VOLUNTARIAT ÎN FOLOSUL UNIVERSITĂȚII (VIFU)

ÎNSCRIERE:
Studenții interesați să desfășoare activități de voluntariat în cadrul Bibliotecii universității, vor depune o cerere (formular CERERE SERVICII VIFU – descărcat de pe pagina web a universității) la Secretariatul Direcției General Administrative, la începutul fiecărui an universitar.

RESPONSABILITĂȚI ALE VOLUNTARILOR:
  - Supravegherea sălilor de lectură
  - Verificarea valabilității permisului de acces în Bibliotecă al utilizatorilor
  - Verifică dacă utilizatorul s-a înscris în registrele de evidență ale sălilor de lectură sau, după caz, dacă s-a autentificat în sistemul electronic de evidență a cititorilor
  - Acordă asistență utilizatorilor Bibliotecii în utilizarea catalogului online sau în orice circumstanță în care aceștia au nevoie de sprijin
  - Acordă asistență la clarificarea întrebărilor curente legate de accesul la bazele de date la care Universitatea are acces
  - Ajută personalul Bibliotecii la manipularea unor publicaţii;
  - Răspunde de activitatea administrativă a spațiului în care își desfășoară activitatea
  - Răspunde de integritatea inventarului (mijloace fixe, obiecte de inventar) precum și de buna funcționare a acestora
  - Urmărește utilizarea rațională a surselor de energie electrice și termice
  - La închiderea Bibliotecii: închide toate calculatoarele din sălile de lectură, închide geamurile, poziționează caloriferele pe o temperatură adecvată, sau, după caz, închide aerul condiționat, stinge lumina
  - La terminarea programului de lucru, ia măsuri ca toate instalaţiile şi aparatele să fie decuplate
  - Urmărește respectarea regulamentului Bibliotecii
  - Se îngrijește de asigurarea ordinii, curățeniei și a unui climat plăcut în spațiul Bibliotecii  
  - Informează personalul Bibliotecii despre orice abateri, nereguli, erori care produc disfuncționalități în desfășurarea atribuțiilor personale, semnalează orice situație neobișnuită
  - Lipsa efectuării responsabilităților în cadrul Bibliotecii, poate duce la excluderea din programul de voluntariat

ÎNDATORIRI ALE VOLUNTARILOR:
  - Să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare al Bibliotecii
  - Să fie punctual
  - Să anunțe Secretariatul Bibliotecii în cazul în care nu poate participa la activitatea programată, după ce și-a găsit înlocuitor
  - Să respecte reglementările interne legate de utilizarea aparaturii din dotare

PROGRAM: Luni - Duminică: 8.00-21.30
  - Programarea voluntarilor va fi efectuată de către coordonatorul voluntarilor din cadrul  Bibliotecii și va fi comunicată studenților, pentru confirmare
  - Programarea confirmată nu poate fi schimbată decât cu înștiințarea prealabilă a coordonatorului voluntarilor din cadrul Bibliotecii și este posibilă doar dacă studentul își găsește înlocuitor
  - În caz de neprezentare la activități fără anunțare prealabilă, studentul poate fi exclus din programul de voluntariat

SELECȚIE:
  - Vor fi selectați doar studenții dispuși să desfășoare activități de voluntariat în zilele de sâmbătă și duminică, în intervalul orar 8.00-20.00
  - Au prioritate studenții care cunosc o limbă de circulație internațională
  - Au prioritate studenții care au cunoștințe temeinice PC
  - Biblioteca își rezervă dreptul de a selecta voluntarii în funcție de disponibilitatea și seriozitatea acestora

APTIUDINI DOBÂNDITE:
  - dezvoltarea capacităţilor de comunicare și a spiritului de colegialitate
  - dezvolatrea unui comportament corespunzător unui mediu universitar
  - abilităţi de regăsire a informaţiilor în cadrul resurselor electronice
  - abilităţi de cercetare info-documentară
  - aptitudini de mediere şi conciliere
  - abilităţi birotice
  - responsabilitate şi punctualitate
  - familiarizarea cu sumare cunoştinţe de biblioteconomie
  - manipularea publicaţiilor