CONTRACTARE GRANTURI INTERNE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Directorii de proiect a căror granturi au fost selecționate pentru finanțare vor depune contractul de finanțare semnat, in 3 exemplare, conform modelului specific fiecărei competiții, la Prorectoratul științific, până la data de  23 dec. 2014.

Model contract colective de cercetare CIGCS-CC

Model contract colective de cercetare CIGCS-CC - cofinanțare privată

Model contract individual CIGCS

Rezultatele proiectelor depuse în competiția internă pentru granturi de cercetare științifică – 2014

În urma evaluării peer review a proiectelor depuse în cadrul Competiției Interne pentru Granturi de Cercetare științifică 2014, au fost obținute următoarele rezultate:

Proiecte individuale de cercetare științifică

Proiecte colective de cercetare științifică

Competiția internă pentru granturi de cercetare științifică – ediția a 3-a

În cadrul competiției interne de granturi de cercetare științifică 2014 au fost depuse  44 proiecte, din care:
- 29 proiecte individuale de cercetare științifică
- 15  proiecte complexe de cercetare științifică
Ele se află în faza de verificare a eligibilității, rezultatele acesteia urmând a fi comunicate ulterior.

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  a deschis a 3-a ediție a Competiției interne pentru granturi de cercetare științifică, finanțată din venituri proprii. Se pot depune următoarele categorii de proiecte:

-proiecte individuale de cercetare științifică - adresate unor cercetători individuali. Valoare maximă a fiecarui proiect este de 5.000 Euro.

-proiecte complexe de cercetare științifică - adresate unor colective de cercetare. Valoarea maximă a fiecarui proiect este de 20.000 Euro.

Informații suplimentare, criteriile de eligibilitate și criteriile de evaluare pot fi consultate la adresa: /documente/proceduri-operationale.html  (cod proceduri: UMFTGM-PO-CC-01 si UMFTGM-PO-CC-02.

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 5 septembrie 2014.