Înrolarea în cadrul JRA – obținerea calității de Junior Researcher – Entry level

Pentru a deveni membri JRA și a obține calitatea de JR – Entry level, studenții din ciclul de licență și de masterat vor trimite pe adresa de e-mail: jra@umfst.ro următoarele documente:

- Cerere de înrolare în cadrul Junior Researcher Academy, conform modelului din Anexa 01

- Adeverință emisă de către Decanat care atestă calitatea de student / masterand în anul universitar în curs și faptul că solicitantul nu a repetat niciun an de studiu din motive legate de acumularea unui număr insuficient de credite pentru promovare.

Documentele semnate și scanate se vor transmite prin e-mail în perioada octombrie-noiembrie a fiecărui an, conform calendarului anunțat.

CALENDAR DE ÎNROLARE ÎN CADRUL JRA

28 octombrie – 20 noiembrie 2020