Calendar pentru acordarea burselor de performanță științifică pentru anul universitar 2020-2021

Extras din Procesul Verbal de Contestatii privind Bursele de Performanta Stiintifica 2020

LISTA FINALA Burse de Performanta Stiiintifica 2020

 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș informează studenții cu privire la depunerea online a dosarelor pentru obținerea burselor de performanță științifică.

Dosarul se întocmește în conformitate cu art. 10 din Regulamentul privind acordarea de burse de performanță științifică studenților din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș prin intermediul Junior Researcher Academy, Cod regulament: UMFST-REG-109, Ediția 01.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

1) adeverință emisă de către Decanat care atestă calitatea de student / masterand în anul universitar în curs și faptul că solicitantul nu a repetat niciun an de studiu din motive legate de acumularea unui număr insuficient de credite pentru promovare;

2) curriculum vitae;

3) fișa de autoevaluare completată (Anexa 01);

4) documente justificative care să ateste activitatea punctată în fișa de autoevaluare.

 

Documentele (semnate și scanate în format PDF) se transmit prin e-mail la adresa jra@umfst.ro până la data de 17 noiembrie, ora 13.00. În corespondență, la rubrica subiect se specifică: Dosar bursă - facultatea în care studentul își desfășoară studiile.

CALENDAR

28 octombrie – 17 noiembrie 2020 – depunerea documentației

18 – 20 noiembrie 2020 – evaluare dosare

23 noiembrie 2020 – comunicarea rezultatelor

24 – 25 noiembrie 2020 – depunerea contestațiilor

27 noiembrie 2020 – analizarea contestațiilor, comunicarea rezultatelor finale