JUNIOR RESEARCHER ACADEMY – LANSARE ÎNROLĂRI "DEDICATED LEVEL" 2023

Junior Research Academy deschide înrolările pentru "Dedicated level" - 2023.

Membrii JRA Involved level care îndeplinesc condițiile prevăzute de Metodologia privind accesul și promovarea în cadrul Junior Researcher Academy, UMFST-REG-105, Ediţia 02:

- au implementat cu succes un „Grant de Inițiere” în cercetare acordat în cadrul competițiilor interne ale JRA – Involved level;

- au participat la cel puțin o conferință științifică, ca prim autor, cu prezentare sau poster și au publicat cel puțin un articol in extenso, ca prim autor, într-o revistă a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, într-o revistă externă indexată în baze de date internaționale (BDI), într-o revistă externă indexată în Web of Science sau într-un volum al unei manifestări științifice

sunt invitati să depună în perioada 16 - 29 mai 2023, la adresa: jra@umfst.ro următoarele documente (semnate și scanate):

- o scrisoare de intenție redactată în limba engleză, conform modelului din Anexa 02;

- o scrisoare de recomandare de la tutorele din cadrul laboratorului/centrului de cercetare în care urmează să își desfășoare activitatea candidatul.

Confirmarea statutului de JRA Dedicated Level se va transmite aplicanților prin e-mail.

Informatii

Devin eligibili pentru promovarea la calitatea de JR – Dedicated level membri JRA care îndeplinesc una din următoarele condiții:

- au implementat cu succes un „Grant de Inițiere” în cercetare acordat în cadrul competițiilor interne ale JRA – Involved level;

- au participat la cel puțin o conferință științifică, ca prim autor, cu prezentare sau poster și au publicat cel puțin un articol in extenso, ca prim autor, într-o revistă a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, într-o revistă externă indexată în baze de date internaționale (BDI), într-o revistă externă indexată în Web of Science sau într-un volum al unei manifestări științifice. Documentarea și scrierea articolului se va realiza după metodologia specifică pentru unul din următoarele tipuri de articole: systematic review, state-of-the-art review, umbrella review, meta-analisys.

Pentru obținerea calității de JR – Dedicated level, membrii JRA care au calitatea de JR – Involved level și îndeplinesc condițiile de mai sus vor trimite pe adresa de email jra@umfst.ro următoarele documente (semnate și scanate):

- o scrisoare de intenție redactată în limba engleză, conform modelului din Anexa 02 ;

- o scrisoare de recomandare de la tutorele din cadrul laboratorului/centrului de cercetare în care urmează să își desfășoare activitatea candidatul.

Selecția pentru promovarea la nivelul Dedicated are loc în luna februarie a fiecărui an.

Rezultatul privind aprobarea sau respingerea aplicației va fi trimis prin e-mail fiecărui candidat conform calendarului stabilit.