ANUNȚURI

POCU 149892 „PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ÎN ECONOMIA SĂNĂTĂȚII [HEALTHESIS]” - SELECTIE POSTURI IN AFARA ORGANIGRAMEI

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, în calitate de Partener 2 în cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, Cod SMIS: 149892, anunță organizarea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea poziților vacante de Expert  grup țintă MS si Asistent manager-MS prevăzute în cererea de finanțare.

Dosarele de concurs se depun, până cel târziu în data de 17.05.2023, ora 15:00, la sediul UMFST ”G.E. Palade” Tg. Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, Târgu Mureș, jud. Mureș, la Registratura UMFST ”G.E. Palade”, în zilele lucrătoare, în plic închis cu mențiunea numelui și prenumelui candidatului, funcţia pentru care se aplică și codul proiectului.

Anunt recrutare si selectie posturi

Declaratie disponibilitate indeplinire atributii - model orientativ

Declaratie prelucrare date cu caracter personal - model orientativ

Declaratie antecedente penale - model orientativ

Important!

În vederea înregistrării candidaturilor depuse, cererea de înscriere la concurs adresată managerului de proiect, se va depune o dată cu dosarul sigilat însă în exteriorul acestuia pentru scanarea și înregistrarea electronică corespunzătoare a fiecărei candidaturi.

Rezultate obținute de candidați în urma finalizării primei etape a procesului de recrutare și selecție – verificarea de către comisia de evaluare și selecție a eligibilității dosarelor depuse de către candidați pentru ocuparea postului de Expert Grup țintă – MS și a postului de Asistent Manager-MS din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, Cod SMIS: 149892

Rezultate obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție - evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru ocuparea postului de Expert Grup țintă – MS și a postului Asistent Manager-MS din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare în economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, cod MySMIS 149892

Rezultate obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție - evaluarea CV-urilor (dupa contestatii) conform Anexei 01 la Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru ocuparea postului de Expert Grup țintă – MS și a postului Asistent Manager-MS din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare în economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, cod MySMIS 149892

"Rezultatele finale obținute de candidați în urma finalizării procesului de recrutare și selecție conform Anexei 01 la Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru ocuparea posturilor de Expert grup țintă – MS si Asistent Manager-MS din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892, cod MySMIS 149892

 

POCU 149892 „Program postuniversitar de formare în economia sănătății [HEALTHESIS]” - SELECTIE GRUP ȚINTĂ CURSANȚI

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, în calitate de Partener 2 în cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, Cod SMIS: 149892, anunță organizarea procesului de selecție GRUP ȚINTĂ CURSANȚI. 

Aplicațiile se depun sau se trimit prin poștă/curier, până cel târziu în data de 25.01.2023, ora 1500, la sediul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, Târgu Mureș, jud. Mureș, la Registratura (în zilele lucrătoare) cu indicarea proiectului „Program postuniversitar de formare în economia sănătății [HEALTHESIS]”, ID 149892.

Informații suplimentare: economia.sanatatii@umfst.ro

ANUNT selectie GT cursanti HEALTHESIS UMFST GE PALADE 14982

F1 CERERE ÎNSCRIERE 14982

F2 FIȘĂ DE ÎNSCRIERE CURS POSTUNIVERSITAR_14982

F3 INFORMARE ȘI DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRELUCRARE DATE_149892

F4 ADEVERINȚĂ de la locul de munca_149892

F5 DECLARAȚIE de neparticipare la sesiuni similare_149892

F6 DECLARAȚIE privind falsul în declaratii_149892

 

Rezultate obținute de candidați în urma finalizării primei etape a procesului de Evaluarea administrativă și de eligibilitate dosare selecție: GRUP ȚINTĂ DE CURSANȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/918/4/8/149892

Rezultate finale obținute de candidați în urma finalizării procesului de selecție: GRUP ȚINTĂ DE CURSANȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI „Program postuniversitar de formare în economia sănătății [HEALTHESIS]”, POCU/918/4/8/149892
 

REZULTATE FINALE la data de 07.02.2023, obținute de candidați în urma finalizării procesului de selecție: GRUP ȚINTĂ DE CURSANȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI „Program postuniversitar de formare în economia sănătății [HEALTHESIS]”, POCU/918/4/8/149892

ANUNȚ MODIFICARE CALENDAR DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ DE CURSANȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/918/4/8/149892

ADDENDUM la ANUNȚ REZULTATE FINALE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ DE CURSANȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU149892

POCU 149892 - RECRUTARE ȘI SELECTIE EXPERȚI FORMARE

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, în calitate de Partener 2 în cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, Cod SMIS: 149892, anunță organizarea procesului de recrutare și selecție Experți formare, pentru ocuparea pozițiilor vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Dosarele de concurs se depun, până cel târziu în data de 15.11.2022 ora 1500, la sediul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, Târgu Mureș, jud. Mureș, la Registratura UMFST G.E. Palade (în zilele lucrătoare), în plic închis cu mențiunea “candidatură expert (cod proiect), numele candidatului, funcţia pentru care se aplică“ și în format electronic scanat la adresa de e-mail: proiecte@umfst.ro
 

Anunt concurs proiect 149892

Declaratie disponibilitate indeplinire atributii - Model orientativ

Declaratie prelucrare date cu caracter personal - model orientativ

Declaratie antecedente penale - model orientativ

Important!

În vederea înregistrării candidaturilor depuse, cererea de înscriere la concurs adresată coordonatorului regional program formare MS, se va depune o dată cu dosarul sigilat însă în exteriorul acestuia pentru scanarea și înregistrarea electronică corespunzătoare a fiecărei candidaturi.

Rezultate obținute de candidați în urma finalizării primei etape a procesului de recrutare și selecție – verificarea de către comisia de evaluare și selecție a eligibilității dosarelor depuse de către candidați pentru ocuparea postului de Expert formare MS din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, Cod SMIS: 149892

Rezultate obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție - evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru ocuparea postului de Expert formare - MS din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare în economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, cod MySMIS 149892

Rezultate finale obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție - evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru ocuparea postului de Experti formare - MS din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare în economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, cod MySMIS 149892

Rezultate obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție proba interviu - pentru ocuparea postului de Experti formare - MS din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare în economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, cod MySMIS 149892

Rezultate obținute în urma finalizării procesului de recrutare și selecție, pentru ocuparea posturilor de Experti formare - MS din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare în economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, cod MySMIS 149892

POCU 138603 - RECRUTARE ȘI SELECȚIE POZIȚIE VACANTĂ EXPERT IMPLEMENTARE 2

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, în calitate de Partener în cadrul proiectului „Program de preventie, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin-regiunea Centru”, contract finanțare nr. POCU/826/4/9/138603, anunță organizarea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea pozitiei vacante de EXPERT IMPLEMENTARE 2 -prevazut in cererea de finantare 

Dosarele de concurs se depun, până cel târziu în data de 12.09.2022, ora 15:00, la sediul UMFST ”G.E. Palade” Tg. Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, Târgu Mureș, jud. Mureș, la Registratura UMFST ”G.E. Palade”, în zilele lucrătoare, în plic închis cu mențiunea numelui și prenumelui candidatului, funcţia pentru care se aplică și codul proiectului.

Anunț concurs

Declarație antecedente penale - model orientativ

Declarație disponibilitate îndeplinire atribuții - model orientativ

Declarație prelucrare date cu caracter personal - model orientativ

 

 

POCU 149892 - Anunt concurs post Expert centralizare date si raportare tehnica - MS

Rezultatele finale obținute de candidați în urma finalizării procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea postului de Expert  centralizare date si raportare tehnica - MS din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892, cod MySMIS 149892

Rezultate finale obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție - evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru ocuparea postului de Expert  centralizare date si raportare tehnica - MS din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare în economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, cod MySMIS 149892

Rezultate obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție - evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru ocuparea postului de Expert  centralizare date si raportare tehnica - MS din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare în economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, cod MySMIS 149892

Rezultate obținute de candidați în urma finalizării primei etape a procesului de recrutare și selecție – verificarea de către comisia de evaluare și selecție a eligibilității dosarelor depuse de către candidați pentru ocuparea postului de Expert  centralizare date si raportare tehnica - MS din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, Cod SMIS: 149892

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, în calitate de Partener 2 în cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, Cod SMIS: 149892, anunță organizarea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea poziției vacante Expert  centralizare date si raportare tehnica - MS prevăzută în cererea de finanțare.

Dosarele de concurs se depun, până cel târziu în data de 12.09.2022, ora 15:00, la sediul UMFST ”G.E. Palade” Tg. Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, Târgu Mureș, jud. Mureș, la Registratura UMFST ”G.E. Palade”, în zilele lucrătoare, în plic închis cu mențiunea numelui și prenumelui candidatului, funcţia pentru care se aplică și codul proiectului.

Anunt concurs proiect 149892 – post Expert centralizare date si raportare tehnica - MS

Declaratie disponibilitate indeplinire atributii - model orientativ

Declaratie prelucrare date cu caracter personal - model orientativ

Declaratie antecedente penale - model orientativ

Important!

În vederea înregistrării candidaturilor depuse, cererea de înscriere la concurs adresată managerului de proiect, se va depune o dată cu dosarul sigilat însă în exteriorul acestuia pentru scanarea și înregistrarea electronică corespunzătoare a fiecărei candidaturi.

POCU 149892 - SELECȚIE GRUP ȚINTĂ FORMATORI A1.2

Rezultate obținute în urma finalizării procesului de selecție din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, Cod SMIS: 149892

Rezultate obținute în urma finalizării probei interviu susținute de candidații înscriși la procesului de selecție din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, Cod SMIS: 149892

Rezultate obținute de candidați în urma finalizării evaluării dosarelor candidaților înscriși la procesului de selecție de către comisia de evaluare și selecție prin prisma:

a) verificării administrative și îndeplinirea condițiilor generale (din punct de vedere al depunerii dosarelor în termenul specificat în anunț; al existenței la dosar a tuturor documentelor solicitate precum și îndeplinirea condițiilor generale din Anunțul de selecție) și

b) evaluării CV-urilor și a modului de îndeplinire a condițiilor specifice (verificarea CV-urilor și a documentelor suport, verificare modului în care candidatul îndeplinește condițiile specifice din Anunțul de selecție).

din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, Cod SMIS: 149892

 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, în calitate de Partener 2 în cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, Cod SMIS: 149892, anunță organizarea concursului de selecție pentru grupul țintă de formatori A1.2 din cadrul proiectului POCU/918/4/8/149892.

Anunț concurs selecție

Anexa nr. 1 - Cerere de înscriere

Anexa nr. 2 - Declaraţie de consimţământ privind utilizarea datelor personale

Anexa nr. 3 - Adeverinta salariat

Anexa nr. 4 - Declaraţie pe proprie răspundere

Anexa nr. 5 - Declarație angajament privind participarea la activitatea de formare în A1.2

Anexa nr. 6 - Declarație angajament și disponibilitate privind participarea ulterioară în A1.3

POCU 138603 - RECRUTARE ȘI SELECȚIE POZIȚIE VACANTĂ

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureș anunță organizarea procesului de recrutare și selecție a unor membri din echipa proiectului „Program de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin - regiunea Centru”, contract finanțare nr. POCU/826/4/9/138603, Cod SMIS: 138603, pentru poziția vacantă prevăzută în cererea de finanțare.

Dosarele de concurs se depun, până cel târziu în data de 06.06.2022, la sediul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, Târgu Mureș, jud. Mureș, la Registratura UMFST "G.E. Palade" (în zilele lucrătoare), în plic închis cu mențiunea "numele și prenumele candidatului, funcţia pentru care se aplică" și codul MySMIS al proiectului 138603.

Anunt concurs recrutare

Declaratie antecedente penale - model orientativ

Declaratie prelucrare date cu caracter personal - model orientativ

Declaratie disponibilitate indeplinire atributii - model_orientativ

Rezultatele obținute de candidați în urma finalizării primei etape a procesului de recrutare și selecție – verificarea de către comisia de evaluare și selecție, a eligibilității dosarelor depuse de către candidați pentru ocuparea postului vacant din cadrul proiectului „Program de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin - regiunea Centru”, contract finanțare nr. POCU/826/4/9/138603, Cod SMIS: 138603. 

Rezultatele obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție – evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la "Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" în cadrul proiectului „Program de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin - regiunea Centru”, contract finanțare nr. POCU/826/4/9/138603, Cod SMIS: 138603.  

Rezultatele finale obținute, după perioada de contestații, de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție – evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la "Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" în cadrul proiectului „Program de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin - regiunea Centru”, contract finanțare nr. POCU/826/4/9/138603, Cod SMIS: 138603

Rezultatele finale obținute de candidați în urma finalizării procesului de recrutare și selecție în cadrul proiectului „Program de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin - regiunea Centru”, contract finanțare nr. POCU/826/4/9/138603, Cod SMIS: 138603

POCU 141809 - Recrutare și selecție membrii - martie 2022

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureș anunță organizarea procesului de recrutare și selecție a unor membri din echipa proiectului „JUNIOR BUSINESS ACADEMY - accelerator al integrării pe piața muncii a noilor generații de studenți si absolvenți antreprenori inovatori" cod MySmis 141809 contract de finanțare nr. POCU/829/6/13/141809 din 30.12.2021, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Dosarele de concurs se depun, până cel târziu în data de 11.03.2022, la sediul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, Târgu Mureș, jud. Mureș, la Registratura UMFST "G.E. Palade" (în zilele lucrătoare), în plic închis cu mențiunea "numele și prenumele candidatului, funcţia pentru care se aplică" și codul proiectului.

Anunt concurs proiect 141809

Declaratie prelucrare date cu caracter personal - model orientativ

Declaratie antecedente penale - model orientativ

Rezultatele obținute de candidați în urma finalizării primei etape a procesului de recrutare și selecție – verificarea de către comisia de evaluare și selecție, a eligibilității dosarelor depuse de către candidați pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului „JUNIOR BUSINESS ACADEMY - accelerator al integrării pe piața muncii a noilor generații de studenți si absolvenți antreprenori inovatori" cod MySmis 141809

Rezultatele obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție – evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la "Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe neramburabile" în cadrul proiectului „JUNIOR BUSINESS ACADEMY - accelerator al integrării pe piața muncii a noilor generații de studenți si absolvenți antreprenori inovatori" cod MySmis 141809

Rezultatele finale obținute, după perioada de contestații, de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție – evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la "Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe neramburabile" în cadrul proiectului „JUNIOR BUSINESS ACADEMY - accelerator al integrării pe piața muncii a noilor generații de studenți si absolvenți antreprenori inovatori" cod MySmis 141809

Rezultatele finale obținute de candidați în urma finalizării procesului de recrutare și selecție în cadrul proiectului „JUNIOR BUSINESS ACADEMY - accelerator al integrării pe piața muncii a noilor generații de studenți si absolvenți antreprenori inovatori" cod MySmis 141809

POCU 146587 - Recrutare și selecție membrii - ianuarie 2022

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade„ din Târgu Mureș anunță organizarea procesului de recrutare și selecție a unui membru din echipa proiectului „ Profesionalizarea carierei didacticePROF„ , Contract de finanțare nr. POCU/904/6/25 din 31.03.2021, Cod SMIS 2014+: 146587, pentru poziția temporar vacantă prevăzută în cererea de finanțare.

Dosarele de concurs se depun, până cel târziu în data de 25.01.2022 ora 15 00, la sediul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, Târgu Mureș, jud. Mureș, la Registratura UMFST G.E. Palade (în zilele lucrătoare), în plic închis cu mențiunea “numele si prenumele candidatului, funcţia pentru care se aplică și codul proiectului”.

Anunt concurs proiect 146587

Declaratie prelucrare date cu caracter personal - model orientativ

Declaratie antecedente penale - model orientativ

Rezultatele obținute de candidați în urma finalizării primei etape a procesului de recrutare și selecție – verificarea de către comisia de evaluare și selecție, a eligibilității dosarelor depuse de către candidați pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, cod SMIS 146587

Rezultatele obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție – evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la ”Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe neramburabile” in cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, cod SMIS 146587

Rezultatele finale obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție – evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la ”Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe neramburabile” în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, cod SMIS 146587

Data și ora interviului candidațiilor declarați admiși în urma evaluării cv-ului, în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, cod SMIS 146587

Rezultatele finale obținute de candidați în urma finalizării procesului de recrutare și în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, cod SMIS 146587

POCU 141809 - Recrutare și selecție membrii - ianuarie 2022

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureș anunță organizarea procesului de recrutare și selecție a unor membri din echipa proiectului „JUNIOR BUSINESS ACADEMY - accelerator al integrării pe piața muncii a noilor generații de studenți si absolvenți antreprenori inovatori" cod MySmis 141809 contract de finanțare nr. POCU/829/6/13/141809 din 30.12.2021, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Dosarele de concurs se depun, până cel târziu în data de 11.01.2022 ora 11:00, la sediul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, Târgu Mureș, jud. Mureș, la Registratura UMFST "G.E. Palade" ( în zilele lucrătoare), în plic închis cu mențiunea "numele și prenumele candidatului, funcţia pentru care se aplică" și codul proiectului.

Anunt concurs proiect 141809

Declaratie prelucrare date cu caracter personal - model orientativ

Declaratie antecedente penale - model orientativ

Rezultatele obținute de candidați în urma finalizării primei etape a procesului de recrutare și selecție – verificarea de către comisia de evaluare și selecție, a eligibilității dosarelor depuse de către candidați pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului „JUNIOR BUSINESS ACADEMY - accelerator al integrării pe piața muncii a noilor generații de studenți si absolvenți antreprenori inovatori" cod MySmis 141809

Rezultatele finale obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție – evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la "Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe neramburabile" în cadrul proiectului „JUNIOR BUSINESS ACADEMY - accelerator al integrării pe piața muncii a noilor generații de studenți si absolvenți antreprenori inovatori" cod MySmis 141809

Rezultatele finale obținute, după perioada de contestații, de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție – evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la "Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe neramburabile" în cadrul proiectului „JUNIOR BUSINESS ACADEMY - accelerator al integrării pe piața muncii a noilor generații de studenți si absolvenți antreprenori inovatori" cod MySmis 141809

Rezultatele finale obținute de candidați în urma finalizării procesului de recrutare și selecție în cadrul proiectului „JUNIOR BUSINESS ACADEMY - accelerator al integrării pe piața muncii a noilor generații de studenți si absolvenți antreprenori inovatori" cod MySmis 141809

 

POCU 146587 - Recrutare și selecție membrii - noiembrie 2021

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade„ din Târgu Mureș anunță organizarea procesului de recrutare și selecție a unor membri din echipa proiectului „ Profesionalizarea carierei didacticePROF„ , Contract de finanțare nr. POCU/904/6/25 din 31.03.2021, Cod SMIS 2014+: 146587, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Dosarele de concurs se depun, până cel târziu în data de 09.11.2021 ora 15 00, la sediul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, Târgu Mureș, jud. Mureș, la Registratura UMFST G.E. Palade (în zilele lucrătoare), în plic închis cu mențiunea “numele si prenumele candidatului, funcţia pentru care se aplică“ și codul proiectului.

Anunt organizare proces recrutare si selectie POCU 146587

Declarație antecedente penale-model orientativ

Rezultatele obținute de candidați în urma finalizării primei etape a procesului de recrutare și selecție – verificarea de către comisia de evaluare și selecție, a eligibilității dosarelor depuse de către candidați pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, cod SMIS 146587

Rezultatele obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție – evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la ”Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe neramburabile” în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, cod SMIS 146587

Rezultatele finale obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție – evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la ”Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe neramburabile” în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, cod SMIS 146587

Programarea interviului pentru candidatii declarati admiși în urma evaluării cv-ului, în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, cod SMIS 146587

Rezultatele finale obținute de candidați în urma finalizării procesului de recrutare și în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, cod SMIS 146587

POCU 149892

Rezultatele finale obținute de candidați în urma finalizării procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea postului de coordonator regional program formare MS din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892, cod MySMIS 149892

 

Rezultate finale obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție - evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru ocuparea postului de coordonator regional program formare MS din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare în economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, cod MySMIS 149892

 

Rezultatele obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție - evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru ocuparea postului de coordonator regional program formare MS din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare în economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, cod MySMIS 149892

 

Rezultate obținute de candidați în urma finalizării primei etape a procesului de recrutare și selecție – verificarea de către comisia de evaluare și selecție a eligibilității dosarelor depuse de către candidați pentru ocuparea postului de coordonator regional program formare MS din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, Cod SMIS: 149892

 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, în calitate de Partener 2 în cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, Cod SMIS: 149892, anunță organizarea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea poziției Coordonator regional program formare MS prevăzută în cererea de finanțare.

Dosarele de concurs se depun, până cel târziu în data de 02.08.2021, ora 15 00, la sediul UMFST ”G.E. Palade” Tg. Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, Târgu Mureș, jud. Mureș, la Registratura UMFST ”G.E. Palade”, în zilele lucrătoare, în plic închis cu mențiunea numelui și prenumelui candidatului, funcţia pentru care se aplică și codul proiectului.

Anunt concurs proiect 149892 – post Coordonator regional program formare MS

Declaratie disponibilitate indeplinire atributii - model orientativ

Declaratie prelucrare date cu caracter personal - model orientativ

Declaratie antecedente penale - model orientativ

Important!

În vederea înregistrării candidaturilor depuse, cererea de înscriere la concurs adresată managerului de proiect, se va depune o dată cu dosarul sigilat însă în exteriorul acestuia pentru scanarea și înregistrarea electronică corespunzătoare a fiecărei candidaturi.

 

 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, în calitate de Partener 2 în cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, Cod SMIS: 149892, anunță organizarea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea pozițiilor vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Dosarele de concurs se depun, până cel târziu în data de 24.05.2021 ora 15 00, la sediul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, Târgu Mureș, jud. Mureș, la Registratura UMFST G.E. Palade (în zilele lucrătoare), în plic închis cu mențiunea “candidatură expert (cod proiect), numele candidatului, funcţia pentru care se aplică“ și în format electronic scanat la adresa de e-mail: proiecte@umfst.ro
 

Anunt concurs proiect 149892

Declaratie disponibilitate indeplinire atributii - Model orientativ

Declaratie prelucrare date cu caracter personal - model orientativ

Declaratie antecedente penale - model orientativ

 

Important!

În vederea înregistrării candidaturilor depuse, cererea de înscriere la concurs adresată coordonatorului regional program formare MS, se va depune o dată cu dosarul sigilat însă în exteriorul acestuia pentru scanarea și înregistrarea electronică corespunzătoare a fiecărei candidaturi.

 

Rezultatele obținute de candidați în urma finalizării primei etape a procesului de recrutare și selecție – verificarea de către comisia de evaluare și selecție, a eligibilității dosarelor depuse de către candidați pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, cod MySMIS 149892

Rezultate obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție - evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare în economia sănătății [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, cod MySMIS 149892

Rezultatele finale obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție - evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare în economia sănătății [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892 din 07.04.2021, cod MySMIS 149892

Rezultatele finale obținute de candidați în urma finalizării procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului „Program postuniversitar de formare in economia sanatatii [HEALTHESIS]”, contract de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892, cod MySMIS 149892

POCU 146587

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade„ din Târgu Mureș anunță organizarea procesului de recrutare și selecție a membrilor echipei proiectului „Profesionalizarea carierei didacticePROF„ ,  Contract de finanțare nr. POCU/904/6/25 din 31.03.2021, Cod SMIS 2014+: 146587, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Dosarele de concurs se depun, până cel târziu în data de 20.04.2021 ora 1500, la sediul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, Târgu Mureș, jud. Mureș, la Registratura UMFST G.E. Palade (în zilele lucrătoare), în plic închis cu mențiunea “candidatură expert (cod proiect), numele candidatului, funcţia pentru care se aplică“ și în format electronic scanat la adresa de e-mail proiecte@umfst.ro.

Anunt posturi vacante_proiect POCU 146587

Declaratie antecedente penale-model orientativ

Important!

În vederea înregistrării candidaturilor depuse, cererea de înscriere la concurs adresată managerului de proiect, se va depune o dată cu dosarul sigilat însă în exteriorul acestuia pentru scanarea și înregistrarea electronică corespunzătoare a fiecărei candidaturi.

Rezultatele obținute de candidați în urma finalizării primei etape a procesului de recrutare și selecție –verificarea de către comisia de evaluare și selecție, a eligibilității dosarelor depuse de către candidați pentru ocuparea posturilor vacante dinc adrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice–PROF”, cod SMIS 146587

Rezultatele obținute de candidați în urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de recrutare și selecție – evaluarea CV-urilor conform Anexei 01 la ”Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe neramburabile”în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, cod SMIS 146587

Rezultatele finale obținute de candidați în urma finalizării celei de a doua etape a procesului de recrutare și selecție evaluarea CV urilor conform Anexei 01 la ”Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat pe posturi î n afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe neramburabile” în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice PROF ”, cod SMIS 146587

Data și ora interviului candidațiilor declarați admiși în urma evaluării cv-ului, în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, cod SMIS 146587

Rezultatele finale obținute de candidați în urma finalizării procesului de recrutare și în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, cod SMIS 146587

 

 

POCU 138603

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș anunță organizarea procesului de recrutare și selecție a membrilor echipei din cadrul proiectului „Program de preventie, depistare precoce, diagnostic si treatment precoce al cancerului de col uterin”, contract de finanțare nr. POCU/826/4/9/138603 din 02.11.2020, Cod SMIS: 138603, pentru pozițiile vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Dosarele de concurs se depun, până cel târziu în data de 19.04.2021 ora 15 00, la sediul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, Târgu Mureș, jud. Mureș, la Registratura UMFST G.E. Palade (în zilele lucrătoare), în plic închis cu mențiunea “candidatură expert (cod proiect), numele candidatului, funcţia pentru care se aplică“ și în format electronic scanat la adresa de e-mail proiecte@umfst.ro.

Anunt posturi vacante_proiect POCU 138603

Declaratie antecedente penale-model orientativ

Important!

În vederea înregistrării candidaturilor depuse, cererea de înscriere la concurs adresată managerului de proiect, se va depune o dată cu dosarul sigilat însă în exteriorul acestuia pentru scanarea și înregistrarea electronică corespunzătoare a fiecărei candidaturi.

Tabel nominal etapa I - verificarea eligibilitatii

Tabel nominal etapa a II-a - evaluarea CV-urilor

Tabel nominal etapa a II-a – rezultate finale evaluarea CV-urilor

Tabel nominal – rezultate finale proces recrutare si selectie