Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională ”Noi tehnici de predare și evaluare în disciplinele medico-farmaceutice”

PREZENTARE GENERALĂ

UNIVERSITATEA de MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE și TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” din TÂRGU MUREȘ formează, an de an, specialiști cu pregătire superioară în domeniul SĂNĂTATE, una dintre principalele finalități educaționale, fiind formarea inițială de specialiști în domeniul Științelor medicale – Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Unul dintre scopurile de formare, de data aceasta, postuniversitară, prin programul postuniversitar ”Noi tehnici de predare și evaluare în disciplinele medico-farmaceutice”, constă în dobândirea de cunoștințe de specialitate, de maximă actualitate, și în formarea, la cursanți, a unor abilități didactice de predare și evaluare în disciplinele medico-farmaceutice, toate contribuind, după absolvirea programului, la obținerea unor noi și avansate competențe, profesionale și transversale, de înalt nivel, prin intermediul cărora toți absolvenții universității noastre, care au parcurs acest program, să performeze la nivelul celor mai înalte exigențe profesionale, naționale și internaționale, contribuind la asigurarea, menținerea și optimizarea sănătății umane, dar și de formare academică, necesară unora dintre ei, ca și viitoare cadre didactice universitare.

În consecință, universitatea noastră acordă o importanță deosebită, inclusiv, formării de cadre didactice universitare în domeniul științelor medicale, care să asigure continuitate în formarea viitoarelor generații de studenți mediciniști. Astfel, extinderea și aprofundarea unor cunoștințe individuale existente și deschiderea spre abordări inovative, se constituie în importante obiective educaționale, emergente celor enunțate anterior, cu adresabilitate spre cei care aspiră spre o carieră didactică universitară în domeniul SĂNĂTATE.

Una dintre modalitățile concrete, de a transpune în practică aceste obiective, este aceea a organizării unor cursuri și programe postuniversitare de formare continuă și dezvoltare profesională, pentru medici și farmaciști, actuale sau viitoare cadre didactice ale universității noastre, precum și pentru cei care optează și pentru exercitarea nobilei profesii didactice, la nivel academic.

În consecință, programul postuniversitar „Noi tehnici de predare și evaluare în disciplinele medico-farmaceutice”, este un prim demers instituțional, cu scopul asigurării unui consistent portofoliu de cunoștințe pentru viitorii cursanți ai programului postuniversitar, conceput și organizat în șase module, program lansat începând cu anul universitar 2018-2019, în două serii / an universitar, cu o medie de cca. 50-60 de cursanți / serie.

Programul abordează cele mai recente problematici, încadrate la nivel european, specifice predării și evaluării în disciplinele medico-farmaceutice, toate fiind subscrise modului în care didactica academică se desfășoară în universitățile de prestigiu internațional.

Acest program este consecința unui efort conjugat - al conducerii universității, ca inițiator și coordonator al derulării sale – cu cel al echipei de cadre didactice instruite în acest sens, care a materializat, prin concepție și organizare, întreaga desfășurare a programului.

Programul se adresează cadrelor didactice, pe baza unor înscrieri, la propunerea șefilor de disciplină sau din proprie inițiativă, cu scopul și obiective specifice, privind actualizarea, aprofundarea, dezvoltarea și perfecţionarea unor noi competenţe și unități de competență, de predare și evaluare, mai ales, pentru actuale și viitoare didactice universitare din U.M.F.S.T. „G.E. Palade” din Târgu Mureș.

Durata unei serii de formare este de cca. 12 săptămâni, structurată în 6 module. Programul, propus de Centrul de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică (CPPMF), oferă cursanților un număr de 30 ECTS, iar la absolvire, U.M.F.S.T. „G.E. Palade” din Târgu Mureș eliberează un certificat de atestare a competenţelor profesionale, specifice profesiei de cadru didactic universitar din domeniul SĂNĂTATE.

Structura sintetică a cursului postuniversitar de formare și dezvoltarea profesională

- Noi tehnici de predare și evaluare în disciplinele medico-farmaceutice -

 

Denumire module

Activități

Nr. total

ore alocate

Nr. ECTS

M1 - Didactica disciplinelor medico-farmaceutice (DDMF)

Curs

56

 

5

Activități practice

Proiecte

M2 - Învățarea bazată pe obiective SMART LEARNING și e-LEARNING (SMART)

Curs

56

 

5

Activități practice

Proiecte

M3 - Învățarea bazată pe lucrul în echipă:

TEAM BASED LEARNING (TBL)

Curs

56

 

5

Activități practice

Proiecte

M4 - Învățarea bazată de rezolvarea de probleme:

PROBLEM BASED LEARNING (PBL)

Curs

56

 

5

Activități practice

Proiecte

M5 - Învățarea bazată pe cazuri:

CASE BASED LEARNING (CBL)

Curs

56

 

5

Activități practice

Proiecte

M6 - Evaluarea în disciplinele medico-farmaceutice (EDMF)

Curs

56

 

5

Activități practice

Proiecte

TOTAL

336

30

Director CPPMF,

Prof.dr. Nicolae Neagu