REZULTATE FINALE ALE PROCESULUI DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII

Rezultate finale ale procesului de evaluare a eligibilității

Procesul de verificare a eligibilității

Contestațiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite de către directorii de proiecte prin e-mail, la adresa granturi.interne@umfst.ro, până cel târziu vineri, 04 octombrie 2019, orele 12:00.

În cazul proiectelor declarate NEELIGIBILE, documentele lipsă/neconforme menționate se pot transmite de către directorii de proiecte prin e-mail, la adresa granturi.interne@umfst.ro până cel târziu vineri, 04 octombrie 2019, orele 12:00.

Orice contestație sau document primite în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.

Rezultate privind procesul de verificare a eligibilității

COMPETIȚIA 2019 - GRANTURI INTERNE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

UMFST Târgu Mureș lansează ediția 2019 a competiției de granturi interne de cercetare științifică. Aceasta se va desfășura pe trei domenii de cercetare principale: sănătate (medicină, medicină dentară, farmacie), inginerie/informatică și, respectiv, științe socio-umane, iar clasificarea finală va fi realizată separat pe cele trei domenii. Cererile de finantare se vor completa conform procedurilor UMFTGM-PO-CC-01 respectiv UMFTGM-PO-CC-02.

Cererile de finanțare completate, precum și anexele, se vor trimite în format pdf pe adresa de email: granturi.interne@umfst.ro

Termenul limită de depunere a acestora este 9 septembrie 2019.