Anunț de intenție a obținerii acordului de mediu privind „Construire Incubator Tehnologic și de Afaceri - Componenta Novum Forum”

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire Incubator Tehnologic și de Afaceri - Componenta Novum Forum”, propus a fi amplasat în județul Mureș, comuna Livezeni f. nr. – identificat prin CF nr. 50278/LIVEZENI nr.cad.50278.


Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Mureș, http://apmms.anpm.ro
Observațiile publicului se primesc zilnic pe poștă la sediul A.P.M. Mureș, Tîrgu-Mureș, strada Podeni nr.10 sau e-mail la adresa office@apmms.anpm.ro

Solicitare ofertă de preț „Lucrări de execuție și montaj pentru mobilier tehnologic laborator inginerie”

Beneficiarul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș își propune să atribuie un contract de lucrări pentru „Lucrări de execuție și montaj pentru mobilier tehnologic laborator inginerie”.

Beneficiarul publică următoarele documente:

- Solicitare ofertă de preț

- Caiet de sarcini

- Formular de ofertă

- Anexă la formularul de ofertă

Invitație de participare pentru achiziția de bunuri - Echipamente IT

Beneficiarul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureș a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de bunuri pentru care a fost emisă prezenta invitație de participare. 

Invitație de participare 

Specificații tehnice

Anexă - termeni și condiții livrare

Solicitare ofertă de preț - prestari servicii inchiriere scanere temperatura

Beneficiarul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș își propune să atribuie un contract de prestari servicii inchiriere scanere temperatura. Persoana de contact Toncian Ana Maria, tel. 0265 215551 int. 224.

Beneficiarul publică următoarele documente:

Solicitare oferta de pret si Caiet de sarcini

Solicitare ofertă de preț lucrări de reparare și reamenajare laboratoare Inginerie Medicală

Beneficiarul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș își propune să atribuie un contract de lucrări pentru lucrări de reparare și reamenajare laboratoare Inginerie Medicală.

Beneficiarul publică următoarele documente:

Solicitare ofertă de preț

Anunț de atribuire privind achiziția de bunuri „Kit consumabile simulatoare preclinice"

Beneficiarul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureș a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de bunuri: „Kit consumabile simulatoare preclinice".

Anunț de atribuire

Solicitare oferta de pret - elaborare studiu de fezabilitate

Beneficiarul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș își propune să atribuie un contract de prestari servicii pentru elaborare studiu de fezabilitate Incubator Tehnologic si de Afaceri. Persoana de contact Toncian Ana Maria, tel. 0265 215551 int. 224.

Beneficiarul publică următoarele documente:

Solicitare oferta de pret;

Tema de proiectare, Anexa 4 si Centralizator elaborare SF.

Solicitare oferta de pret - lucrari reparatii cai de acces

Beneficiarul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș își propune să atribuie un contract de lucrări pentru reparatii cai de acces str. N. Iorga, nr. 1. Documentele pot fi ridicate de la Biroul Aprovizionare și Contracte Furnizori (Caiet de sarcini, Formular de oferta - Lista cantitati pe categorii de lucrari). Persoana de contact Toncian Ana Maria, tel. 0265 215551 int. 224.

Beneficiarul publică următoarele documente:

Solicitare oferta de pret

Anunt atribuire achizitie - Kit consumabile printare 3D

Beneficiarul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureș a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de bunuri:

Anunt atribuire achizitie - Kit consumabile printare 3D

Anunt atribuire achizitie - Echipamente stomatologice

Beneficiarul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureș a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de bunuri:

Anunt atribuire achizitie - Echipamente stomatologice

Invitație de participare pentru achiziția de bunuri - hârtie copiator A4

Beneficiarul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universitati derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

 În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: „Hârtie Copiator A4” prin metoda specifică de achiziție: Cerere de ofertă, în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, titlu subproiect: „Educaţie prin Dezvoltare de Abilităţi şi Studiu Complementar – EDASC", Acord de grant nr. 168/SGU/NC/II din 10.09.2019, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Invitație de participare

Anexă, termeni și condiții de livrare

Termeni, condiții de livrare și specificații tehnice

Invitație de participare pentru achiziția de bunuri – imprimantă multifuncțională

Beneficiarul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universitati derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: „Imprimantă Multifuncțională" prin metoda specifică de achiziție: Cerere de ofertă, în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, titlu subproiect: „Educaţie prin Dezvoltare de Abilităţi şi Studiu Complementar – EDASC", Acord de grant nr. 168/SGU/NC/II din 10.09.2019, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Invitație de participare

Anexă, termeni și condiții de livrare

Termeni, condiții de livrare și specificații tehnice

Invitație de participare pentru achiziția de bunuri – videoproiector

Beneficiarul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universitati derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

 În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: „Videoproiector" prin metoda specifică de achiziție: Cerere de ofertă, în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, titlu subproiect: „Educaţie prin Dezvoltare de Abilităţi şi Studiu Complementar – EDASC", Acord de grant nr. 168/SGU/NC/II din 10.09.2019, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Invitație de participare

Anexă, termeni și condiții de livrare

Termeni, condiții de livrare și specificații tehnice

Invitație de participare pentru achiziția de echipamente retelistică

Beneficiarul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureș a primit un Grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități - SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE, și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta invitație de participare.

Invitație de participare

Anexă - Termeni și condiții

Specificații tehnice

Invitație de participare pentru achiziția de bunuri - mobilier

Beneficiarul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureș a primit un Grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități - SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE, și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta invitație de participare.

Invitație de participare

Anexă - Termeni și condiții

Specificații tehnice

Solicitare ofertă de preț „Lucrări de reparații - cămin studențesc nr. 3 UMFST Târgu Mureș”

Beneficiarul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș își propune să atribuie un contract de lucrări pentru reparatii cămin studențesc nr. 3 UMFST Târgu Mureș.

Beneficiarul publică următoarele documente:

Solicitare ofertă de preț

Solicitare de ofertă privind realizarea achiziției „Modul software e-learning"

Beneficiarul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureș demarează achiziția „Modul software e-learning" pentru care a fost emisă prezenta solicitare de ofertă.

Oferta dumneavoastră va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la adresa de e-mail: secretariatadministrativ@umfst.ro. Persoana de contact: Ramona Prunaș, responsabil achiziții. 

Solicitare ofertă și caiet de sarcini

Solicitare de ofertă privind realizarea achiziției „Platformă de comunicare și instrumente de creare conținut"

Beneficiarul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureș demarează achiziția „Platformă de comunicare și instrumente de creare conținut" pentru care a fost emisă prezenta solicitare de ofertă.

Oferta dumneavoastră va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la adresa de e-mail: secretariatadministrativ@umfst.ro. Persoana de contact: Ramona Prunaș, responsabil achiziții. 

Solicitare ofertă și caiet de sarcini

Solicitare ofertă

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează achiziția de  “Consultanță și expertiză pentru evaluarea contextului organizațional și stabilirea potențialelor direcții de dezvoltare în cadrul UMFST G.E.Palade din Tg.Mures” prin metoda specifică de achiziție directă: Solicitare de ofertă.

Solicitare Ofertă de preț

Caiet de sarcini

 

Anunt atribuire

Anunț atribuire contract - ”Închirierea spatiilor temporar disponibile - “Magazin bauturi racoritoare si fast food” si “Loc pentru servirea bauturilor racoritoare”, situate in incinta Centrului de Recuperare si Instruire “Salus Per Aquam” din curtea Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str.Gh.Marinescu, nr.38 - in vederea desfasurarii activitatii de vanzare de bauturi racoritoare si fast food

ANUNŢ PUBLIC LICITAŢIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE SPAŢII

I. Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureş, str.Gh.Marinescu.nr.38, Tg.Mureş, jud. Mureş, organizează, în temeiul prevederilor art.226, alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în data de 23.02.2015, ora 12:00, licitaţie publică cu plic sigilat pentru inchirierea spatiilor temporar disponibile - “Magazin bauturi racoritoare si fast food” si “Loc pentru servirea bauturilor racoritoare”, situate in incinta Centrului de Recuperare si Instruire “Salus Per Aquam” din curtea Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str.Gh.Marinescu, nr.38 - in vederea desfasurarii activitatii de vanzare de bauturi racoritoare si fast food”

II. Obiectul contractului de închiriere: “Magazin bauturi racoritoare si fast food” si “Loc pentru servirea bauturilor racoritoare”, situate in incinta Centrului de Recuperare si Instruire “Salus Per Aquam” din curtea Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str.Gh.Marinescu, nr.38; Proprietar(locator): Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureş, str.Gh.Marinescu, nr.38, obiectul de activitate: Desfasurarea activitatii de vanzare de bauturi racoritoare(exceptie facand bauturile alcoolice) si fast food

III. Termenul de închiriere este de patru(4) ani, de la data atriburii contractului de inchiriere(data semnarii contractului de inchiriere de catre ambele parti contractante).

IV. Ofertele vor fi depuse până la data de 23.02.2015, ora 9:00, la registratura Universităţii de Medicină si Farmacie din Tg. Mureş, Str. Gheorghe Marinescu nr.38, în atenţia Serviciului Aprovizionare/ Achiziţii.

V. Informaţiile suplimentare pentru participarea la licitaţie sunt cuprinse în documentaţia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei şi caietul de sarcini, care se pot obţine în zilele de luni până vineri între orele 11.00 -14.00 de la Directia Administrativa, Serviciul Aprovizionare/Achiziţii al Universităţii de Medicină si Farmacie din Tg.Mureş (str.Gh.Marinescu,nr.38, Tg.Mureş).

 

VI. Informaţii la telefon 0265 – 213 533.

Anunț atribuire

Anunt de atribuire a contractului de inchiriere avand ca obiect  ”Închirierea spațiului temporar disponibil – “Bufet de incinta” situat in Tg.Mures, str.Gheorghe Marinescu, nr.38, spatiu apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures - in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie publica ".

ANUNȚ PUBLIC - LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE SPAȚII

I. Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu.nr.38, Tg.Mureș, jud. Mureș, organizează, în temeiul prevederilor art.226, alin.(1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în data de 08.07.2014, ora11.00, licitație publică cu plic sigilat pentru inchirierea spațiului temporar disponibil – “Bufet de incinta” situat in Tg.Mures, str.Gheorghe Marinescu, nr.38,  spatiu apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str.Gh.Marinescu, nr.38- in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie publica.

II. Obiectul contractului de închiriere: “Bufet de incinta” situat in Tg.Mures, str.Gheorghe Marinescu, nr.38, Proprietar(locator): Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu, nr.38, tipul de activitate: alimentatie publica.

III. Termenul de închiriere este 2 ani  de la data emiterii  a ordinului de incepere a activitatii de catre autoritatea contractanta.

IV. Ofertele vor fi depuse până la data de 07.07.204, ora 10.00, la registratura Universității de Medicină si Farmacie din Tg. Mureș, Str. Gheorghe Marinescu nr.38, în atenția Serviciului Aprovizionare/ Achiziții.

V. Informațiile suplimentare pentru participarea la licitație sunt cuprinse în documentația pentru organizarea și desfășurarea licitației și caietul de sarcini, care se pot obține în zilele de luni până vineri între orele 11.00 -14.00 de la Directia Administrativa, Serviciul Aprovizionare/Achiziții al Universității de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș (str.Gh.Marinescu,nr.38, Tg.Mureș).

VI. Informații la telefon 0265 – 215.551, int.128 si 0265 – 213 533.

ANUNȚ PUBLIC CU PRIVIRE LA ANULAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE PUBLICĂ CU PLIC SIGILAT

Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu.nr.38, Tg.Mureș, jud. Mureș, a hotarat anularea procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect “Închirierea spațiului temporar disponibil – “Casa de agrement” situata in Complexul de Agrement și Sport Mureșul,  Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2, spatiu apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str.Gh.Marinescu, nr.38 - in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie publica”, deoarece nu a fost depusa nicio oferta.

 

Prin prezenta instiintam toti operatorii economici interesati cu privire la intentia UMF Tg.Mures de a initia, cat mai curand posibil, o noua procedura de licitatie publica cu plic sigilat in vederea atribuirii contractului avand ca obiect  “Închirierea spațiului temporar disponibil – “Casa de agrement” situata in Complexul de Agrement și Sport Mureșul,  Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2, spatiu apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str.Gh.Marinescu, nr.38 - in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie publica”.

ANUNȚ PUBLIC - LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE SPAȚII

I. Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu.nr.38, Tg.Mureș, jud. Mureș, organizează, în temeiul prevederilor art.226, alin.(1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în data de 28.04.2014, ora 11.00, licitație publică cu plic sigilat pentru inchirierea spațiului temporar disponibil – “Casa de agrement” situata in Complexul de Agrement și Sport Mureșul, Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2, spatiu apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str.Gh.Marinescu, nr.38- in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie publica.

II. Obiectul contractului de închiriere: “Casa de agrement” situată în Complexul de Agrement și Sport Mureșul, Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2. Proprietar(locator): Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu, nr.38, tipul de activitate: alimentatie publica.

III. Termenul de închiriere este de patru(4) ani, de la data inceperii desfasurarii activitatii care face obiectul procedurii de inchiriere.

IV. Ofertele vor fi depuse până la data de 28.04.2014, ora 09.00, la registratura Universității de Medicină si Farmacie din Tg. Mureș, Str. Gheorghe Marinescu nr.38, în atenția Serviciului Aprovizionare/ Achiziții.

V. Informațiile suplimentare pentru participarea la licitație sunt cuprinse în documentația pentru organizarea și desfășurarea licitației și caietul de sarcini, care se pot obține în zilele de luni până vineri între orele 11.00 -14.00 de la Directia Administrativa, Serviciul Aprovizionare/Achiziții al Universității de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș (str.Gh.Marinescu,nr.38, Tg.Mureș).

VI. Informații la telefon 0265 – 215.551, int.128 si 0265 – 213 533.

ANUNȚ PUBLIC CU PRIVIRE LA ANULAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE PUBLICĂ CU PLIC SIGILAT

Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu.nr.38, Tg.Mureș, jud. Mureș, a hotarat anularea procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect “Închirierea spațiului temporar disponibil – “Casa de agrement” situata in Complexul de Agrement și Sport Mureșul,  Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2, spatiu apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str.Gh.Marinescu, nr.38 - in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie publica”, deoarece nu a fost depusa nicio oferta.

 

Prin prezenta instiintam toti operatorii economici interesati cu privire la intentia UMF Tg.Mures de a initia, cat mai curand posibil, o noua procedura de licitatie publica cu plic sigilat in vederea atribuirii contractului avand ca obiect  “Închirierea spațiului temporar disponibil – “Casa de agrement” situata in Complexul de Agrement și Sport Mureșul,  Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2, spatiu apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str.Gh.Marinescu, nr.38 - in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie publica”.

ANUNȚ PUBLIC - LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE SPAȚII

I. Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu.nr.38, Tg.Mureș, jud. Mureș, organizează, în temeiul prevederilor art.226, alin.(1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în data de 03.04.2014, ora 11.00, licitație publică cu plic sigilat pentru inchirierea spațiului temporar disponibil – “Casa de agrement” situata in Complexul de Agrement și Sport Mureșul, Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2, spatiu apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str.Gh.Marinescu, nr.38- in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie publica.

II. Obiectul contractului de închiriere: “Casa de agrement” situată în Complexul de Agrement și Sport Mureșul, Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2. Proprietar(locator): Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu, nr.38, tipul de activitate: alimentatie publica.

III. Termenul de închiriere este de patru(4) ani, de la data inceperii desfasurarii activitatii care face obiectul procedurii de inchiriere.

IV. Ofertele vor fi depuse până la data de 03.04.2014, ora 09.00, la registratura Universității de Medicină si Farmacie din Tg. Mureș, Str. Gheorghe Marinescu nr.38, în atenția Serviciului Aprovizionare/ Achiziții.

V. Informațiile suplimentare pentru participarea la licitație sunt cuprinse în documentația pentru organizarea și desfășurarea licitației și caietul de sarcini, care se pot obține în zilele de luni până vineri între orele 11.00 -14.00 de la Directia Administrativa, Serviciul Aprovizionare/Achiziții al Universității de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș (str.Gh.Marinescu,nr.38, Tg.Mureș).

VI. Informații la telefon 0265 – 215.551, int.128 si 0265 – 213 533.

Anunț public cu privire la anularea procedurii de licitație publică cu plic sigilat

Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu.nr.38, Tg.Mureș, jud. Mureș, a hotarat anularea procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect “Închirierea spațiului temporar disponibil – “Casa de agrement” situata in Complexul de Agrement și Sport Mureșul,  Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2, spatiu apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str.Gh.Marinescu, nr.38 - in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie publica”, deoarece nu a fost depusa nicio oferta.

Prin prezenta instiintam toti operatorii economici interesati cu privire la intentia UMF Tg.Mures de a initia, cat mai curand posibil, o noua procedura de licitatie publica cu plic sigilat in vederea atribuirii contractului avand ca obiect  “Închirierea spațiului temporar disponibil – “Casa de agrement” situata in Complexul de Agrement și Sport Mureșul,  Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2, spatiu apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str.Gh.Marinescu, nr.38 - in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie publica”.

Anunț public - Licitație publică închiriere spații

I. Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu.nr.38, Tg.Mureș, jud. Mureș, organizează, în temeiul prevederilor art.226, alin.(1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în data de 03.03.2014, ora 11.00, licitație publică cu plic sigilat pentru inchirierea spațiului temporar disponibil – “Casa de agrement” situata in Complexul de Agrement și Sport Mureșul, Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2, spatiu apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str.Gh.Marinescu, nr.38- in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie publica.

II. Obiectul contractului de închiriere: “Casa de agrement” situată în Complexul de Agrement și Sport Mureșul, Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2. Proprietar(locator): Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu, nr.38, tipul de activitate: alimentatie publica.

III. Termenul de închiriere este de patru(4) ani, de la data inceperii desfasurarii activitatii care face obiectul procedurii de inchiriere.

IV. Ofertele vor fi depuse până la data de 03.03.2014, ora 09.00, la registratura Universității de Medicină si Farmacie din Tg. Mureș, Str. Gheorghe Marinescu nr.38, în atenția Serviciului Aprovizionare/ Achiziții.

V. Informațiile suplimentare pentru participarea la licitație sunt cuprinse în documentația pentru organizarea și desfășurarea licitației și caietul de sarcini, care se pot obține în zilele de luni până vineri între orele 11.00 -14.00 de la Directia Administrativa, Serviciul Aprovizionare/Achiziții al Universității de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș (str.Gh.Marinescu,nr.38, Tg.Mureș).

VI. Informații la telefon 0265 – 215.551, int.128 si 0265 – 213 533.

Anunț atribuire

Anunț de atribuire referitor la atribuirea procedurii având ca obiect "Închirierea spațiului temporar disponibil - "Magazin de produse stomatologice", situat în imobilul Facultății de Medicină Dentară Târgu Mureș (curtea Universității), str. Gh. Marinescu nr. 38".

ANUNȚ PUBLIC - ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIERE

Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu.nr.38, Tg.Mureș, jud. Mureș, a hotarat anularea procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect “inchiriere spatii in vederea instalarii de bancomate in locatii apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, deoarece nu a fost depusa nicio oferta.
Prin prezenta instiintam toti operatorii economici interesati cu privire la intentia UMF Tg.Mures de a initia, cat mai curand posibil, o noua procedura de licitatie publica cu plic sigilat in vederea atribuirii contractului avand ca obiect  “Închirierea spatiului temporar disponibil –“Magazin de produse stomatologice”, situat in imobilul Facultatii de Medicina Dentara Targu Mures(curtea Universitatii), str.Gh.Marinescu, nr.38”.

Anunț Atribuire

Anunț Atribuire avand ca obiect "Inchiriere spatii in vederea instalarii de aparate cu bauturi calde in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures"

Anunț Atribuire

Anunț Atribuire avand ca obiect ”Inchirierea unui spatiu din imobilul situat in municipiul Targu Mures, str.Nicolae Grigorescu nr.17, Caminul studentesc nr.1, in care se desfasoara activitate medicala, aflat in domeniul privat al Universitatii de Medicina si Farmacie din Targu Mures”.

 

ANUNȚ PUBLIC - ANULAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE PUBLICĂ CU PLIC SIGILAT

Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu.nr.38, Tg.Mureș, jud. Mureș, a hotarat anularea procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect “Închirierea spatiului temporar disponibil –“Magazin de produse stomatologice”, situat in imobilul Facultatii de Medicina Dentara Targu Mures(curtea Universitatii), str.Gh.Marinescu, nr.38”, deoarece nu a fost depusa nicio oferta.
Prin prezenta instiintam toti operatorii economici interesati cu privire la intentia UMF Tg.Mures de a initia, cat mai curand posibil, o noua procedura de licitatie publica cu plic sigilat in vederea atribuirii contractului avand ca obiect  “Închirierea spatiului temporar disponibil –“Magazin de produse stomatologice”, situat in imobilul Facultatii de Medicina Dentara Targu Mures(curtea Universitatii), str.Gh.Marinescu, nr.38”.

ANUNȚ PUBLIC - LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE SPAȚII

Erata la procedura de licitatie publica cu plic sigilat

Referitor la procedura de licitatie publica cu plic sigilat, avand ca obiect ”Inchirierea unui spatiu din imobilul situat in municipiul Targu Mures, str.Nicolae Grigorescu nr.17, Caminul studentesc nr.1, in care se desfasoara activitate medicala, aflat in domeniul privat al Universitatii de Medicina si Farmacie din Targu Mures”, va informam cu privire la urmatoarele:

-          In conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, obiectul de activitate care urmeaza a fi desfasurat in imobilul situat in municipiul Targu Mures, str.Nicolae Grigorescu nr.17, Caminul studentesc nr.1, aflat in domeniul privat al Universitatii de Medicina si Farmacie din Targu Mures, este de activitati medicale, respectiv medicina de familie, in conformitate cu legislatia in vigoare;

-          In urma unei greseli de redactare, s-a prevazut in documentatia de atribuire, ca si obiect de activitate care urmeaza a fi desfasurat in imobilul mai sus mentionat, activitatea aferenta codului CAEN 8512;

-          Prin urmare, in vederea corectarii disconcordantei aparute intre codul CAEN introdus in documentatia de atribuire si obiectul de activitate care urmeaza a fi desfasurat in imobilul situat in municipiul Targu Mures, str.Nicolae Grigorescu nr.17, Caminul studentesc nr.1(desfasurarea de activitati medicale, respectiv medicina de familie), codul CAEN 8512 se modifica in cod CAEN 8621.

-          In sensul celor de mai sus, in loc de cod CAEN 8512 se va citi cod CAEN 8621.

ANUNȚ PUBLIC - LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE SPAȚII

Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu.nr.38, Tg.Mureș, jud. Mureș, organizează, în temeiul prevederilor art.226, alin.(1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în data de 04.09.2013, ora 12.00, licitație publică cu plic sigilat pentru inchiriere spatii in vederea instalarii de bancomate in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg. Mures.

Detalii

ANUNȚ PUBLIC - LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE SPAȚII

Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu.nr.38, Tg.Mureș, jud. Mureș, organizează, în temeiul prevederilor art.226, alin.(1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în data de 04.09.2013, ora 10.00, licitație publică cu plic sigilat pentru inchiriere spatii in vederea instalarii de aparate cu bauturi calde in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg. Mures.

Detalii

ANUNȚ PUBLIC - LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE SPAȚII

Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu.nr.38, Tg.Mureș, jud. Mureș, organizează, în temeiul prevederilor art.226, alin.(1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în data de 03.09.2013, ora 12.00, licitație publică cu plic sigilat pentru inchirierea spatiului temporar disponibil "Magazin de produse stomatologige" situat in imobilul Facultatii de Medicina Dentara Targu Mures(curtea Universitatii), str. Gh. Marinescu nr.38. Obiectul de activitate: vanzare de produse profil stomatologic.

Detalii

ANUNȚ PUBLIC - LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE SPAȚII

Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu.nr.38, Tg.Mureș, jud. Mureș, organizează, în temeiul prevederilor art.226, alin.(1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în data de 03.09.2013, ora 10.00, licitație publică cu plic sigilat pentru inchirierea unui spatiu din imobilul situat in municipiul Tg Mures,  str. Nicolae Grigorescu nr. 17, Caminul Studentesc nr.1, in care se desfasoara activitate medicala.Obiectul de activitate: Desfasurarea de activitati medicale in conformitate cu legislatia in vigoare, cod CAEN 8512.

Detalii

ANUNȚ PUBLIC - ATRIBUIRE

Anunț referitor la atribuirea procedurii având ca obiect Închirierea spațiului temporar disponibil – “Casa de agrement” situata in Complexul de Agrement și Sport Mureșul, Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2, spatiu apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str.Gh.Marinescu, nr.38- in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie publica.

Detalii

ANUNȚ PUBLIC - LICITAȚIE PUBLICĂ - ÎNCHIRIERE SPAȚII

I. Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu.nr.38, Tg.Mureș, jud. Mureș, organizează, în temeiul prevederilor art.226, alin.(1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în data de 10.05.2013, ora 11.00, licitație publică cu plic sigilat pentru inchirierea spațiului temporar disponibil – “Casa de agrement” situata in Complexul de Agrement și Sport Mureșul, Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2, spatiu apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str.Gh.Marinescu, nr.38- in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie publica.

II. Obiectul contractului de închiriere: “Casa de agrement” situată în Complexul de Agrement și Sport Mureșul, Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2. Proprietar(locator): Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu, nr.38, tipul de activitate: alimentatie publica.

III. Termenul de închiriere este de patru(4) ani, de la data inceperii desfasurarii activitatii care face obiectul procedurii de inchiriere. 

IV. Ofertele vor fi depuse până la data de 10.05.2013, ora 10.00, la registratura Universității de Medicină si Farmacie din Tg. Mureș, Str. Gheorghe Marinescu nr.38, în atenția Serviciului Aprovizionare/ Achiziții. 

V. Informațiile suplimentare pentru participarea la licitație sunt cuprinse în documentația pentru organizarea și desfășurarea licitației și caietul de sarcini, care se pot obține în zilele de luni până vineri între orele 11.00 -14.00 de la Directia Administrativa, Serviciul Aprovizionare/Achiziții al Universității de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș (str.Gh.Marinescu,nr.38, Tg.Mureș). 

VI. Informații la telefon 0265 – 215.551, int.128 si 0265 – 213 533.

 

ANUNȚ PUBLIC - LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE SPAȚII

Anunț referitor la anularea procedurii de licitație publica cu plic sigilat având ca obiect "Închirierea spațiului temporar disponibil  - Casa de agrement" situata in Complexul de Agrement și Sport Mureșul, Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2, spatiu apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str. Gh.Marinescu, nr.38.

Detalii

ANUNȚ PUBLIC - LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE SPAȚII

I. Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu.nr.38, Tg.Mureș, jud. Mureș, organizează, în temeiul prevederilor art.226, alin.(1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în data de 25.03.2013, ora 11.00, licitație publică cu plic sigilat pentru inchirierea spațiului temporar disponibil – “Casa de agrement” situata in Complexul de Agrement și Sport Mureșul, Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2, spatiu apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str.Gh.Marinescu, nr.38- in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie publica.

II. Obiectul contractului de închiriere: “Casa de agrement” situată în Complexul de Agrement și Sport Mureșul, Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2. Proprietar(locator): Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu, nr.38, tipul de activitate: alimentatie publica.

III. Termenul de închiriere este de patru(4) ani, de la data inceperii desfasurarii activitatii care face obiectul procedurii de inchiriere.

IV. Ofertele vor fi depuse până la data de 25.03.2013, ora 10.00, la registratura Universității de Medicină si Farmacie din Tg. Mureș, Str. Gheorghe Marinescu nr.38, în atenția Serviciului Aprovizionare/ Achiziții.

V. Informațiile suplimentare pentru participarea la licitație sunt cuprinse în documentația pentru organizarea și desfășurarea licitației și caietul de sarcini, care se pot obține în zilele de luni până vineri între orele 11.00 -14.00 de la Directia Administrativa, Serviciul Aprovizionare/Achiziții al Universității de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș (str.Gh.Marinescu,nr.38, Tg.Mureș).

VI. Informații la telefon 0265 – 215.551, int.128 si 0265 – 213 533.

Licitație publică - Închiriere spații - Casa de agrement

Anunț referitor la anularea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect "Închirierea spațiului temporar disponibil  - Casa de agrement" situata in Complexul de Agrement și Sport Mureșul, Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2, spatiu apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str. Gh.Marinescu, nr.38.

Descarcă documentul.

Licitație publică - Închiriere spații - Casa de agrement

Universitatea de Medicină si Farmacie din Tg.Mureș, str.Gh.Marinescu.nr.38, Tg.Mureș, jud. Mureș, organizează, în temeiul prevederilor art.226, alin.(1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în data de 01.03.2013, ora 11.00, licitație publică cu plic sigilat pentru inchirierea spațiului temporar disponibil – “Casa de agrement” situata in Complexul de Agrement și Sport Mureșul, Târgu-Mureș, Str. Plutelor, Nr. 2, spatiu apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures, str.Gh.Marinescu, nr.38- in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie publica.

Detalii

Atribuire contract de închiriere - Bufet de incintă

14.02.2013

Atribuirea contractului de închiriere având ca obiect Închirierea spațiului temporar disponibil - "Bufet de incintă" situat în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, spațiu aparținând Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș - în vederea desfășurării activității de alimentație publică.

Detalii

Licitație publică - Închiriere spații

17.12.2012

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș organizează licitații publice pentru închiriere spatii: "Casa de agrement" și "Bufet de incintă"

Detalii