Comisia de Etică și Deontologie

Comisia de etică a Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș (UMF Tîrgu Mureş) funcţionează în baza prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/ 2011 şi ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de etică a cercetării științifice

Comisia de Etică a Cercetării Științifice este un organism independent în cadrul universității, care are ca obiectiv principal supravegherea respectării principiilor de etică în cercetarea științifică desfășurată pe subiecți umani și pe animale de experiență și promovarea cercetării științifice în acest spirit.