SIMPOZION OMAGIAL CONSACRAT ANIVERSĂRII GRĂDINII BOTANICE UNIVERSITARE DIN TÎRGU MUREȘ IUNIE 2013

Cu prilejul împlinirii a 105 ani de la înființarea Parcului dendrologic și a 65 de ani de la înființarea Grădinii Botanice și a Grădinii de Plante Medicinale, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș a organizat un simpozion omagial, ale cărui lucrări s-au desfășurat în zilele de 05-06 iunie 2013.

Cuvântul de deschidere a fost rostit de prof.dr.Leonard Azamfirei, rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Prof. dr. Daniela Muntean, decanul Facultății de Farmacie a relevat importanța grădinilor botanice pentru învățământul farmaceutic și le-a urat tuturor participanților la simpozion un călduros bun venit.

Seria comunicărilor a fost deschisă de prof. dr. Carol Csedö, care a reconstituit contextul în care au fost înființate Grădina Botanică și Grădina de Plante Medicinale. În continuare s-au remarcat acad. Constantin Toma prin mesajul transmis din partea Academiei Române, prof. Dr. Anca Sârbu de la Universitatea din București- președinte AGBR, prof. dr. Vasile Cristea, directorul Grădinii Botanice “Alexandru Borza”din Cluj-Napoca, Cătălin Tănase, prorectorul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. dr. Vasile Ciocârlan de la Universitatea din București, CS. Gavril Negrean de la Universitatea din București etc., prin lucrările expuse și prin intervențiile domniilor lor. Seria lucrărilor axate pe tematicile anunțate în cadrul secțiunilor simpozionului au continuat în după amiaza aceleiași zile.

Ne-au onorat cu prezența peste 70 de botaniști și farmacognoști din București, Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Galați, Arad, Jibou și Târgu Mureș.

Discuțiile purtate pe marginea comunicărilor prezentate și a vizitării grădinilor botanice s-au axat pe necesitatea concentrării eforturilor, în viitor, pe anumite direcții, menite să asigure și să promoveze dezvoltarea acestor oaze naturale, creșterea numărului de specii vegetale din grădinile botanice, extinderea cercetărilor științifice, revigorarea colaborărilor cu grădinile botanice și parcurile dendrologice din țară și străinătate.

Lucrările din prima zi s-au încheiat la sfârșitul unei splendide zi de vară, când oaspeții au fost invitați să ciocnească un pahar de șampanie.

În următoarele zile s-au organizat două excursii fitosociologice pe traseele:

- 07 iunie 2013: Defileul andezitic al râului Mureș (sector Toplița - Deda), Bilbor (Pârâul Dobreanului), Borzont (Jud. Harghita).

- 08 iunie 2013: Câmpia Transilvaniei, comuna Fărăgău zonă cu vegetație bogată în specii protejate.

La sfârșitul simpozionului participanții au apreciat modul de desfășurare a simpozionului și contribuția deosebită a sponsorilor: S.C. BANCPOST S.A., Sucursala Mureș, GEDEON RICHTER ROMANIA S.A., S.C. ROPHARMA S.A., S.C. NITECH S.R.L. București, S.C. SANDI FARM PLUS S.R.L. Toplița, S.C. QIAS-MED S.R.L. Florești, Cluj, S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A. București, Farmec S.A. România, Cluj-Napoca, Muzeul Județean Mureș - Secția Științele Naturii.