Documente - Formulare tipizate

Documente necesare înscriere - seria a VIII-a:

       - cerere de înscriere, completată;

       - original și copie a diplomei de licenţă, obţinută în România;

       - după caz, atestatul emis de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, de recunoaştere a diplomei de acces, în România, la studii postuniversitare, obţinută în străinătate/scrisoarea de  acceptare la studii;

       - adeverință de doctorand al UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș;

       - original și copie după cartea de identitate;

       - original și copie după certificatul de naștere;

       - original și copie după certificatul de căsătorie (în caz de schimbare  a numelui);

       - dovada plății taxei de înscriere (100 RON);

       - dovada plății taxei de școlarizare de 1500 RON pentru persoanele care nu sunt angajați, cadre didactice titulare, cu contract, sau doctoranzi ai UMFST;

       - declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (completată pe un formular-tip, primit la înscriere);

       - un dosar plic.

Cerere înscriere CPPMF seria a 8-a 2023 - 2024

Cerere înscriere CPPMF seria a 7-a 2022 - 2023

Cerere înscriere CPPMF seria a 6-a 2021 - 2022

Cerere înscriere CPPMF seria a 5-a 2021_2022

Cerere înscriere program seria a 4-a 2020-2021

Declarație de consimțământ