Rezultatele evaluării proiectelor depuse în competiția internă pentru granturi de cercetare științifică – 2016

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 26/09.01.2017 vor fi finanţate proiectele care au obţinut un punctaj minim de 80 de puncte.

Fiecare aplicant va primi în cursul zilei de joi, 12 ianuarie 2017, evaluarea proiectului din punctul de vedere al design-ului de studiu şi a metodologiei de cercetare, respectiv prin prisma actualităţii, importanţei şi impactului ştiintific în aria de cercetare vizată.

Lista evaluatorilor peer review

Rezultatele evaluării proiectelor depuse în competiţia de granturi interne de cercetare ştiinţifică a UMF Tîrgu Mureş - Granturi individuale

Rezultatele evaluării proiectelor depuse în competiţia de granturi interne de cercetare ştiinţifică a UMF Tîrgu Mureş - Granturi colective

REZULTATE FINALE ALE PROCESULUI DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII

Rezultate finale ale procesului de evaluare a eligibilității

Procesul de verificare a eligibilității

Contestațiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate și/sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilității se pot transmite de către directorii de proiecte prin e-mail la adresa granturi_interne@umftgm.ro până cel târziu miercuri, 5 octombrie 2016, orele 11:00. Orice contestație sau document primite în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.

Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit până în data de 5 octombrie 2016, orele 11:00, propunerile de proiecte în cauză vor fi declarate neeligibile.

 Rezultate privind procesul de verificare a eligibilității

 

Termen depunere proiecte

Vă reamintim că termenul limită pentru depunerea proiectelor din cadrul competiţiei interne de granturi de cercetare este 12 septembrie 2016.

Cererile de finanţare completate, precum şi anexele, se trimit în format pdf pe adresa de email: granturi_interne@umftgm.ro