Nivelul I, în regim postuniversitar

 Nivelul I, în regim postuniversitar - se derulează pe parcursul unui semestru (semestrul 1)

Absolvenții studiilor de licență care doresc să urmeze cariera didactică și nu au parcurs Programul de formare psihopedagogică Nivel I (inițial) pe durata studiilor de licență, se pot înscrie la acest program, în regim postuniversitar.

Conform O.M.E. nr. 4139/29.06.2022 cu modificările și completările ulterioare, înscrierea la programul de formare psihopedagogică Nivel I, în regim postuniversitar este condiţionată de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii:

1. studii universitare de licenţă;

2. studii universitare de master;

3. studii universitare de lungă durată;

4. programe postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de MEC: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master;

5. programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări;

6. studii universitare de scurtă durată.

Programul de formare psihopedagogică Nivel I, în regim postuniversitar se organizează numai în regim cu taxă, conform O.M.E. nr. 4139/29.06.2022.