Subvenții de cazare

Acordarea subvenției individuale de sprijin pentru cazarea  studenților care locuiesc în alte spații decât căminele studențești


    Potrivit Ordinului MEC nr. 3845/12.04.2005:
   

Studenții admiși pe locuri finanțate de la bugetul de stat care locuiesc în alte spații decât căminele instituției în care studiază și au solicitat și nu au primit cazare în  cămin, primesc subvenția individuală lunară, ca mijloc de sprijin, privind acoperirea unei părți din cheltuielile necesare cazării.
    Studenții care solicită alocația individuală de sprijin trebuie să prezinte următoarele documente justificative:

    a). cerere tip de solicitare a indemnizației individuale de sprijin
    b). copia contractului de închiriere a unui spațiu de locuit altul decât cel din căminele studențești;
    c). copie după cartea de identitate cu flotant pe adresa spațiului unde locuiește;
    d). adeverințe care să ateste că veniturile brute pe membru de familie nu depășesc salariul minim brut pe economie; (adeverințe de la locul de muncă al părinților pe ultimele trei luni sau cupoane de pensie, în cazul părinților pensionari);
    e). vărsta de până la 29 de ani;

     

    Criteriile de acordare:
-    subvenția individuală de sprijin pentru cazare nu se acordă pe perioada vacanței de vară a studenților;
-    alocația individuală de sprijin pentru cazare se acordă pe durata legală a studiilor, dacă sunt îndeplinite anual condițiile în care aceasta a fost acordată.