Consultarea comunității academice

Carta UMFST

Carta UMFST consultare

Observațiile și sugestiile dumneavoastră se pot trimite la adresa: consultare@umftgm.ro, până la data de 22 oct. 2018.