OBIECTIVELE OFICIULUI PENTRU ADMITERE

Obiectivele principale ale Oficiului pentru Admitere din UMFST „George Emil Palade” sunt:

- Să promoveze oferta educațională inclusă în procesul de Preadmitere și Admitere în mediul preuniversitar pe domenii de interes, pentru programele de studii universitare de licență în colaborare cu decanatele facultăților UMFST G.E. Palade și departamentele de Promovare și Relații Publice ale UMFST G.E. Palade;

- Să promoveze oferta educațională inclusă în procesul de Preadmitere și Admitere pe domenii de interes, pentru programele de studii universitare de masterat în colaborare cu decanatele facultăților UMFST G.E. Palade și departamentele de Promovare și Relații Publice ale UMFST G.E. Palade;

- Să asigure o bună desfășurare a procesului de preadmitere și admitere pentru ciclul de studii de licență și de masterat, în colaborare cu decanatele facultăților UMFST G.E. Palade, prorectoratul responsabil cu dezvoltarea academică și învățământul preclinic și IOSUM;

- Să promoveze învățământul medical militar;

- Să administreze platforma dedicată admiterii: adminfo.umfst.ro

- Să evalueze rezultatele obținute la finalul admiterii;

- Să facă propuneri de evenimente care să crească adresabilitatea candidaților spre UMFST G.E. Palade