Compartimentul de Evaluare Internă a Programelor de Studii și Curriculă Universitară (CEIPSCU)

Organizare

Organigramă

Membri, date de contact

       o   COORDONATOR COMPARTIMENT:
                  Prof. univ. dr. Mărginean Oana
                  Prorector responsabil cu activitatea didactică - UMF Tîrgu Mureș
                  e-mail: oana.marginean@umfst.ro

       o   FACULTATEA DE MEDICINĂ
                  Coordonator domeniu:
                           Conf. univ. dr. Mureșan Simona
                           e-mail: simona.muresan@umfst.ro
                  Membri:
                           Șef lucrări dr. Ianosi Edith Simona
                           e-mail: edith.ianosi@umfst.ro
                           Șef lucrări dr. Varga Andreea
                           e-mail: andreea.varga@umfst.ro
                           Șef lucrări dr. Boilă Nechifor Adela
                           e-mail: adela.nechifor-boila@umfst.ro
                           Asist. univ. dr. Macarie Melania
                           e-mail: melania.macarie@umfst.ro

       o   FACULTATEA DE FARMACIE
                  Coordonator domeniu:
                           Prof. univ. dr. Ciurba Adriana
                           e-mail : adriana.ciurba@umfst.ro
                  Membri:
                           Conf. univ. dr. Donath-Nagy Gabriela
                           e-mail : gabriela.donath-nagy@umfst.ro

       o   FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
                  Coordonator domeniu:
                           Conf. univ. dr. Cerghizan Diana
                           e-mail : diana.cerghizan@umfst.ro
                  Membri:
                           Asist. dr. Hănțoiu Liana
                           e-mail: liana.hantoiu@umfst.ro

       o   SECRETARIAT
                  Guță Ioana
                  e-mail: ioana.guta@umfst.ro , ceipscu@umfst.ro

                  +40265 215551 int 228
 
Structura și componența compartimentului au fost aprobate prin:
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 18.04.2016
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 03.10.2017