Cooperări bilaterale - Programul de cooperare bilaterală România – Austria

 

Pachet de informații

 

1. Cadru general

Acordul de cooperare științifică și tehnologică semnat între Guvernul României – Ministerul Educatiei Nationale (MEN) și Guvernul Austriei – Ministerul Federal de Stiinta si Cercetare (BMWF).

2. Scop:

Consolidarea cooperării științifice între România și Austria prin finanțarea mobilității cercetătorilor din cele doua țări.

3. Condiții de participare

Propunerile de proiecte se încadrează în domeniile de cercetare prezentate în Anexa 1.

Proiectul se desfășoară în instituții sau unități de cercetare-dezvoltare din România, inclusiv în instituții de învățământ superior, numite în continuare instituții gazdă. O instituție gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislației privind ajutorul de stat;

În cazul în care pentru realizarea activităților proiectului participă mai multe instituții gazdă din România, propunerea de proiect va fi depusă de o singură entitate, cu rol de Coordonator;

Instituția coordonatoare de proiect trebuie să aibă un contract în derulare, finanțat din fonduri publice, naționale sau/și din fonduri internaționale (PC7, Eureka, F4E, etc.) având aceeași tematică de cercetare, sau similară, cu cea propusă in proiectul de cooperare bilaterală (condiție eliminatorie);

Instituțiile gazdă nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu au conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești; nu au furnizat declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate în vederea selectării contractanților; nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o Autoritate contractantă.

Fiecare propunere de proiect are doi coordonatori - un coordonator din România și un coordonator din Austria, având ca responsabilități implementarea proiectului acceptat la finanțare și raportarea către agențiile de finanțare;

Depunerea propunerii de proiect se va face simultan, atât la CNCS – UEFISCDI (agenția de finanțare din România) de către coordonatorul din România, cât și la Austrian Exchange Service;

(OeAD – agentia de finanțare din Austria); nedepunerea propunerii de proiect la ambele agenții de finanțare, până la termenul limită, atrage după sine neeligibilitatea propunerii depuse;

Propunerea de proiect va fi evaluata atat la nivel de CNCS – UEFISCDI cat si la nivel de OeAD, urmand a fi finantata doar daca primeste acceptul ambelor agentii de finantare.

4. Buget:

Valoarea estimată a bugetului competiției este de: 600.000 lei.

CNCS – UEFISCDI va asigura finanțarea în limita de maxim 6.500 euro echivalent lei/proiect.

Cheltuieli eligibile pentru cercetătorii din România (numai pentru persoanele nominalizate în tabelul echipei de proiect):

transport internațional dus-ântors pentru un număr de maxim 3 bilete de avion/an până în localitatea în care se desfășoară activitatea de cercetare;

asigurarea medicală;

cheltuielile cu transportul intern, diurnă, precum și cazarea pe teritoriul României, în cazul în care sunt prevăzute deplasări interne în interesul proiectului, numai împreună cu echipa parteneră și în conformitate cu legislația națională.

Cheltuieli eligibile pentru cercetătorii din Austria:

cazarea și diurna (60 lei/zi/pers) pentru cercetătorii din Austria care vin în România, conform legislației interne în vigoare;

acoperirea costurilor necesare deplasărilor interne pentru cercetătorii din Austria care vizitează România, necesare implementării proiectului.

Vizitele cercetătorilor vor fi limitate, pentru o perioadă de:

pentru cercetătorii români în Austria, până la maxim 10 zile (pentru stagii scurte) sau maxim 3 luni (pentru stagii lungi);

pentru stagiile cercetătorilor austrieci în România, până la 50 de zile/an.

Deplasarea unui număr mai mare de persoane se poate face cu trenul sau autoturism fără a se depăși echivalentul sumei a 3 bilete de avion.

5. Durata:

Durata unui proiect este de maxim 24 luni și este cuprinsă ântre ianuarie 2014 și decembrie 2015.
 

6. Prezentarea propunerilor de proiecte

Cererile de finanțare se depun într-o singură etapă, la sediul UEFISCDI, și se redactează conform Anexei 2 – Cererea de finanțare. Acestea se vor depune atât în format tipărit cât și în format electronic
 

7. Procedura de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte

Fiecare propunere primită este evaluată atât de partea română cât si de partea austriacă, utilizând propriile reguli. Procesul de evaluare a propunerilor de proiecte asigurat de către CNCS – UEFISCDI, presupune următoarele etape:

7.1 Verificarea eligibilității – evaluare administrativă

Cererile de finanțare sunt verificate de către personalul administrativ al UEFISCDI, pentru a se asigura că sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate. Numai propunerile de proiecte declarate eligibile de ambele părți vor intra în evaluare. Lista cu propunerile de proiecte eligibile va fi afișată pe site-ul web al UEFISCDI –www.uefiscdi.gov.ro.

7.2 Evaluarea științifică

Fiecare cerere de finanțare declarată eligibilă este evaluată, din punct de vedere al calității, de către 2 experți evaluatori propuși de comisiile de specialitate CNCS, care acordă note conform fișei de evaluare prevăzută în Anexa 3.

7.3 Decizia de finanțare

După încheierea procesului de evaluare de ambele părți, pe baza rezultatelor obținute și a bugetelor disponibile, lista finală de proiecte acceptate la finanțare va fi stabilită în urma negocierilor din cadrul Comisiei Mixte romano – austriacă.

7.4 Publicarea rezultatelor

Lista propunerilor de proiecte acceptate la finanțare va fi publicată pe pagina web a UEFISCDI, www.uefiscdi.gov.ro.

Data limita de depunere a aplicatiilor: 30 aprilie. 2013