ANUNȚ LUCRĂRILE METODICO-ȘTIINȚIFICE PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I SERIA 2019-2021

INFORMAȚII ÎNSCRIERE DPPD 2021

Informare inscrieri Nivelul II Puped - Ianuarie 2021

 

SE VOR DEPUNE, PÂNĂ ÎN DATA DE 31 august 2020, LA SALA R 18, ÎNTRE ORELE 10:00-14:00

Lucrarea se va depune însoțită de:
1.    Avizul scris al coordonatorului științific
2.    Declarația de autenticitate (prinsă la sfârșitul lucrării)
3.    C.D.-ul (în plic, prins în lucrare, pe ultima copertă)
4.    Dovada plății taxei în valoare de 300 lei/candidat, în vedera susținerea inspecției speciale de acordare a gradului didactic I.