Direcția administrativă

Contact:

Clădirea Administrației, telefon 0265-215551

email: secretariatadministrativ@umfst.ro

 

 

Interior

Director General Administrativ

Jr. Bota Sabin

148

Director Adjunct Administrativ

Ing. Nistor Mircea

299

Servicii și Compartimente subordonate Directorului General Administrativ

Secretariat/Registratură

Serviciul Social Administrativ

Serviciul Aprovizionare – Achiziții publice

Bibliotecă

Administrare facultăți

112

128

243

115

232

Servicii și Compartimente subordonate Directorului Adjunct Administrativ Organigramă 

Serviciul Tehnic – Investiții

Compartiment Grădina Botanică 

Compartiment Pază, Întreținere și Parc Auto

Compartiment Microcantină

250

122

129

237, 231