Informare înscrieri DPPD Nivelul II Studii de aprofundare 2022-2023

Rezultatele concursului de admitere Nivelul II (de aprofundare) 2022-2023

PROGRAM POSTUNIVERSITAR

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că înscrierea și înmatricularea la programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor didactice Nivelul II (de aprofundare) – organizat în regim postuniversitar psihopedagogic, se desfășoară conform următorului calendar:

Perioada de înscriere, admitere și confirmare: 01-03 februarie 2022, între orele 900-1400, sala A 201.

Afișare rezultate: 03.02.2022

Dosarul candidatului se depune la sala A 201, Str. Nicolae Iorga nr. 1 și cuprinde următoarele documente:

- Originalul și copia Diplomei de Licenta și a Suplimentului la Diplomă

- Originalul și copia Adeverinței/Diplomei de Masterat și a Suplimentului la Diplomă

- Originalul și copia Adeverinței de absolvire a Nivelului I (inițial) de pregătire psihopedagogică din cadrul DPPD

- Originalul și copia Certificatului de naștere/căsătorie

- Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie

- Două fotografii tip buletin

- Copie carte de identitate

- Dosar plic

- Dovada taxei de înscriere în valoare de 200 lei (taxa se achită la casieria universității sau OP).

Admiterea se face pe baza de dosar.

ANUNȚ LUCRĂRILE METODICO-ȘTIINȚIFICE PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I SERIA 2019-2021

INFORMAȚII ÎNSCRIERE DPPD 2021

Informare inscrieri Nivelul II Puped - Ianuarie 2021

 

SE VOR DEPUNE, PÂNĂ ÎN DATA DE 31 august 2020, LA SALA R 18, ÎNTRE ORELE 10:00-14:00

Lucrarea se va depune însoțită de:
1.    Avizul scris al coordonatorului științific
2.    Declarația de autenticitate (prinsă la sfârșitul lucrării)
3.    C.D.-ul (în plic, prins în lucrare, pe ultima copertă)
4.    Dovada plății taxei în valoare de 300 lei/candidat, în vedera susținerea inspecției speciale de acordare a gradului didactic I.