În atenția deponenților

Hotârarea Consiliului de Administrație  nr. 28 / 09.11.2020
Se aprobă derogarea de la demersurile de aprobare în Comisia de Etică a Universitătii a cercetărilor efectuate în cadrul lucrărilor de licență a studenților UMFST G.E. Palade Tg. Mureș pentru acele studii care presupun exclusiv prelucrarea datelor deja înregistrate în documentele instituțiilor de proveniență a pacienților si nu implică evaluarea prospectivă a unor proceduri sau tehnici terapeutice noi, cu condiția respectării confidențialității datelor.  In acest sens, se aprobă recunoașterea de către UMFST G.E. Palade Tg. Mures a avizelor emise de Comisiile de Etică ale SCJU Tg. Mures si SCJ Tg. Mures pentru desfășurarea studiilor retrospective prin prelucrarea unor date medicale deja existente, cu obliterarea identității pacienților vizați.
 

Solicitările adresate Comisiei de Etică a Cercetării trebuie să fie formulate conform Anexei 1 sau Anexei 2 din Regulamentul Comisiei de Etică a Cercetării, după caz; Să fie depuse în format tipărit la Registratura UMF și în format electronic la adresa etica_cercetarii@umfst.ro