Nivelul II

Nivelul II (de aprofundare)- se desfășoară pe parcursul celor 2 ani de masterat.

Nivelul II acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, cu satisfacerea a două condiţii: acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice; absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenţă.

Acest program poate fi urmat doar de absolvenţii învăţământului universitar care au absolvit Nivelul I pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare de licenţă.