APEL 2022

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş recompensează excelenţa în cercetarea ştiinţifică după cum urmează:

 

I. Pentru domeniul Sănătate:

I.1. Premiul destinat unui cadru didactic titular din universitate care a obținut în anul calendaristic 2022
• factorul de impact cumulat cel mai mare;
• doar din poziția de prim autor (NU şi coautor, autor corespondent, ultim autor);
• cu afiliere instituțională UMFST;
• prin publicarea in extenso în reviste de prestigiu a unor articole ştiinţifice și care nu a mai câștigat acest premiu în ultimii 2 ani.

I.2. Premiul destinat unui cadru didactic din universitate cu vârsta de până în 35 de ani (la data depunerii dosarului de candidatură) care a obținut în anul calendaristic 2022:
• factorul de impact cumulat cel mai ridicat;
• doar din poziția de prim autor (NU şi coautor, autor corespondent, ultim autor);
• cu afiliere instituțională UMFST;
• prin publicarea in extenso în reviste de prestigiu a unor articole ştiinţifice și care nu a mai câștigat acest premiu în ultimii 2 ani.

II. Pentru domeniile Științe și Tehnologie:

Premiul destinat unui cadru didactic titular din universitate care a obținut cel mai mare punctaj în anul 2022, conform următoarelor criterii:

• Lucrări publicate în reviste clasificate ISI în zona roșie – 12 puncte (articolul este indexat pe platforma WOS în anul 2022);
• Lucrări publicate în reviste clasificate ISI în zona galbenă – 8 puncte (articolul este indexat pe platforma WOS în anul 2022);
• Lucrări publicate în reviste clasificate ISI în zona albă – 4 puncte (articolul este indexat pe platforma WOS în anul 2022);
• Brevete de invenție – 12 puncte/brevet.

Cadrul didactic nu a mai castigat acest premiu in ultimii 2 ani.

Rezultatele publicate în comun se împart în mod egal la numărul de autori.

Premiile constau în finanțarea de către universitate în anul 2023 a participării la un congres științific internațional (taxa de participare, transport, cazare) și/sau finanțarea taxei de publicare a unui articol indexat Web of Science în cuantum de max. 1000 Euro.

Dosarele de candidatură se depun la Registratura universității (împreună cu documentele justificative) până la data de 18 noiembrie 2022 (inclusiv).

Apel 2021

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş recompensează excelenţa în cercetarea ştiinţifică după cum urmează:

 

I. Pentru domeniul Sănătate:

I.1. Premiul destinat unui cadrului didactic titular din universitate care a obținut în anul calendaristic 2021
• factorul de impact cumulat cel mai mare;
• doar din poziția de prim autor (NU şi coautor, autor corespondent, ultim autor);
• cu afiliere instituțională UMFST;
• prin publicarea in extenso în reviste de prestigiu a unor articole ştiinţifice și care nu a mai câștigat acest premiu în ultimii 2 ani.

I.2. Premiul destinat unui cadru didactic din universitate cu vârsta de până în 35 de ani (la data depunerii dosarului de candidatură) care a obținut în anul calendaristic 2021:
• factorul de impact cumulat cel mai ridicat;
• doar din poziția de prim autor (NU şi coautor, autor corespondent, ultim autor);
• cu afiliere instituțională UMFST;
• prin publicarea in extenso în reviste de prestigiu a unor articole ştiinţifice și care nu a mai câștigat acest premiu în ultimii 2 ani.

II. Pentru domeniile Științe și Tehnologie:

Premiul destinat unui cadru didactic titular din universitate care a obținut cel mai mare punctaj în anul 2021 , conform următoarelor criterii:

• Lucrări publicate în reviste clasificate ISI în zona roșie – 12 puncte (articolul este indexat pe platforma WOS în anul 2021);
• Lucrări publicate în reviste clasificate ISI în zona galbenă – 8 puncte (articolul este indexat pe platforma WOS în anul 2021);
• Lucrări publicate în reviste clasificate ISI în zona albă – 4 puncte (articolul este indexat pe platforma WOS în anul 2021);
• Brevete de invenție – 12 puncte/brevet.

Cadrul didactic nu a mai castigat acest premiu in ultimii 2 ani.

Rezultatele publicate în comun se împart în mod egal la numărul de autori.

Premiile constau în finanțarea de către universitate în anul 2022 a participării la un congres științific internațional (taxa de participare, transport, cazare) și/sau finanțarea taxei de publicare a unui articol indexat Web of Science în cuantum de max. 1000 Euro.

Dosarele de candidatură se depun la Registratura universității (împreună cu documentele justificative) până la data de 25 noiembrie 2021 (inclusiv).

APEL 2020

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş recompensează excelenţa în cercetarea ştiinţifică după cum urmează:

I. Pentru domeniul Sănătate:

1. Premiul destinat unui cadrului didactic titular din universitate care a obținut în anul calendaristic 2020:
• factorul de impact cumulat cel mai mare;
• doar din poziția de prim autor (NU şi coautor, autor corespondent, ultim autor);
• cu afiliere instituțională UMFST;
• prin publicarea in extenso în reviste de prestigiu a unor articole ştiinţifice și care nu a mai câștigat acest premiu în ultimii 2 ani.

2. Premiul destinat unui cadru didactic din universitate cu vârsta de până în 35 de ani (la data depunerii dosarului de candidatură) care a obținut în anul calendaristic 2020:
• factorul de impact cumulat cel mai ridicat;
• doar din poziția de prim autor (NU şi coautor, autor corespondent, ultim autor);
• cu afiliere instituțională UMFST;
• prin publicarea in extenso în reviste de prestigiu a unor articole ştiinţifice și care nu a mai câștigat acest premiu în ultimii 2 ani.

II. Pentru domeniile Științe și Tehnologie:

1. Premiul destinat unui cadru didactic titular din universitate care a obținut cel mai mare punctaj în anul 2020, conform următoarelor criterii:

• Lucrări publicate în reviste clasificate ISI în zona roșie – 12 puncte (articolul este indexat pe platforma WOS în anul 2020);
• Lucrări publicate în reviste clasificate ISI în zona galbenă – 8 puncte (articolul este indexat pe platforma WOS în anul 2020);
• Lucrări publicate în reviste clasificate ISI în zona albă – 4 puncte (articolul este indexat pe platforma WOS în anul 2020);
• Brevete de invenție – 12 puncte/brevet.

Rezultatele publicate în comun se împart în mod egal la numărul de autori.

Cadrul didactic nu a mai castigat acest premiu in ultimii 2 ani.

Premiile constau in finantarea de catre universitate in anul 2021 a participarii la un congres stiintific international, in cuantum de max. 1000 Euro (taxa de participare, transport, cazare) si/sau finantarea taxei de publicare a unui articol indexat Web of Science.

Dosarele de candidatura se depun la Registratura universitatii (impreună cu documentele justificative) pana la data de 08 decembrie 2020 (inclusiv).

Apel 2019

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureş recompensează excelenţa în cercetarea ştiinţifică după cum urmează:

I. Pentru domeniul Sănătate:

1.  Premiul destinat unui cadrului didactic titular din universitate care a obținut în:
•    anul calendaristic 2019;
•    factorul de impact cumulat cel mai mare;
•    doar din poziţia de prim autor (NU şi coautor, autor corespondent, ultim autor);
•    cu afiliere instituţională UMFST;
•    prin publicarea in extenso în reviste de prestigiu a unor articole ştiinţifice și care nu a mai câștigat acest premiu în ultimii 2 ani.

2. Premiul destinat unui cadru didactic din universitate cu vârsta de până în 35 de ani (la data depunerii dosarului de candidatură) care a obținut în:
•    anul calendaristic 2019;
•    factorul de impact cumulat cel mai ridicat;
•    doar din poziţia de prim autor (NU şi coautor, autor corespondent, ultim autor);
•    cu afiliere instituţională UMFST;
•    prin publicarea in extenso în reviste de prestigiu a unor articole ştiinţifice și care nu a mai câștigat acest premiu în ultimii 2 ani.

 

II. Pentru domeniile Științe și Tehnologie:

1. Premiul destinat unui cadru didactic titular din universitate care a obținut cel mai mare punctaj în anul 2019, conform următoarelor criterii:

•    Lucrări publicate în reviste clasificate ISI în zona roșie – 12 puncte (articolul este indexat pe platforma WOS în anul 2019);
•    Lucrări publicate în reviste clasificate ISI în zona galbenă – 8 puncte (articolul este indexat pe platforma WOS în anul 2019);
•    Lucrări publicate în reviste clasificate ISI în zona albă – 4 puncte (articolul este indexat pe platforma WOS în anul 2019);
•    Brevete de invenție – 12 puncte/brevet.

Rezultatele publicate în comun se împart în mod egal la numărul de autori.

Premiile constau în finanțarea de către universitate în anul 2020 a participării la un congres ştiinţific internaţional, în cuantum de max. 1000 Euro (taxă de participare, transport, cazare).
Dosarele de candidatură se depun la Registratura universităţii (împreună cu documentele doveditoare) până la data de 3 decembrie 2019 (inclusiv).

Apel 2018

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş recompensează excelenţa în cercetarea ştiinţifică medicală prin acordarea a două premii anual.

1.    Premiul destinat unui cadrului didactic titular din universitate care a obținut în:
•    anul calendaristic 2018,
•    factorul de impact cumulat cel mai ridicat,
•    doar din poziţia de prim autor (NU şi coautor, autor corespondent, ultim autor),
•    cu afiliere instituţională UMF/UMFST,
•    prin publicarea in extenso în reviste de prestigiu a unor articole ştiinţifice
și care nu a mai câștigat acest premiu în ultimii 2 ani.

2.    Premiul destinat unui cadru didactic din universitate cu vârsta de până în 35 de ani (la data depunerii dosarului de candidatură) care a obținut în:
•    anul calendaristic 2018,
•    factorul de impact cumulat cel mai ridicat,
•    doar din poziţia de prim autor (NU şi coautor, autor corespondent, ultim autor),
•    cu afiliere instituţională UMF/UMFST,
•    prin publicarea in extenso în reviste de prestigiu a unor articole ştiinţifice
și care nu a mai câștigat acest premiu în ultimii 2 ani.

Premiile constau în finanțarea de către universitate în anul 2019 a participării la un congres ştiinţific internaţional, în cuantum de max. 1000 Euro (taxă de participare, transport, cazare).
Dosarele de candidatură se depun la Registratura universităţii (împreună cu documentele doveditoare) până la data de 27 noiembrie 2018 (inclusiv).