Programul Euro 200 pentru anul 2022

Programul "EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare de către studenții cu posibilități financiare reduse se va derula și pe parcursul anului 2022.

Programul EURO 200 se derulează în baza următoarelor prevederi legale:

· Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare;

· Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, studenții care doresc să beneficieze de ajutorul financiar trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Ø au vârstă de până la 26 de ani;

Ø au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei;

Ø nu au mai beneficiat în cadrul familiei de ajutor financiar în vederea achiziționării unui calculator prin programul “EURO 200”.

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, actele necesare pentru obținerea ajutorului financiar „Euro 200” sunt:

1. cerere tip;

2. copie a actului de identitate al studentului care aplică (la depunerea dosarului se va prezenta și originalul);

3. copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei (la depunerea dosarului se vor prezenta și originalele);

4. adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;

5. actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii;

6. declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;

7. adeverință eliberată de către facultate din care să rezulte faptul că studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu excepția studenților din anul I, respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student pentru studenții din anul I;

8. declarație privind bunurile mobile sau imobile ale familiei.

Dosarele se vor depune la Registratura universității, în intervalul orar 09.00 – 14.00

Persoana de contact:Secretar șef adjunct Irina BÎRSAN, email irina.birsan@umfst.ro

Termen de depunere a cererilor: 14 aprilie 2022

Nu se vor accepta dosare incomplete.

Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2022

Legea nr. 269/16.06.2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 1294/13.08.2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare

Mai multe detalii cu privire la desfășurarea Programului Euro 200 se găsesc pe portalul http://www.euro200.edu.ro/ și site-ul ME https://www.edu.ro/euro-200

Programul Euro 200 pentru anul 2021

Programul "EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar, în vederea stimulării achiziționării de calculatoare de către studenții cu posibilități financiare reduse, se va derula și pe parcursul anului 2021.

Programul EURO 200 se derulează în baza următoarelor prevederi legale:

· Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare;

· Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, studenții care doresc să beneficieze de ajutorul financiar trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Ø au vârstă de până la 26 de ani;

Ø au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei;

Ø nu au mai beneficiat în cadrul familiei de ajutor financiar în vederea achiziționării unui calculator prin programul “EURO 200”.

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, actele necesare pentru obținerea ajutorului financiar „Euro 200” sunt:

1. cerere tip;

2. copie a actului de identitate al studentului care aplică (la depunerea dosarului se va prezenta și originalul);

3. copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei (la depunerea dosarului se vor prezenta și originalele);

4. adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;

5. actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii;

6. declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;

7. adeverință eliberată de către facultate din care să rezulte faptul că studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu excepția studenților din anul I, respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student pentru studenții din anul I;

8. declarație privind bunurile mobile sau imobile ale familiei.

Dosarele se vor depune la Registratura universității, în intervalul orar 09.00 – 14.00

Persoana de contact: Secretar șef adjunct Irina BÎRSAN, email: irina.birsan@umfst.ro

Termen de depunere a cererilor: 15 iunie 2021

Nu se vor accepta dosare incomplete.

Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2021

Legea nr. 269/16.06.2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 1294/13.08.2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare

Mai multe detalii cu privire la desfășurarea Programului Euro 200 se găsesc pe portalul http://www.euro200.edu.ro/ și site-ul ME https://www.edu.ro/euro-200

lista beneficiarilor programului euro 200

Lista beneficiarilor programului Euro 200

PROGRAM “EURO 200”

Programul "EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare de către studenții cu posibilități financiare reduse se va derula și pe parcursul anului 2020.

Programul EURO 200 se derulează în baza următoarelor prevederi legale:

· Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare;

· Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare;

· Hotărârea de Guvern nr. 297/2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004;

· Hotărârea de Guvern nr. 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 .

În acest sens, studenții care doresc să beneficieze de ajutorul financiar trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- au vârstă de până la 26 de ani;

- au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei;

- nu au mai beneficiat în cadrul familiei de ajutor financiar în vederea achiziționării unui calculator prin programul “EURO 200”.

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, actele necesare pentru obținerea ajutorului financiar „Euro 200” sunt:

1. cerere tip;

2. copie a actului de identitate al studentului care aplică;

3. copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

4. adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;

5. actele doveditoare privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii;

6. declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;

7. adeverință eliberată de către facultate din care să rezulte faptul că studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu excepția studenților din anul I, respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student pentru studenții din anul I;

8. declarație privind bunurile mobile sau imobile ale familiei.

Dosarele scanate se vor depune la adresa de e-mail irina.birsan@umfst.ro.

Persoana de contact: Secretar șef adjunct Irina BÎRSAN, email irina.birsan@umfst.ro

Termen de depunere a cererilor: 16 aprilie 2020

 

Nu se vor accepta dosare incomplete.

Adresa MEN cu privire la Programul “Euro 200” pentru anul 2020

Legea nr. 269/16.06.2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 1294/13.08.2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 297/2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

H.G. nr. 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 .

Mai multe detalii cu privire la desfășurarea Programului Euro 200 se găsesc pe portalul http://www.euro200.edu.ro/ și site-ul MEN https://www.edu.ro/euro-200