Apel 2018

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş recompensează excelenţa în cercetarea ştiinţifică medicală prin acordarea a două premii anual.

1.    Premiul destinat unui cadrului didactic titular din universitate care a obținut în:
•    anul calendaristic 2018,
•    factorul de impact cumulat cel mai ridicat,
•    doar din poziţia de prim autor (NU şi coautor, autor corespondent, ultim autor),
•    cu afiliere instituţională UMF/UMFST,
•    prin publicarea in extenso în reviste de prestigiu a unor articole ştiinţifice
și care nu a mai câștigat acest premiu în ultimii 2 ani.

2.    Premiul destinat unui cadru didactic din universitate cu vârsta de până în 35 de ani (la data depunerii dosarului de candidatură) care a obținut în:
•    anul calendaristic 2018,
•    factorul de impact cumulat cel mai ridicat,
•    doar din poziţia de prim autor (NU şi coautor, autor corespondent, ultim autor),
•    cu afiliere instituţională UMF/UMFST,
•    prin publicarea in extenso în reviste de prestigiu a unor articole ştiinţifice
și care nu a mai câștigat acest premiu în ultimii 2 ani.

Premiile constau în finanțarea de către universitate în anul 2019 a participării la un congres ştiinţific internaţional, în cuantum de max. 1000 Euro (taxă de participare, transport, cazare).
Dosarele de candidatură se depun la Registratura universităţii (împreună cu documentele doveditoare) până la data de 27 noiembrie 2018 (inclusiv).