Descriere departament de consiliere

Departamentul de Consiliere, Orientare Profesională şi Informare Studenți are ca principal obiectiv căutarea unor noi oportunități pentru integrare în profesie şi alegerea oportună a specialității medicale/carierei, prin intermediul activităților de coaching educațional, consiliere psihologică şi orientare profesională a studenților din Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Tîrgu Mureș. În cadrul acestor activități, studenții vor deprinde felul în care să ia decizii eficiente și totodată cum să-și crească motivația în plan academic. Pentru facilitarea acestui proces, accentul va cădea pe importanța identificării valorilor personale și a trăsăturilor de personalitate, combinate cu învățarea unor strategii eficiente de a face față stresului generat de parcursul academic.

Psihologii din cadrul departamentului oferă studenților servicii psihologice în raport cu regulamentul de organizare și funcționare al DCOPIS, după cum urmează:

1. Coaching-ul educațional

Reprezintă o intervenție bazată pe un proces colaborativ, personalizat și orientat către scop, în care studentul este sprijinit în stabilirea și atingerea obiectivelor privind activitatea academică. Particularitatea acestui demers constă în identificarea și dezvoltarea punctelor tari și ale abilităților studentului, fiind folosite în general tehnici de rezolvare de probleme și de creștere a motivației.

2. Consiliere și orientare profesională

Evaluarea profilului de personalitate al studentului prin utilizarea de inventare de personalitate/teste psihologice, validate, etalonate și fidelizate, aprobate de către Colegiul Psihologilor din România (CPR), cu scopul cunoașterii dimensiunilor de personalitate, ceea ce poate ghida studentul în alegerea specialității medicale/profesiei.

3. Consiliere psihologică

Presupune o etapă de evaluare inițială pentru identificarea nivelului de distres al studentului în raport cu provocările academice, urmată de o stabilirea unor obiective specifice care vizează reducerea distresului prin învățarea de tehnici adaptative de reglare emoțională și creștere a flexibilității psihologice facilitând gestionarea emoțiilor negative disfuncționale care pot afecta performanța academică.

4. Psihoterapie

Se adresează acelor studenți aflați în situații de criză existențială, sau a căror funcționalitate este profund afectată de manifestarea unei game largi de tulburări psihologice (anxietate, depresie). Acestea vor fi gestionate prin intermediul protocoalelor psihoterapeutice dezvoltate pentru reducerea simptomatologiei specifice fiecărei tulburări.

Toate aceste servicii vor fi oferite de către psihologi în acord cu regulamentul de organizare și funcționare al DCOPIS:
UMFST-REG-48