BURSE SOCIALE SEMESTRUL I 2021/22

Proces-Verbal FINAL privind acordarea burselor sociale și pentru boli cronice pentru anul universitar 2021/2022, semestrul I

Extras din Procesul-Verbal încheiat în data de 29 octombrie 2021, cu ocazia şedinţei Comisiei de soluționare a contestațiilor la bursele acordate la nivelul universităţii

Proces-Verbal privind acordarea burselor sociale și pentru boli cronice pentru anul universitar 2021/2022, semestrul I

 

Dosarul de bursă socială se întocmește în conformitate cu art. 10 - 14 din Regulamentul privind acordarea de burse studenților din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Cod regulament: UMFST-REG-47, Ediția 09, art. 15 .

UMFST-PO-FAC-07-F01 Formular Declaratie de venituri - document *.pdf

UMFST-PO-FAC-07-F01 Formular Declaratie de venituri - document *.docx

Dovezile de venit vor fi pentru lunile IUNIE, IULIE și AUGUST 2021. Venitul NET pe membru de familie nu trebuie să depășească 1346 LEI.

Dosarele se depun la secretariatele fiecărei facultăți, până la 15 octombrie, ora 12.00. Rugăm aplicanții să se încadreze în termeni.

CALENDAR

28 septembrie – 15 octombrie – depunerea documentației complete

18 octombrie – 25 octombrie – evaluare

25 octombrie – comunicarea rezultatelor

26-27 octombrie – depunerea contestațiilor

28-29 octombrie – analiza contestațiilor,

1 noiembrie - comunicarea rezultatelor finale

BURSE SOCIALE Semestrul II 2020/2021

Extras Proces – Verbal cu ocazia ședinței Comisiei de soluționarea contestațiilor

 

Se comunică rezultatele competiției pentru burse sociale:

Proces – Verbal privind acordarea burselor sociale și pentru boli cronice pentru anul universitar 2020/2021, semestrul II

Contestații se pot depune până la 25 martie, ora 13.00 la adresa prorectoratului: prorectorat.pss@umfst.ro.

 

Dosarul de bursă socială se întocmește în conformitate cu art. 10 - 14 din Regulamentul privind acordarea de burse studenților din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Cod regulament: UMFST-REG-47, Ediția 09, art. 15 .

UMFST-PO-FAC-07-F01 Formular Declaratie de venituri - document *.pdf

UMFST-PO-FAC-07-F01 Formular Declaratie de venituri - document *.docx

Dovezile de venit vor fi pentru lunile NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2020 și IANUARIE 2021. Venitul NET pe membru de familie nu trebuie să depășească 1345 LEI.

Dosarele se depun electronic pe platforma cu accesibilitatea de mai jos:

https://apps.powerapps.com/play/1f8d4be4-7c6b-47e5-97df-2d05b7842686?tenantId=ba39d17e-3a1c-43c8-adaf-11647a0ede61

până la 12 martie, ora 12.00 . Rugăm aplicanții să se încadreze în termeni, deoarece după această dată platforma se va închide.

Nota: Pentru probleme de access si/sau functionalitate aplicatie va rugam sa va adresati la

mihai.timus@u2b.umfst.ro
marius.poptamas@u2b.umfst.ro

Mentiune pentru accesare link:

Pentru a accesa aplicatia pentru depunerea dosarelor de Burse Sociale, folositi contul institutional din cadrul UMFST.

CALENDAR

12 martie, ora 12.00 – termenul de încărcare a documentației complete
15 martie – 22 martie – evaluare
22 martie – comunicarea rezultatelor
23-24 martie – depunerea contestațiilor
25 martie – analiza contestațiilor,
26 martie - comunicarea rezultatelor finale

Solutionarea contestatiilor va avea loc luni, 29 martie 2021.

Nota privind determinarea venitului mediu

BURSE SOCIALE Semestrul I 2020/2021

Solutionare Contestatii burse semestru I 2020-2021

Dosarul de bursă socială se întocmește în conformitate cu art. 10 - 14 din Regulamentul privind acordarea de burse studenților din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Cod regulament: UMFST-REG-47, Ediția 09, art. 15.

UMFST-PO-FAC-07-F01 Formular Declaratie de venituri - document *.pdf

UMFST-PO-FAC-07-F01 Formular Declaratie de venituri - document *.docx

Dovezile de venit vor fi pentru lunile IUNIE, IULIE și AUGUST 2020. Venitul NET pe membru de familie să nu depășească 1305 LEI.

Dosarele se depun electronic (scanate) la adresa Prorectoratului pentru probleme sociale și studențești:

prorectorat.pss@umfst.ro

până la 19 octombrie, ora 13.00. În corespondență, la rubrica subiect se specifică facultatea în care studentul își desfășoară studiile.

CALENDAR

29 septembrie – 19 octombrie – depunerea documentației

20 octombrie – 27 octombrie – evaluare

27 octombrie – comunicarea rezultatelor

28 octombrie – depunerea contestațiilor

29 octombrie – analiza contestațiilor, comunicarea rezultatelor finale

Datorită numărului mare de aplicații, termenii procesului de acordare a burselor sociale se decalează în modul următor:

2 noiembrie - comunicarea rezultatelor

3 noiembrie - depunere contestații

4 noiembrie - analiza contestațiilor

5 noiembrie - comunicarea rezultatelor finale.

Comunicarea rezultatelor finale se va realiza in data de 6 noiembrie 2020

BURSE SOCIALE AN UNIVERSITAR 2019/2020, SEMESTRUL II

BURSE SOCIALE

Extras din procesul verbal din 22 aprilie 2020 privind solutionarea contestatiilor depuse la bursele acordate la nivel de Universitate

Dosarul de bursă socială se întocmește în conformitate cu art. 10 - 14 din Regulamentul privind acordarea de burse studenților din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Cod regulament: UMFST-REG-47, Ediția 08 .

Dovezile de venit vor fi pentru lunile NOIEMBRIE 2019,DECEMBRIE 2019 și IANUARIE 2020. Venitul NET pe membru de familie să nu depășească 1.290,66 LEI.

Dosarele se depun la Decanatele facultăților până în data de 11 MARTIE 2020, de Luni – Vineri, orele 11:00 – 14:00

Regulamentul privind acordarea de burse studenților din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Cod regulament: UMFST-REG-47, Ediția 08 se regăsește pe site-ul universității, la dresa :

https://www.umfst.ro/fileadmin/documente_oficiale/regulamente/UMFST-REG-47.pdf

Descarca - Declaratie de venituri

BURSE 2019/2020

Lista finală cu studentii care vor beneficia de burse in anul universitar 2019-2020 de la Facultatea de Medicina Dentara

Lista finală cu studentii care vor beneficia de burse in anul universitar 2019-2020 de la Facultatea de Farmacie

Extras din procesul verbal din 05 noiembrie 2019 privind solutionarea contestatiilor depuse la bursele acordate la nivel de Universitate

BURSE SOCIALE

Dosarul de bursă socială se întocmește în conformitate cu art. 10 - 14 din Regulamentul privind acordarea de burse studenților din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Cod regulament: UMFST-REG-47, Ediția 08 .

Dovezile de venit vor fi pentru lunile IUNIE,IULIE și AUGUST 2019. Venitul NET pe membru de familie să nu depășească 1.263 LEI.

Dosarele se depun la Decanatele facultăților până în data de 15 OCTOMBRIE 2019, de Luni – Vineri, orele 11:00 – 14:00

BURSE DE PERFORMANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ

Dosarul de bursă de performanță științifică se întocmește în conformitate cu art. 9, pct. 2 din Regulamentul privind acordarea de burse studenților din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Cod regulament: UMFST-REG-47, Ediția 08

Dosarele se depun la Decanatele facultăților până în data de 15 OCTOMBRIE 2019, de Luni – Vineri, orele 11:00 – 14:00

BURSE SPECIALE DE MERIT SPORTIV

Dosarul de merit sportiv se întocmește în conformitate cu art. 15 din Regulamentul privind acordarea de burse studenților din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Cod regulament: UMFST-REG-47, Ediția 08

Dosarele se depun la Decanatele facultăților până în data de 15 OCTOMBRIE 2019, de Luni – Vineri, orele 11:00 – 14:00.

Regulamentul privind acordarea de burse studenților din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Cod regulament: UMFST-REG-47, Ediția 08

BURSE SOCIALE AN UNIVERSITAR 2018/2019 SEMESTRU I

Acte necesare pentru burse sociale 2018/2019 semestrul I

Descarcă - Formular de înscriere