Compartimentul Relația cu Piața Muncii (C.R.P.M.)

Compartimentul Relația cu Piața Muncii (C.R.P.M.) are rolul de a fi un element suport, o interfață care, alături de cadrele didactice și facultățile/departamentele Universității, să contribuie la dezvoltarea unor parteneriate durabile cu organizații, companii sau instituții publice. Scopul principal al parteneriatelor este de a asigura creșterea gradului de angajabilitate a studenţilor și absolvenților UMFST G.E. Palade din Târgu Mureș pe piața muncii  și pentru crearea cadrului general pentru colaborări în desfășurarea de activități didactice și pentru dezvoltarea de proiecte comune de cercetare aplicativă sau transfer tehnologic.

Prin urmare, pornind de la ideea că pentru a avea o relație durabilă și consolidată, de tip win-win, între Universitate și organizațiile din mediul economico-social, este necesară conceperea și transmiterea unui mesaj coerent și consistent, care poate fi doar rodul unei munci de echipă și a unui schimb permanent de informații între C.R.P.M. și cadrele didactice, dorim să venim în sprijinul acestora prin degrevarea de anumite sarcini logistice și administrative ce țin de:

-inițierea, încheierea și dezvoltarea parteneriatelor;
-organizarea de seminarii/workshop-uri pe teme practice din activitatea concretă a companiilor/instituțiilor/organizațiilor, susținute de către reprezentanți ai acestora, precum și alte tipuri de evenimente care să aducă față în față angajatorii și studenții;
-promovarea în cadrul Universității a ofertelor partenerilor noștri din mediul economico-social pentru derulare stagiilor de practică, de internship și angajare;
-crearea de baze date cu organizațiile/companiile/instituțiile cu care Universitatea noastră are încheiate acorduri de parteneriat precum și domeniile de colaborare.

Membrii/Contact

Coordonator

Prorector: conf.univ.dr. Daniela Ștefănescu

daniela.stefanescu@umfst.ro

Responsabil relații cu piața muncii

Vasile-Daniel Ștefan

vasile.stefan@umfst.ro

Responsabil relații cu piața muncii Marius – Petru Poptămaș marius.poptamas@umfst.ro

Adresa: Piața Republicii, nr. 38, sala B25

Telefon: 0265 215 551 / int. 534 

Pentru mai multe detalii privind activitatea compartimentului accesați potalul online https://u2b.umfst.ro

Formulare

Wishlist - Lista companiilor/instituțiilor cu care  dorim inițierea și încheierea de parteneriate

Fișă de prezentare ofertă de servicii și/sau lucrări pe care le poate presta/executa UMFST, prin structurile proprii, pentru comunitatea de business și instituții publice