CONTRACTARE

Lista proiectelor aprobate la finantare

Directorii ale căror proiecte au fost aprobate pentru finanțare vor primi prin e-mail contractele de finanțare. Acestea trebuie completate în 3 exemplare, împreună cu anexele aferente, și predate în original (toate cele 3 exemplare) la Prorectoratul științific.

REZULTATE FINALE

Rezultate finale

Vor fi finanţate toate proiectele care au obţinut un punctaj de minim 80 de puncte.

REZULTATE COMPETITIE GRANTURI INTERNE - 2018

Lista evaluatorilor peer review

Rezultatele evaluarii proiectelor depuse in competitia interna de granturi de cercetare stiintifica, editia 2018

Vor fi finanţate toate proiectele care au obţinut un punctaj minim de 80 de puncte.

Directorii de proiecte pot depune contestații în scris până cel târziu miercuri, 16 ianuarie 2019.

Contestațiile se pot transmite prin email, la adresa prorector_sti@umftgm.ro, sau direct, la secretariatul Prorectoratului științific al UMFST din Târgu Mureș.

Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care candidatul le consideră neconforme cu precizările din procedura operațională. Contestațiile nu pot avea ca obiect punctajele și comentariile evaluatorilor.

REZULTATE FINALE ALE PROCESULUI DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII

Rezultate finale ale procesului de evaluare a eligibilității

Procesul de verificare a eligibilității

Contestațiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite de către directorii de proiecte prin e-mail, la adresa granturi_interne@umftgm.ro, până cel târziu joi, 20 septembrie 2018, orele 12:00.

În cazul proiectelor declarate NEELIGIBILE, documentele lipsă/neconforme menționate se pot transmite de către directorii de proiecte prin e-mail, la adresa granturi_interne@umftgm.ro până cel târziu joi, 20 septembrie 2018, orele 12:00.

Orice contestație sau document primite în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.

Dacă documentele lipsă/neconforme nu sunt transmise până în data de 20 septembrie 2018, orele 12:00, propunerile în cauză vor fi declarate NEELIGIBILE.

Rezultate privind procesul de verificare a eligibilității

COMPETITIA 2018 - GRANTURI INTERNE DE CERCETARE STIINTIFICA

UMF Tirgu Mures lanseaza competita de granturi interne de cercetare stiintifica. Cererile de finantare se vor completa conform procedurilor UMFTGM-PO-CC-01 respectiv UMFTGM-PO-CC-02.

Cererile de finanţare completate, precum şi anexele, se trimit în format pdf pe adresa de email: granturi_interne@umftgm.ro

Termenul limita de depunere a acestora este 10 septembrie 2018.