anunt

ÎN PERIOADA DE CONCEDIU, 23.12.2022 – 02.01.2023,  BIROUL ACTE DE STUDII VA FI ÎNCHIS.

Pentru informații sau diferite cereri cu regim de URGENȚĂ, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon + 40 265 215.551, interior 112/113 – Registratura Universității.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim să aveți parte de  SĂRBĂTORI FERICITE!!!

 

Crina Borșa

Compartiment ACTE DE STUDII

tel: 0265/21.55.51 int. 202 ;
crina.puscas@umfst.ro

In atentia absolvenților promoției 2022 (domeniul Sănătate)

Compartimentul Acte de Studii din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș informează absolvenții promoției 2022 (domeniul Sănătate) cu privire la eliberarea actelor de studii în regim de urgență, pe baza cererii depuse în luna septembrie 2022 și a achitării taxei de urgență pentru seriile romana si maghiara și absolvenții străini (pentru absolventii straini nu se depune cerere si nu se percepe taxa):

          DIPLOMA DE LICENȚĂ ȘI MASTER însoțită de supliment – Ciclul I+II

          DIPLOMA DE LICENȚĂ însoțită de supliment – Ciclul I

05 – 09 decembrie 2022 – eliberarea actelor de studii pentru absolvenții străini , pe bază de programare, între orele 9,30 – 14,30 (la interval de 10 minute)

09 – 21 decembrie 2022 – eliberarea actelor de studii pentru absolvenții seriilor română – maghiară (in regim de urgenta pe baza cererii depuse în luna septembrie 2022 și a achitării taxei de urgență), pe bază de programare, între orele 9,30 – 14,30 (la interval de 10 minute)

Data de 9 Decembrie este deschisă pentru programări, atât pentru absolvenții străini cât și pentru absolvenții seriilor română – maghiară!

Absolvenții se vor prezenta la Camera 127, et. 1, clădirea principală, str. Gheorghe Marinescu, 38, personal, cu actul de identitate (C.I sau pașaport valabile)  sau cu procură notarială însoțită de copie după actul de identitate al împuternicitului.

Programarea pentru ridicarea actelor se face aici : https://apps.upm.ro/acte/ ,

Locaţie :

Departamentul "Acte de studii" îşi desfăşoară activitatea în cadrul Rectoratului,

Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Târgu Mureş; Etaj I, Camera 127

Persoana de contact:

Crina Ramona Borșa, tel: 0265/21.55.51 int. 202 ;
crina.puscas@umfst.ro

ÎN ATENȚIA PROMOȚIEI 2022

Perioada depunerii cererilor însoțite de un document oficial care dovedește solicitarea în regim de urgență a actelor de studii și plata taxei(500 RON) :

19–30 septembrie 2022

- Perioada eliberării pentru ABSOLVENȚII STRĂINI :

05 - 09 decembrie 2022

- Perioada eliberării pentru seriile română - maghiară :

09 – 21 decembrie 2022

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR PROMOȚIA 2022 (Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie)

ÎN ATENŢIA  ABSOLVENŢILOR PROMOȚIA 2022

(Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie)

Începând cu data de 25 iulie 2022, se eliberează  adeverințele de licență pentru programele de studii :

MEDICINĂ DENTARĂ ( ENGLEZĂ), FARMACIE, COSMETICĂ MEDICALĂ ȘI TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC

Începând cu data de 29.07.2022, se eliberează  adeverințele de licență pentru programele de studii :

NUTRIȚIE DIETETICĂ , ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, TEHNICĂ DENTARĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE

Începând cu data de 01.08.2022 se eliberează  adeverințele de licență pentru programul de studii :

MEDICINĂ

DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM :

Luni, Joi și Vineri

între orele 09:30 – 14:30 la interval de 5 minute

sau

Marți și Miercuri

între orele 11:00 – 17:00 la interval de 5 minute

 

Absolvenții se vor prezenta la Camera 127, clădirea centrală.

Programarea pentru ridicarea actelor : https://apps.upm.ro/acte/

Locaţie :

Departamentul "Acte de studii" îşi desfăşoară activitatea în cadrul Rectoratului,

Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Târgu Mureş; Etaj I, Camera 174

Persoana de contact: Crina Ramona Pușcaș, tel: 0265/21.55.51 int. 202 ;

crina.puscas@umfst.ro

Anunț eliberari acte de studii Domeniul Sănătate (Facultățile de Medicină, Medicină dentară si Farmacie)

NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII

ÎN PERIOADA DE CONCEDIU : 
  - 11.07.2022 – 22.07.2022

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR FACULTĂȚILOR DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, ECONOMIE ȘI DREPT ȘI ȘTIINȚE ȘI LITERE ”PETRU MAIOR” PROMOȚIA 2021

SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII PENTRU URMĂTOARELE PROGRAME DE STUDII:

 

FACULTATEA DE INGINERIE

           – toate programele de licență și master

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT

           – toate programele de licență și master

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR”

          – toate programele de master

ȘCOALA DOCTORALĂ DE LITERE, ȘTIINȚE UMANISTE ȘI APLICATE:

          – toate domeniile

 

Programul de eliberare al actelor de studii: LUNI – JOI între orele 11 – 14

Toate actele de studii se eliberează pe baza unei programări efectuate exclusiv online, accesând link-ul:  https://stud.upm.ro/Acte-studii.php

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR FACULTĂȚILOR DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, ECONOMIE ȘI DREPT ȘI ȘTIINȚE ȘI LITERE ”PETRU MAIOR” PROMOȚIA 2021

SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII PENTRU URMĂTOARELE PROGRAME DE STUDII:

 

FACULTATEA DE INGINERIE – toate programele de licență și master

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT:

        – Management

        – Economia comerțului, turismului și serviciilor

        – Contabilitate și informatică de gestiune

ȘCOALA DOCTORALĂ DE LITERE, ȘTIINȚE UMANISTE ȘI APLICATE:

         – Toate domeniile

Programul de eliberare al actelor de studii: LUNI – JOI între orele 11 – 14

Toate actele de studii se eliberează pe baza unei programări efectuate exclusiv online, accesând link-ul:  https://stud.upm.ro/Acte-studii.php

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR PROMOȚIA 2021 - Domeniul Sănătate - Ciclul de studii de licență (Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmacie)

Se eliberează actele de studii pentru toate programele de studii :

 DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM :

                    Marți, Miercuri și Joi

   între orele 11,00 – 14,00 la interval de 5 minute

 

Absolvenții se vor prezenta la Camera 127, clădirea centrală :

                    - personal – cu actul de identitate : C.I. sau Pașaport – valabile

                       sau

                    - cu procură notarială + copie după actul de identitate al împuternicitului

Programarea pentru ridicarea actelor : https://apps.upm.ro/acte/

Locaţie :

Departamentul "Acte de studii" îşi desfăşoară activitatea în cadrul Rectoratului,

Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Târgu Mureş; Etaj I, Camera 127

Persoana de contact: Crina Ramona Pușcaș, tel: 0265/21.55.51 int. 202 ;

crina.puscas@umfst.ro

Anunț eliberari acte de studii Domeniul Sănătate (Facultățile de Medicină, Medicină dentară si Farmacie) Ciclul de studii de licență

Compartimentul Acte de Studii din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș informează absolvenții promoției 2021 (domeniul Sănătate) cu privire la eliberarea actelor de studii în regim de urgență, pe baza cererii depuse în luna septembrie 2021 și a achitării taxei de urgență pentru seriile romana si maghiara (pentru absolventii strainii nu se depune cerere si nu se percepe taxa):

          DIPLOMA DE LICENȚĂ ȘI MASTER însoțită de supliment – Ciclul I+II

          DIPLOMA DE LICENȚĂ însoțită de supliment – Ciclul I

23 – 26 noiembrie 2021 – eliberarea actelor de studii pentru absolvenții străini (pentru absolventii strainii nu se depune cerere si nu se percepe taxa), pe bază de programare, între orele 9,00 – 10,50 (la interval de 10 minute)

02 – 17 decembrie 2021 – eliberarea actelor de studii pentru absolvenții seriilor română – maghiară (in regim de urgenta pe baza cererii depuse în luna septembrie 2021 și a achitării taxei de urgență), pe bază de programare, între orele 9,00 – 10,50 (la interval de 10 minute)

Absolvenții se vor prezenta la Camera 174, et. 1, clădirea principală, str. Gheorghe Marinescu, 38, personal, cu actul de identitate (C.I sau pașaport valabile) sau cu procură notarială însoțită de copie după actul de identitate al împuternicitului.

Programarea pentru ridicarea actelor se face aici : https://apps.upm.ro/acte/

Locaţie :

 

Departamentul "Acte de studii" îşi desfăşoară activitatea în cadrul Rectoratului,

Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Târgu Mureş; Etaj I, Camera 174

Persoana de contact:

Crina Ramona Pușcaș, tel: 0265/21.55.51 int. 202 ;
crina.puscas@umfst.ro

În perioada : 20.12.2021 – 09.01.2022 CONCEDIU DE ODIHNĂ

 

Î

ÎN ATENȚIA PROMOȚIEI 2021

 

- Perioada depunerii cererilor însoțite de un document oficial care dovedește solicitarea în regim de urgență a actelor de studii

și plata taxei(500 RON) :

15–30 septembrie 2021

- Perioada eliberării pentru ABSOLVENȚII STRĂINI :

22 - 29 noiembrie 2021

- Perioada eliberării pentru seriile română - maghiară :

02 – 17 decembrie 2021

 

Profira Vlădescu

Departament Acte de studii,

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR

ÎN PERIOADELE DE CONCEDIU NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII

  - 23.08.2021 – 31.08.2021

  - 20.12.2021 – 31.12.2021

Informaţii: www.umfst.ro > Informații studenți > Studenți sau Master > Compartiment acte de studii

Eliberare adeverinte si diplome bac pentru absolventii de licenta 2021- Facultatile de Medicina, Medicina engleza, Farmacie, Medicina dentara

Intre 2 si 20 august de luni pina vineri se elibereaza adeverinte licenta si diplome bac pentru promotia 2021 intre orele 8 - 14 la interval de 5 minute

Programarea pentru ridicarea actelor se face la adresa:

https://apps.upm.ro/acte21/

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR FACULTĂȚILOR DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, ECONOMIE ȘI DREPT ȘI ȘTIINȚE ȘI LITERE ”PETRU MAIOR” PROMOȚIA 2020

SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII PENTRU URMĂTOARELE PROGRAME DE STUDII:

FACULTATEA DE INGINERIE:                  - toate specializarele de  licenta si master

FACULTATEA DE STIINTE SI LITERE       - toate specializarele de  licenta si master

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT: - toate specializarele de  licenta si master

                                    

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC:

- Gradul didactic I si II (se va achita taxa de eliberare în valoare de 75 lei)

- Programul de formare psihopedagogică (postuniversitar) Nivelul I și II

 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE LITERE, ȘTIINȚE UMANISTE ȘI APLICATE:

- Toate domeniile

DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ:

Curs postuniversitar: - Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal

Programul de eliberare al actelor de studii: LUNI – JOI între orele 11 – 14

Toate actele de studii se eliberează pe baza unei programări efectuate exclusiv online, accesând link-ul: https://stud.upm.ro/Acte-studii.php

Locaţie:
Compartiment ”Acte de studii”
str. Nicolae Iorga nr. 1, Etaj I, Camera 17
 

Persoana de contact: Ioana Cătană, tel: 0265/262.275 int. 102, ioana.catana@umfst.ro

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR LICENȚĂ PROMOȚIA 2020 ȘI PROMOȚII ANTERIOARE

SE ELIBEREAZĂ ACTELE DE STUDII PENTRU TOATE PROGRAMELE DE STUDII 


P R O G R A M   E L I B E R Ă R I
MARȚI, MIERCURI ȘI JOI ÎNTRE ORELE :  11 - 14  
CU PROGRAMARE ON-LINE, LA INTERVAL DE 10 MINUTE:   http://apps.upm.ro/acte/

Luni şi Vineri - NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII

ÎN PERIOADELE DE CONCEDIU : 
  - 23.08.2021 – 31.08.2021

  - 20.12.2021 – 31.12.2021

NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII

Locaţie :
Departamentul "Acte de studii" îşi desfăşoară activitatea în cadrul Rectoratului,
Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Târgu Mureş; Etaj I, Camera 174
Persoana de contact:
Profira Vlădescu, tel: 0265/21.55.51 int. 202 ; profira.vladescu@umfst.ro
           

ÎN ATENŢIA ABSOLVENȚILOR- LICENȚĂ  PROMOȚIA 2020 

ÎNCEPÂND cu data de  04.05.2021  se eliberează :

- ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ
- BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE și RECUPERARE
- NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ
- TEHNICĂ DENTARĂ
- MEDICINĂ DENTARĂ
- FARMACIE
- COSMETICĂ MEDICALĂ ȘI TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC

 

MARȚI, MIERCURI ȘI JOI ÎNTRE ORELE :  11 - 14 , CU PROGRAMARE ON-LINE, LA INTERVAL DE 10 MINUTE    

http://apps.upm.ro/acte/

Absolvenții vor avea asupra lor : 

- CARTEA DE IDENTITATE sau PAȘAPORTUL (VALABILE)

 Locaţie :
Departamentul "Acte de studii" îşi desfăşoară activitatea în cadrul Rectoratului,
Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Târgu Mureş; Etaj I, Camera 174
Persoana de contact: Profira Vlădescu, tel: 0265/21.55.51 int. 202 ; profira.vladescu@umfst.ro
 

ANUNȚ ELIBERĂRI ACTE DE STUDII ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE (FACULTĂȚILE DE INGINERIE, ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ȘTIINȚE ȘI LITERE) CICLUL DE STUDII DE LICENȚĂ, MASTER, DPPD, GRADE DIDACTICE, DOCTORAT

Având în vedere situația epidemiologică actuală privind transmiterea infecției cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), pentru buna desfășurare a eliberării actelor de studii, se vor face programări exclusiv online, pe zile și ore, la interval de 15 minute, între ORELE 11:00 – 14:00, de luni până vineri. https://stud.upm.ro/Acte-studii.php

Absolvenții se vor prezenta la Camera R17, Etajul I, str. Nicolae Iorga nr. 1, conform programării, având asupra lor:

- actul de identitate (C.I. sau Pașaport – valabil);

- procura în original și copie act de identitate a împuternicitului, dacă este cazul;

- mască de protecție.

Pentru eliberarea Certificatelor de grad didactic I sau II se percepe o taxă de eliberarea în valoare de 75 de lei.

DATE PENTRU ACHITARE TAXE ONLINE:

UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș

COD IBAN: RO32TREZ47620F330500XXXX

CF: 4322742

Programul de eliberare al actelor de studii este: LUNI – JOI între orele 11 – 14

Persoana de contact: Ioana Cătană, tel: 0265/262.275 int. 102, ioana.catana@umfst.ro

Anunț eliberari acte de studii Domeniul Sănătate (Facultățile de Medicină, Medicină dentară si Farmacie) Ciclul de studii de licență, master și absolvenți DPPD

ÎN ATENŢIA ABSOLVENȚILOR PROMOȚIA 2020  - REGIM DE URGENȚĂ

Începând cu data de 2 decembrie 2020 până în 17 decembrie 2020.

LUNI - VINERI ÎNTRE ORELE :  9 - 14 

CU PROGRAMARE ON-LINE, LA INTERVAL DE 10 MINUTE    

http://apps.upm.ro/acte20/


Absolvenții vor avea asupra lor :

- cartea de identitate sau pasaportul  - valabil

- procura notariala si copie a actului de identitate a imputernicitului anexata la procura, in cazul celor care nu pot veni personal si au delegat cu Procura notariala ridicarea actelor de studii (DIPLOMA DE LICENTA SI MASTER, insotita de SUPLIMENT)

 

ÎN ATENŢIA ABSOLVENȚILOR PROMOȚIILOR ANTERIOARE 2020 

ÎNCEPÂND CU LUNA SEPTEMBRIE 2020 SE ELIBEREAZĂ ACTELE DE STUDII CONFORM PROGRAMULUI:

MARŢI, MIERCURI ŞI JOI, ÎNTRE ORELE :  11-14 

CU PROGRAMARE ON-LINE, LA INTERVAL DE 15 MINUTE 

http://apps.upm.ro/acte/

NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII
Luni şi Vineri 
  
ÎN PERIOADELE DE CONCEDIU  
 21.12.2020 – 12.01.2021
Locaţie :
Departamentul "Acte de studii" îşi desfăşoară activitatea în cadrul Rectoratului,
Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Târgu Mureş; Etaj I, Camera 174
Persoana de contact: Profira Vlădescu, tel: 0265/21.55.51 int. 202 ; profira.vladescu@umfst.ro

 


ÎN ATENŢIA ABSOLVENȚILOR PROMOȚIA 2020 

ÎNCEPÂND cu data de 07.09.2020 până în 30.09.2020, se eliberează :

- Adeverința de licență
- Diploma de bacalaureat + foaia matricolă


LUNI - VINERI ÎNTRE ORELE :  9 - 14 

CU PROGRAMARE ON-LINE, LA INTERVAL DE 10 MINUTE    

http://apps.upm.ro/acte20
Absolvenții vor avea asupra lor :

 - Nota de lichidare 

- 2 fotografii recent făcute în studio foto, mărimea 3/4
(doar absolvenții de la programele de studii AMG, BFK, ND, TD și Cosmetică Medicală)

- În perioada : 14 – 30 septembrie 2020, se depun cereri pentru regim de urgență și se achită taxa de 500 RON

Locaţie :
Departamentul "Acte de studii" îşi desfăşoară activitatea în cadrul Rectoratului,
Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Târgu Mureş; Etaj I, Camera 174
Persoana de contact: Profira Vlădescu, tel: 0265/21.55.51 int. 202 ; profira.vladescu@umfst.ro

 

Absolvenții se vor prezenta la Camera 174, Etajul I, cladirea principala a universității, conform programării, având asupra lor :
- actul de identitate (C.I. sau Pașaport – valabil)
- procura în original + copie act de identitate a împuternicitului, dacă este cazul
- mască de protecție.

ANUNȚ ELIBERĂRI ACTE DE STUDII ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE (FACULTĂȚILE DE INGINERIE, ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ȘTIINȚE ȘI LITERE) CICLUL DE STUDII DE LICENȚĂ, MASTER, DPPD, GRADE DIDACTICE, DOCTORAT

Având în vedere situația epidemiologică actuală privind transmiterea infecției cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), pentru buna desfășurare a eliberării actelor de studii, se vor face programări exclusiv online, pe zile și ore, la interval de 15 minute, între ORELE 11,00 – 14,00, de luni până vineri, AICI.

Absolvenții se vor prezenta la Camera R17, Etajul I, str. Nicolae Iorga nr. 1, conform programării, având asupra lor:
- actul de identitate (C.I. sau Pașaport – valabil);
- procura în original și copie act de identitate a împuternicitului, dacă este cazul;
- dovada achitării taxei de magazinaj pentru actele de studii mai vechi de 3 ani;
- mască de protecție.

 

COMPARTIMENT ACTE DE STUDII

DEPARTAMENTUL ACTE DE STUDII
SUSPENDĂ ACTIVITATEA DE RELAȚII CU PUBLICUL 
PÂNĂ LA DATA DE 1 MAI 2020, 
CU POSIBILITATEA DE PRELUNGIRE.
www.umfst.ro >informații studenți>studenți>compartiment acte de studii 
www.umfst.ro>master>compartiment acte de studii
PENTRU URGENȚE  : 
JOI - orele 11-14

 

COMPARTIMENT ACTE DE STUDII

ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR 2019 

SE ELIBEREAZĂ ACTELE DE STUDII PENTRU TOATE PROGRAMELE DE MASTER

** MAI PUȚIN CEL DE LA ȘCOALA DOCTORALĂ **

P R O G R A M   E L I B E R Ă R I

MARŢI, MIERCURI ŞI JOI
ÎNTRE ORELE :  11-14 

NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII

Luni şi Vineri - ȘI  ÎN PERIOADELE DE CONCEDIU  
  - 21.04.2020 – 24.04.2020
  - 01.08.2020 – 31.08.2020
  - 28.09.2020 – 09.10.2020
  - 21.12.2020 – 30.12.2020
Locaţie :
Departamentul "Acte de studii" îşi desfăşoară activitatea în cadrul Rectoratului,
Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Târgu Mureş; Etaj I, Camera 174
Persoana de contact: Profira Vlădescu, tel: 0265/21.55.51 int. 202 ; profira.vladescu@umfst.ro