Compartimentul de Evaluare Internă a Programelor de Studii și Curriculă Universitară (CEIPSCU)

Proceduri, regulamente

UMFTGM-PO-CEIPSCU-01 - Modul de întocmire a fișelor de disciplină

UMFTGM-PO-CEIPSCU-02 - Modul de organizare a cursurilor de instruire pentru personalul didactic în cadrul procesului de reformă curriculară

UMFTGM-PO-CEIPSCU-03 - Aplicarea metodei de predare de tip Team Based Learning pe parcursul cursurilor

Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului de Evaluare Internă a Programelor de Studii și Curriculă Universitară (CEIPSCU)

Model Cerere solicitare sistem Interactive Presenter

Ghid utilizare - Platforma Item Management System (IMS, UCAN)