Nivelul II, în regim postuniversitar

Nivelul II, în regim postuniversitar - se derulează pe parcursul unui semestru (semestrul 2)

Înscrierea la programul de formare psihopedagogică Nivel II, în regim postuniversitar este condiţionată de absolvirea programului de formare psihopedagogică nivel I sau de îndeplinirea condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu prevederile art. 1, alin 4), O.M.E. nr. 4139/29.06.2022 cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvirea cu diplomă a unei din următoarele categorii de studii:

1. Studii universitare de master;

2. Studii universitare de lunga durată;

3. Programe postuniversitare cu durată de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite aprobate de Ministerul Educației,studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master;

4. Programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea de studii universitare de lungă durată.

Absolvenţii studiilor universitare care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master pot urma programul de formare psihopedagogică numai în regim cu taxă.