Informare înscrieri DPPD Nivelul II Studii de aprofundare

Rezultatele concursului de admitere Nivelul II (de aprofundare)

PROGRAM POSTUNIVERSITAR

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că înscrierea și înmatricularea la programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor didactice Nivelul II (de aprofundare) – organizat în regim postuniversitar psihopedagogic, se desfășoară conform următorului calendar:

Perioada de înscriere, admitere și confirmare: 01-03 februarie 2022, între orele 900-1400, sala A 201.

Afișare rezultate: 03.02.2022

Dosarul candidatului se depune la sala A 201, Str. Nicolae Iorga nr. 1 și cuprinde următoarele documente:

- Originalul și copia Diplomei de Licenta și a Suplimentului la Diplomă

- Originalul și copia Adeverinței/Diplomei de Masterat și a Suplimentului la Diplomă

- Originalul și copia Adeverinței de absolvire a Nivelului I (inițial) de pregătire psihopedagogică din cadrul DPPD

- Originalul și copia Certificatului de naștere/căsătorie

- Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie

- Două fotografii tip buletin

- Copie carte de identitate

- Dosar plic

- Dovada taxei de înscriere în valoare de 200 lei (taxa se achită la casieria universității sau OP).

Admiterea se face pe baza de dosar.

ANUNȚ LUCRĂRILE METODICO-ȘTIINȚIFICE PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I SERIA 2019-2021

INFORMAȚII ÎNSCRIERE DPPD 2021

Informare inscrieri Nivelul II Puped - Ianuarie 2021

 

SE VOR DEPUNE, PÂNĂ ÎN DATA DE 31 august 2020, LA SALA R 18, ÎNTRE ORELE 10:00-14:00

Lucrarea se va depune însoțită de:
1.    Avizul scris al coordonatorului științific
2.    Declarația de autenticitate (prinsă la sfârșitul lucrării)
3.    C.D.-ul (în plic, prins în lucrare, pe ultima copertă)
4.    Dovada plății taxei în valoare de 300 lei/candidat, în vedera susținerea inspecției speciale de acordare a gradului didactic I.