Alegeri pentru Consiliile Facultăților și Senatul Universității

ANUNȚ

Rezultatele turului 3 al alegerilor Consiliilor Facultăților și Senatului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

 

ANUNȚ

Având în vedere retragerea unui număr de 3 membri aleși ai Senatului, se convoacă al treilea tur de scrutin doar pentru Facultatea de Medicină - limba de predare română, în vederea ocupării celui de-al treilea loc vacantat.
Pentru locul vacant vor candida: Gîrbovan Ovidiu, Mărușteri Ștefan-Marius, Toma Felicia, Voidăzan Toader-Septimiu, care au obținut același număr de 44 de voturi la primul tur de scrutin.
Procesul electoral se va desfășura mâine, 22.01.2020, în Sala Senatului, între orele 8,00-20,00.
Accesul în secția de votare se face pe baza unui act de identitate valid.

Președinte al Comisiei Electorale a Universității,
Conf. dr. Tilinca Mariana Cornelia

 

ANUNȚ

Rezultatele turului 2 al alegerilor Consiliilor Facultăților și Senatului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș


Toate cadrele didactice alese în Senatul universității, respectiv în Consiliile facultăților vor depune declarațiile cu privire la incompatibilități și conflicte de interese, la registratura universității, până marți 21.01.2020 orele 1400.


Declarație cu privire la incompatibilități și conflicte de interese – Membru în Senat
Declarație cu privire la incompatibilități și conflicte de interese – Membru în Consiliul facultății
 

Convocator privind desfășurarea turului 2 al alegerilor structurilor universitare din 16.01.2020
 

ANUNȚ

Rezultatele preliminare ale alegerilor structurilor universitare ale UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș desfășurate în data de 14.01.2020

 

ANUNȚ

Conform calendarului desfăşurării alegerilor structurilor universitare, marți, 14 ianuarie 2020, vor avea loc alegerile pentru Consiliile Facultăţilor de Medicină, Medicină în Limba Engleză, Medicină Dentară, Farmacie, Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior”, Economie și Drept şi pentru Senatul Universităţii.

Pentru Facultățile de Medicină, Medicină în Limba Engleză, Medicină Dentară și Farmacie procesul de votare se va desfăşura în Secția de votare cu sediul în str. Gh. Marinescu - Sala Senatului, între orele 08-20.

Pentru Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior”, Economie și Drept în Secția de votare cu sediul în str. N. Iorga - Sala R21, între orele 08-20.

Accesul în secțiile de votare se face pe baza unui act de identitate valid.

 

Specimen Buletin de vot - Consiliile Facultăților

Specimen Buletine de vot - Senatul Universității

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A BULETINELOR DE VOT:
     Se consideră vot „PENTRU”, numele care NU a fost tăiat printr-o linie orizontală.
     Se consideră vot „ÎMPOTRIVĂ”, numele care a fost tăiat cu o linie orizontală.
     Se consideră voturi anulate buletinele care un număr de voturi „PENTRU” mai mare decât numărul maxim de voturi corespunzător facultății și liniei de predare.
     Se consideră voturi valabile buletinele care au un număr egal sau mai mic de voturi „PENTRU” în raport cu numărul maxim de locuri alocate.

Președintele Comisiei Electorale a Universității,
Conf.univ.dr. Mariana Tilinca

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Toate candidaturile propuse pentru Consiliile Facultăților și pentru Senat din cadrul UMFST „G.E. Palade" din Târgu Mureș au fost validate de către Comisia Electorală a Universității și au primit avizul Serviciului Juridic. 

Președintele Comisiei Electorale a Universității,
Conf.univ.dr. Mariana Tilinca

 

Lista candidaților pentru Consiliile Facultăților din cadrul UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Lista candidaților pentru Senatul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș