CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE UMFST G.E. Palade Tg.Mureș

Consiliul de Administrație

Adresa de email

Rector

Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei

rectorat@umfst.ro

leonard.azamfirei@umfst.ro

Președinte Senat

Prof. univ. dr. Horațiu Suciu

senat@umfst.ro

horatiu.suciu@umfst.ro

Prorector

Învățământ clinic și postuniversitar

Prof. univ. dr. Oana Mărginean

prorectorat.didactic@umfst.ro

oana.marginean@umfst.ro

Prorector

Dezvoltare academică și învățământ preclinic

Prof. univ. dr. Klara Brînzaniuc

klara.brinzaniuc@umfst.ro

Prorector

Dezvoltare organizațională și informatizare

Prof. univ. dr. Călin Enăchescu

calin.enachescu@umfst.ro

Prorector

Management economico-financiar și relația cu mediul socio-economic

Conf. univ. dr. Daniela Ștefănescu

daniela.stefanescu@umfst.ro

Prorector

Cercetare științifică și inovare

Prof. univ. dr. Claudia Bănescu      

prorectorat.stiintific@umfst.ro

claudia.banescu@umfst.ro

Prorector

Probleme sociale și studențești, învățământ în limba maghiară

Prof. univ. dr. Nagy Előd Ernő

prorectorat.pss@umfst.ro

elod.nagy@umfst.ro

Prorector

Director CSUD

Prof. univ. dr. Rodica Bălașa

scoala.doctorala@umfst.ro

rodica.balasa@umfst.ro

Decan

Facultatea de Medicină

Prof. univ. dr. Ovidiu Cotoi

decanat.medicina@umfst.ro

ovidiu.cotoi@umfst.ro

Decan

Facultatea de Medicină în Limba Engleză

Conf. univ. dr. Simona Mureșan

decanat.medicina.en@umfst.ro

simona.muresan@umfst.ro

Decan

Facultatea de Medicină Dentară

Prof. univ. dr. Cristina Bica

decanat.dentara@umfst.ro

cristina.bica@umfst.ro

Decan

Facultatea de Farmacie

Prof. univ. dr. Daniela Muntean

decanat.farmacie@umfst.ro

daniela.muntean@umfst.ro

Decan

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior"

Prof. univ. dr. Giordano Altarozzi

decanat.stiintelitere@umfst.ro

giordano.altarozzi@umfst.ro

Decan

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

Prof. univ. dr. ing. habil. Liviu Moldovan

decanat.inginerie@umfst.ro

liviu.moldovan@umfst.ro

Decan

Facultatea de Economie și Drept

Conf. univ. dr. Daniel Ștefan

decanat.economiedrept@umfst.ro

daniel.stefan@umfst.ro

Director General Administrativ

Jr. Sabin Bota

administrativ@umfst.ro

sabin.bota@umfst.ro

Maros Gianluca – reprezentant studenți LSTGM

maros.gianluca@stud19.umfst.ro

Varga László – reprezentant studenți ASM

laszlo.varga@umfst.ro

Secretar Șef Universitate

Ioana Mătea

rectorat@umfst.ro

ioana.matea@umfst.ro

Secretar Șef Adjunct

Irina Bîrsan

rectorat@umfst.ro

irina.birsan@umfst.ro

Hotărâri ale Consiliului de Administrație

Hotărâri ale Consiliului de Administrație