Call pentru proiecte de susținere financiară a Workshop-urilor Exploratorii din 2014 (COST și ESF)

Domeniul stiintific finantat TOATE inclusive SANATATEA

Initiator programul COST (www.cost.eu) si ESF ( www.esf.org)  Fundatia Europeana pentru Stiinta

Termenul de depunere al propunerilor 18 aprilie 2013 ora 16(CET) online conform procedurii prezentate in call

Propunerile vor fi facute in limba engleza dupa un formular atasat prezentului anunt si trebuie complectate toate rubricile din formular. Propunerea nu depaseste 8 foi  A4

 

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Accentul schemei este de a promova întâlniri care au ca scop să deschidă noi direcții în cercetare sau pentru a explora domeniile emergente de cercetare cu impact potențial asupra noilor evoluții în domeniul științei. Propunerile ar trebui să demonstreze, de asemenea, potențialul de a iniția acțiuni de follow-up. Propunerile vor fi evaluate in functie de  potențialul de a crea descoperiri ,de a forma baza pentru noi domenii de cercetare și / sau genereaza aplicații inovatoare, sau schimbare de paradigme

 

CADRUL ORGANIZATORIC

Workshopurile exploratorii sunt mici întâlniri, interactive si orientate spre rezultate în urma discuțiilor formatul de mai jos:

● Un număr de participanți cuprins între 15 și 30  (inclusiv organizatorii).
● O durată obișnuită de 1-3 zile.
● timp suficient pentru discuții trebuie să fie prevazut în programul științific.
● un atelier de lucru se încheie cu planuri pentru activitățile de cercetare follow-up și / sau acțiuni de colaborare sau alte rezultate specifice la nivel internațional.
● un atelier de lucru ar trebui să beneficieze de o participare largă din Europa, cu nici o țară reprezentată de mai mult de 25% din totalul participanților. Propunerile cu participarea de mai puțin de 4 tari membre ale organizatiei FSE nu vor fi luate în considerare.
● FSE încurajează promovarea egalității de gen în toate activitățile sale: reprezentare la ambele sexe, proportie minima 1/3
● limba standard la un atelier de lucru este engleza.

 

FINANTAREA

ESF va oferi granturi de 15.000 euro/proiect

Cheltuielile eligibile:organizare workshop si transport, cazare,sedere pentru participanti

 

CONDITII DE ACCEPTARE A PROPUNERII

Atelierul trebuie să aibă loc într-o țară membră Organizației FSE între 1 februarie și 31 decembrie 2014.
● Atelierul trebuie să respecte profilul de workshopuri exploratorii
● FSE sprijină reuniuni științifice, printr-o serie de mecanisme. FSE nu va lua în considerare pentru sprijin în cadrul schemei de workshopuri exploratorii subiecte științifice care fac obiectul activităților curente ale FSE (de exemplu, rețelele de cercetare, programelor EUROCORES).
● Atelierul ar trebui să fie finanțat în principal prin FSE (adică minim de 51% din finanțarea totală);sumele nu sunt menite să contribuie la subvenționarea sau finanțarea reuniunilor, în principal finanțate sau organizate de alte organizații. Cu toate acestea modalitățile de finanțare de parteneriat pentru ateliere de lucru individuale sunt binevenite

 

CONTINUTUL PROPUNERII


Propunerea ar trebui să fie precisa în ceea ce privește obiectivele științifice, organizarea și bugetul și ar trebui să descrie în mod clar activitățile care urmează să fie finanțate in workshop.

Secțiunea I: (1 singură pagină A4)

● Workshop: titlu
● datele propuse și localizarea
● coordonatele Numele și adresa completă ale solicitantului (e)
● Cuvinte-cheie referitoare la subiectul propus de atelier (până la 5)
● rezumat al atelierului subiectul propus (max. 700 de caractere - de exemplu, 50-100 cuvinte)
● Informații pe baza de lista (titlul, data și numărul de referință, dacă este cazul) pentru orice cereri anterioare din FES


Secțiunea II: (nu mai mult de 5 pagini A4 unice)

●  Descrierea atelierului de explorare (max. 2 pagini)
Justificarea privind necesitatea de a avea un atelier exploratoriu cu privire la subiectele propuse folosind elementele de mai jos, după caz, și de cât de mult posibil:
1.identificarea principalelor subiecte și motivația pentru a considera temele propuse ca experimentale
2.de ce discuțiile propuse ar trebui să fie considerate ca bază pentru crearea de descoperiri, noi domenii de cercetare și / sau aplicații inovatoare, sau schimbarea de paradigme
3.fezabilitatea de realizare a rezultatelor anticipate atât la nivelul discuțiilor la seminar și pentru inițierea de follow-up activități de cercetare și / sau dezvoltării viitoarelor acțiuni de colaborare sau alte rezultate specifice la nivel internațional
4.cum rezultatele atelierului trebuie să fie potențial utilizate în viitor pentru a permite noi domenii de cercetare și descoperiri;
-un preliminar  al programului;indică în mod clar structura generală a programului;suficient de detaliat pentru a oferi o corelație clară între obiectivele științifice / subiectele descrise în "cazul" secțiunea de propunere și programul propus și trebuie să cuprindă:
-subiectele specifice științifice care vor fi incluse
-ce discuții pe aceste teme vor fi structurate, inclusiv timpul pentru discuții privind follow-up, cum ar fi activități de cercetare, crearea de rețele, colaborari sau previziune.
5. Lista participanților (selectati pe baza lor științifice de excelență, contribuția potențială și care să reflecte o dimensiune europeană).
Furnizați o listă a tuturor cercetătorilor care ar putea fi implicate în atelier experimental, indicând numele lor și afilierea, precum și de gen și câteva cuvinte cheie legate de expertiza lor specifică. Numărul de participanți este de 15 minim și 30 maxim (inclusiv organizatorii, difuzoare, participanți - indiferent de sursa de finanțare). Participanții ar trebui să fie listati în funcție de țară, cu nici o țara  reprezentată de mai mult de 25% din totalul participanților.
Numărul de nume din lista ar trebui să corespundă cu numărul de participanți indicat în buget.
● Bugetul estimativ (FSE suporta până la un maxim de 15 000 €)
Indicați (ân euro) defalcarea pentru deplasare, cazare, masa, precum și orice alte cheltuieli, în conformitate cu liniile directoare ale FSE pentru bugetare. Indicați, dacă este cazul, orice sprijin financiar acordat sau se prevede din alte surse decât FSE. Orice cerere de finanțare pentru participanții din afara țărilor cu aderarea FSE (maxim 2-3 participanți) trebuie să fie justificată din motive științifice.

Secțiunea III: (nu mai mult de 2 pagini A4 unice în total)

● curriculum vitae concis al solicitantului principal (e)
Coordonatele complete și un curriculum vitae scurt al solicitantului (ei), inclusiv "persoana de contact". Include trimiteri ale celor 5 cele mai relevante publicații din ultimii 5 ani.

 

 Date suplimentare www.esf.org/activities/exploratory-workshops/ew-call-for-proposals.html

Formulare