Compartimentul Relația cu Piața Muncii (C.R.P.M.)

Compartimentul Relația cu Piața Muncii (C.R.P.M.) are rolul de a fi un element suport, o interfață de comunicare, care, alături de cadrele didactice și facultățile/departamentele universității, să contribuie la dezvoltarea unor parteneriate durabile între universitate și companii sau instituții publice, pe de o parte, în vederea creşterii gradului de angajabilitate a studenţilor și absolvenților UMFST Târgu Mureș pe pața muncii, dar și pentru crearea cadrului unor colaborări în activități și proiecte comune de cercetare aplicativă sau transfer tehnologic.

Prin urmare, pornind de la ideea că pentru a avea o relație durabilă și consolidată, de tip win-win, între universitate și organizațiile din mediul economic, este necesară conceperea și transmiterea unui mesaj coerent și consistent, care poate fi doar rodul unei munci de echipă și a unui schimb permanent de informații între C.R.P.M. și cadrele didactice, dorim să venim în sprijinul acestora prin degrevarea de anumite sarcini logistice și administrative ce țin de:

· inițierea, încheierea și dezvoltarea parteneriatelor;
· organizarea de seminarii/workshop-uri pe teme practice din activitatea concretă a companiilor, susținute de către reprezentanți ai acestora, precum și alte tipuri de evenimente care să aducă față în față angajatorii și studenții;
· Promovarea în cadrul universității a ofertelor de practică, internship și angajare;
· Crearea de baze e date cu companiile/instituțiile cu care universitatea are încheiate acorduri de parteneriat și domeniile de colaborare.

Membrii/Contact

Coordonator

Prorector:

Prof.dr.ing.habil. Liviu Moldovan

liviu.moldovan@ing.upm.ro

Responsabil relații cu piața muncii

Vasile-Daniel Ștefan

vasile.stefan@ea.upm.ro

  Portal online pentru relația cu mediul economic https://u2b.umfst.ro

Formulare

Fișă de prezentare parteneriat - prezentare de către decanate a informațiilor referitoare la parteneriatele încheiate cu organizații de pe piața muncii

Wishlist - Lista companiilor/instituțiilor cu care  dorim inițierea și încheierea de parteneriate (altele decât cele trecute în Fișa de prezentare parteneriat)

Fișă de prezentare ofertă de servicii și/sau lucrări pe care le poate presta/executa UMFST, prin structurile proprii, pentru comunitatea de business și instituții publice