CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE UMFST

Funcție

Adresa de email

Rector

Prof.Dr. Leonard Azamfirei

rectorat@umfst.ro

leonard.azamfirei@umfst.ro

Președinte Senat:

Prof. Dr. Constantin Copotoiu

senat@umfst.ro

constantin.copotoiu@umfst.ro

Prorector:

Prof. Dr. Oana Mărginean

prorectorat.didactic@umfst.ro

oana.marginean@umfst.ro

Prorector:

Prof. Dr. Angela Borda

international@umfst.ro

angela.borda@umfst.ro

Prorector:

Prof. Dr. Camil Eugen Vari

prorectorat.stiintific@umfst.ro

camil.vari@umfst.ro

Prorector director CSUD

Prof. Dr. Rodica Bălașa

scoala.doctorala@umfst.ro

rodica.balasa@umfst.ro

Prorector:

Prof. Dr. Călin Enăchescu

calin.enachescu@umfst.ro

Prorector:

Prof. Dr. ing. Liviu Moldovan

liviu.moldovan@umfst.ro

Prorector IOSUM:

Prof. Dr. Tatiana Dănescu

iosum@umfst.ro

tatiana.danescu@umfst.ro

Prorector:

Prof. Dr. Iulian Boldea

iulian.boldea@umfst.ro

Decan Facultatea de Medicină:

Prof. Dr. Ovidiu Cotoi

decanat.medicina@umfst.ro

ovidiu.cotoi@umfst.ro

Decan Facultatea de Medicină Dentară:

Prof. Dr. Cristina Bica

decanat.dentara@umfst.ro

cristina.bica@umfst.ro

Decan Facultatea de Farmacie:

Prof . Dr. Daniela Muntean

decanat.farmacie@umfst.ro

daniela.muntean@umfst.ro

Decan Facultatea de Științe și Litere:

Conf. Dr. Giordano Altarozzi

decanat.stiintelitere@umfst.ro

giordano.altarozzi@umfst.ro

Decan Facultatea de Inginerie:

Conf. Dr. ing. Mircea Dulău

decanat.inginerie@umfst.ro

mircea.dulau@umfst.ro

Decan facultatea de Economie si Drept:

Conf. Dr. Ștefănescu Daniela

decanat.economiedrept@umfst.ro

daniela.stefanescu@umfst.ro

Director General Administrativ:

Jr. Sabin Bota

administrativ@umfst.ro

sabin.bota@umfst.ro

Secretar Șef Universitate:

Ioana Mătea

rectorat@umfst.ro

ioana.matea@umfst.ro

Secretar Șef Adjunct:

Irina Bîrsan

irina.birsan@umfst.ro

 

prorectorat.problemestudentesti@umfst.ro

Regulamentul Consiliului de administrație

Regulamentul Consiliului de administrație

Hotărâri ale Consiliului de Administrație

Hotărâri ale Consiliului de Administrație