REZULTATE FINALE COMPETIȚIE GRANTURI DE INIȚIERE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ - 2021

Conform Hotărârii CA din data de 17.12.2021, se aprobă finanțarea granturilor de inițiere în cercetarea științifică, acordate prin intermediul Junior Researcher Academy, competiția 2021, care au obținut peste 85 de puncte.

Rezultate finale competiție granturi de inițiere în cercetarea științifică

Rezultatele evaluarii proiectelor depuse

Rezultatele evaluarii proiectelor depuse in competitia de granturi de initiere în cercetarea stiintifica, editia 2021

Directorii de proiecte pot depune contestații în scris, la registratura universitatii, până cel târziu joi, 16 decembrie 2021, ora 14.

LANSAREA COMPETIȚIEI PENTRU ACORDAREA GRANTURILOR DE INIȚIERE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș informează studenții care au calitatea de membru JRA Involved cu privire la lansarea competiției pentru obținerea granturilor de inițiere în cercetarea științifică.

 

Criterii de eligibilitate (criterii cumulative):

- beneficiarul grantului propus are calitatea de student la ciclul de licență sau masterat în cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș și este membru al Junior Researcher Academy, nivelul Involved;

- beneficiarul grantului propus este coordonat în cadrul grantului de un tutore, angajat al UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, care îndeplinește oricare din funcțiile: Asistent universitar, Șef lucrări / Lector, Asistent de Cercetare, Cercetător Științific, Cercetător Științific grad III;

- beneficiarul grantului propus nu a mai implementat un grant acordat în cadrul JRA pentru membrii Involved level;

- conținutul grantului propus va reprezenta o documentare sistematică de tip review a literaturii de specialitate legat de o temă specifică.

Dosarul se întocmește în conformitate cu art. 7 din Metodologia de finanțare a granturilor de inițiere în cercetarea științifică în cadrul Junior Researcher Academy , Cod regulament: UMFST-REG-106, Ediția 01 .

Aplicanții vor trimite pe adresa de e-mail: jra_granturi_initiere@umfst.ro următoarele documente:

- cererea de finanțare, completată conform Anexei 01 , în limba engleză (ca un fișier PDF neprotejat - document generat în format PDF dintr-un fișier editabil, nu document scanat);

-Declarațiile completate conform Anexelor 03  și 04  (semnate și scanate);

- o adeverință emisă de către Decanat care atestă calitatea de student în ciclul de licență sau masterat al UMFST G.E. Palade Tg. Mureș în anul universitar în curs și faptul că solicitantul nu a repetat niciun an de studiu din motive legate de acumularea unui număr insuficient de credite pentru promovare (semnată și scanată).

Documentele (semnate și scanate în format PDF) se transmit prin e-mail la adresa: jra_granturi_initiere@umfst.ro până la data de 28 noiembrie 2021. În corespondență, la rubrica subiect se specifică: Dosar Grant de inițiere.

Lista propunerilor de proiecte acceptate la finanțare se stabilește ținând cont de bugetul alocat și de punctajele obținute. Nu vor fi finanțate proiecte care obțin mai puțin de 80 de puncte din maximul de 100 de puncte posibile. Lista propunerilor de proiecte acceptate la finanțare va fi publicată pe site-ul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, secțiunea Granturi JRA – Involved level.

 

CALENDAR COMPETIȚIE

05 – 28 noiembrie 2021 – depunerea dosarelor

29 noiembrie – 06 decembrie 2021 – evaluarea dosarelor

07 decembrie 2021 – comunicarea rezultatelor

08 – 10 decembrie 2021 – depunerea contestațiilor

13 decembrie 2021 – analizarea contestațiilor

14 decembrie 2021 - comunicarea rezultatelor finale