Prezentare

 

 

 

  Departamentul Proiecte Europene și de Cercetare are ca scop coordonarea operativă a resurselor necesare în vederea elaborării și implementării programelor structurale și de cercetare.

   Principalele obiective urmărite în cadrul departamentului sunt:

Creșterea și dezvoltarea vizibilității Universității de Medicină și Farmacie prin finanțarea unor proiecte specifice privind dezvoltarea infrastructurii de cercetare, proiecte specifice privind promovarea unor programe de studii noi, îmbunătățirea calității activității didactice, interconectarea regională și internațională, incluziunea socială.

Formarea și dezvoltarea resurselor umane implicate în procesul de scriere și implementare a proiectelor.

Creșterea gradului de accesare a fondurilor europene.

Promovarea colaborării inter și multidisciplinare în vederea implementării eficiente și productive a proiectelor.