Misiune

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” are o dublă misiune: didactică și de cercetare.

Misiunea didactică se sintetizează în:

Formarea de absolvenți capabili să activeze ca specialiști în domeniul ales, pentru activități specifice acestuia;

Dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute de societatea contemporană, cu o atenție deosebită la formarea tinerelor generații nu doar din punctul de vedere profesional, ci și uman.

Misiunea de cercetare se referă la:

Angajarea cadrelor didactice și colectivelor de cercetare în cercetări fundamentale, exploratorii și aplicate în domeniul de activitate;

Formarea de absolvenți capabili să participe la activități de cercetare în domeniile pentru care se pregătesc prin studiile de licență și să se perfecționeze prin studii de nivel masteral și doctoral;

Însușirea principiilor de etică și integritate academică, precum și a normelor deontologice relative la meseria de cercetător.