FORMARE INIȚIALĂ

Absolvenţii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăţământ cu condiţia parcurgerii şi promovării programului de studii psihopedagogice oferit numai de către Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din instituţiile de învăţământ superior acreditate, înfiinţate conform legii.

Programul de studii psihopedagogice oferit de D.P.P.D. este conceput și aplicat în sistemul creditelor de studiu transferabile. Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu.

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, care nu au urmat programul de studii psihopedagogice pe parcursul studiilor universitare pot să parcurgă pregătirea psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează periodic, studii psihopedagogice în regim postuniversitar pentru ambele niveluri de certificare pentru profesia didactică.