COMPARTIMENT ACTE DE STUDII

ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR 2019 

SE ELIBEREAZĂ ACTELE DE STUDII PENTRU TOATE PROGRAMELE DE MASTER

** MAI PUȚIN CEL DE LA ȘCOALA DOCTORALĂ **

P R O G R A M   E L I B E R Ă R I

MARŢI, MIERCURI ŞI JOI
ÎNTRE ORELE :  11-14 

NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII

Luni şi Vineri - ȘI  ÎN PERIOADELE DE CONCEDIU  
  - 21.04.2020 – 24.04.2020
  - 01.08.2020 – 31.08.2020
  - 28.09.2020 – 09.10.2020
  - 21.12.2020 – 30.12.2020
Locaţie :
Departamentul "Acte de studii" îşi desfăşoară activitatea în cadrul Rectoratului,
Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Târgu Mureş; Etaj I, Camera 174
Persoana de contact: Profira Vlădescu, tel: 0265/21.55.51 int. 202 ; profira.vladescu@umfst.ro