Componență departament

Psihologi/medici atestați profesional, cu rol executiv:

Coordonator DCOPIS: Şef de Lucrări Dr. Cosmin Popa, Psiholog specialist cu drept de liberă practică în specialităţile: Psihologie educaţională şi consiliere profesională; Psihologie clinică; Psihoterapie şi consiliere psihologică. Consiliază studenţii seriilor română şi engleză.

Șef de Lucrări Dr. Gabriela Buicu. Medic primar psihiatru: Consultații psihiatrice și consiliere profesională pentru studenții seriilor română şi engleză.

Conf. Dr. Maria Paşca, Psiholog principal cu drept de liberă practică în specialităţile: Psihologie educaţională şi consiliere profesională; Psihologie în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. Consiliază studenţii seriilor române.

Psih. Drd. Zsolt Jakab: Psiholog practicant în supervizare, în psihologie clinică. Consiliază studenţii seriilor română, maghiară şi engleză.

 

Consilieri profesionali cu rol directiv:

Conf. Univ. Dr. Monica Tarcea, consiliază profesional studenții seriilor engleză şi română.

Conf. Dr. Cosmin Moldovan, consiliază profesional studenții seriilor engleze.