Apel de propuneri de proiecte 2013 în cadrul Programului II de acțiuni comunitare în domeniul sănătății

Finantator: Programul II de actiuni comunitare in domeniul sanatatii

Apel 2013 de propuneri de proiecte / granturi de functionare / conferinte

Descriere: propuneri de proiecte: 4.1 Imbunatatirea securitatii sanatatii cetatenilor si 4.2 Promovarea sanatatii; granturi de functionare: finantarea functionarii unor organizatii care se ocupa de implemen-tarea unor teme in domeniul sanatatii in UE; conferinte in domeniul sanatatii.

Activitati finantate: pentru propuneri de proiecte: 4.1.1 Elaborarea de strategii si mecanisme pentru pre-venire, schimb de informatii si reactie in fata bolilor transmissible si netransmisibile; 4.2.1 Promovarea initiativelor privind sporirea duratei de viata sanatoase si promovarea imbatranirii in conditii bune de sanatate; 4.2.2 Sprijinirea initiativelor de indentificare a cauzelor, de abordare si de reducere a inegalitati-lor in materie de sanatate in interiorul statelor member si intre statele membre; promovarea investitiilor in sanatate in cooperare cu alte politici si fonduri comunitare, sprijinirea cooperarii in domeniul ingrijirilor

medicale transfrontaliere si a mobilitatii pacientilor si personalului medical; 4.2.4 Prevenirea bolilor grave si bolilor rare.(a se vedea doc. Call for Proposals for Projects 2013, p.4).

Pentru granturi de functionare: se acorda finantare pentru functionarea unor organisme nonguvernamen-tale sau pentru costuri asociate cu coordonarea unor retele specializate de catre un organism non-profit.(a se vedea doc. Call for Proposals for Operational Grants 2013, p.3)

Pentru conferinte se acorda finantare pentru organizarea de conferinte pentru diseminarea rezultalor obtinute in alte proiecte in cadrul prezentului program sau alte programme UE relevante.

Buget: pentru propuneri de proiecte bugetul este de 12.330.900 euro, rata de cofinantare de 60%, pro-centajul poate ajunge pana la 80% daca sunt indeplinite criteriile de utilitate exceptionala.

Pentru granturi de functionare bugetul este de 5.000.000 euro, rata de cofinantare de 60%, procentajul poate ajunge pana la 80% daca sunt indeplinite criteriile de utilitate exceptionala.

Pentru conferinte: buget total de 600.000 euro, rata de co-finantare este de 50% din totalul costurilor eli-gibile, subventia maxima acordata este de 100.000 euro (a se vedea doc. Call for Proposals for Projects 2013, p.2)

Potentiali aplicanti:

Pentru propuneri de proiecte: entitati juridice inregistrate in tarile UE, EFTA/EEA, tari terte (tari ENPI, can-didate, Balcanii de Vest), se solicita consortii. (a se vedea doc. Call for Proposals for Projects 2013, p.3)

Pentru granturi de functionare: aplicanti doar individuali organizati ca si persoane juridice, ONG-uri sau retele specializate coordonate de ONG-uri din tarile UE, EFTA/EEA, tari terte (tari ENPI, candidate, Balcanii de Vest). (a se vedea Call for Proposals for Operating Grants 2013, pp. 3-4).

Pentru conferinte: organisme non-profit sau organisme publice (APL-uri, ONG-uri, universitati, institutii de cercetare), entitati juridice private doar daca sunt non-profit din tarile UE, EFTA/EEA, tari terte (tari ENPI, candidate, Balcanii de Vest). (a se vedea Call for Proposals for Conferences 2013, pp. 3-4)

Termen limita: 22.03.2013, depunere in format fizic.

Pagina apel: http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html (pentru propuneri proiecte)

http://ec.europa.eu/eahc/health/grants.html (pentru granturi de functionare)

http://ec.europa.eu/eahc/health/conferences.html (pentru conferinte)

sursa : ADR NE Bruxelles