Oportunitati de finantare

Oportunități naționale:

Programe și subprograme PNCDI III coordonate de UEFISCDI:

  • Subprogramul 1.1 Resurse umane 

   -       Burse de cercetare „Stefan Odobleja”

  -       Premierea rezultatelor cercetarii articole

  -       Proiecte de mobilitate pentru cercetatori cu experienta din diaspora

  -       Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetatori din diaspora

  Subprogramul 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare

  - Transfer de cunoastere la agentul economic 

  • Programul 4. Cercetare fundamentală și de frontieră

   -       Proiecte de Cercetare Exploratorie

  -       Proiecte Complexe de Cercetare de Frontieră

  -       Proiecte de Cercetare "ERC- like"

Fonduri structurale:

POCU 2016-2020

- Calendar lansări

- Ghidul solicitantului Condiții Generale POCU - Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 si Anexe

 POC 2016-2020

- Calendar lansări

- Ghid unic AXA 1 - Secțiunile A - G

POR 2016-2020

- Ghidul Solicitantului Condiții Generale POR - versiunea finală, aprobată în data de 4 noiembrie 2015, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice

 

Oportunități finanțare Comisia Europeană:

 HORIZON 2020

Include 3 priorități:

• Excellent Science (FET, infrastructuri de cercetare, cariere si mobilități prin Marie Skłodowska – Curie -  MSCA)

• Industrial Leadership (spijin în cercetare și inovare pentru IMM-uri

• Societal Challenges (sprijinirea proiectelor de cercetare în colaborare)

 

 European Research Council (ERC):

Se poate obține finanțare pentru următoarele burse:

• ERC Starting Grant - pentru tineri , la începutul carierei cercetătorilor de top ( 2-7 ani după doctorat) - până la 2 milioane de euro pentru o perioadă de 5 ani.

• ERC Consolidator Grant – pentru cercetători independenți cu rezultate excelente cu experineță 7-12 ani după doctorat - până la 2,75 milioane de euro pentru o perioadă de 5 ani.

• ERC Advanced Grant – pentru lideri cercetători cu experiență semnificativă în domeniu în ultimii 10 ani – până la 3,5 milioane de euro pentru o perioadă de 5 ani.

• ERC Proof of Concept Grants sunt pentru deținătorii de granturi ERC care doresc să verifice pe piață potențialul de inovare al rezultatelor cercetării din ERC – până la 150.000 de euro pt o perioadă de 12 luni.

• Granturi ERC Synergy sunt pentru grupuri mici sau cercetători individuali – până la 15 milioane de euro pentru o perioadă de până la 6 ani.

Ghidul ERC

 

Granturi Marie Skłodowska – Curie:

Granturi pentru o experiență în cercetare mai mică de 4 ani:

• Innovative Training Networks (ITN)

European Training Networks (ETN)

Training de cercetare în echipă  cu 3 parteneri din interior și din afara mediului universitar.

Scopul: Cercetătorul experimentează diferite sectoare și împărtășește din experientele lui și își dezvoltă abilitățile de lucru în echipă.

Organizațiile ar trebui stabilite în cel puțin 3 țări diferite ale UE

European Industrial Doctorates (EID)

Formarea comunaă de doctoranzi asigurată de cel puțin un partener academic abilitat să ofere diplome de doctoranzi în parteneriat cu cel puțin o întreprindere (partener din afara mediului academic).

Scopul: Dezvoltarea abilităților candidaților la doctorat, în interiorul și în afara mediului academic, abilități care răspund nevoilor sectorului privat și public.

European Joint Doctorates (EJD)

Minim trei organizații academice  internaționale formează o rețea cu scopul de a oferi diplome comune, duble sau multiple.

 

Scopul principal este de a promova colaborarea internațională, intersectorială sau multi/interdisciplinară în cadrul acestui program de formare a doctorilor.

• Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

 Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)

Granturi pentru o experiență în cercetare mai mare de 4 ani sau diplomă de doctorat (PhD):

• Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

• Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)

 Ghid Granturi Marie Skłodowska – Curie

Oportunități internaționale:

The Human Frontier Science Program (HFSP)

= Program internațional de sprijin pentru cercetare, finanțarea cercetării de frontieră asupra mecanismelor complexe ale organismelor vii. Cercetarea este finanțată la toate nivelurile de complexitate biologice, de la biomolecule la interacțiunile dintre organisme.

- 2 tipuri de granturi:

• Granturi pentru tineri cercetători – 5 ani experiență si minim 10 ani de la primirea doctoratului

• Programul de granturi pentru echipe de oameni de știință, în orice stadiu al carierei lor

Termen de depunere: decembrie 2016

 

- Burse postdoctorale

Ghid aplicare disponibil: mai 2016

Termen de depunere: 25 august 2016

Două programe internaționale de formare în cercetare de bază sunt disponibile:

 Bursele Long-Term (LTF) sunt rezervate pentru solicitanții cu un doctorat într-o disciplină biologică să se angajeze într-un proiect nou într-un alt domeniu. Se acordă prioritate solicitanților care propun un studiu original, în biologie, care marchează o abatere de la tema doctorală sau munca postdoctorală, astfel încât să învețe metode noi sau să schimbe sistemul de studiu.

 Burse trans-disciplinare (CDF) sunt deschise solicitanților cu un doctorat din afara științelor vieții ex în fizică, chimie, matematică, inginerie sau de calculator științe care au avut o expunere limitată la biologie în timpul formării lor anterioare. Candidații pentru CDF ar trebui să propună o deviere semnificativă de la cercetarea lor trecut prin schimbarea de ex din știința materialelor sau fizica la biologie celulara, de la chimie la biologie moleculara, sau de la informatica la neurologie.

 

Fundatia Bristol-Myers Squibb  - subvenționează cercetarea clinică în domeniile cardiovascular, boli metabolice, bolile sistemului imunitar, Oncologie, Virusologie, domenii exploratorii.

 

 

 

 

 

-