ISTORIC, PREZENT, PERSPECTIVE

Începând cu anul universitar 2019-2020, Facultatea de Științe și Litere poartă numele lui Petru Maior, istoric, filolog, scriitor și protopop greco-catolic ardelean a cărui acțiune culturală și politică, desfășurată în cadrul Școlii ardelene, a avut un impact hotărâtor asupra evoluției societății și identității românești în modernitate. Facultatea păstrează, astfel, patronajul cărturarului umanist, al cărui nume a aparținut, pentru mai bine de un sfert de secol, mai vechii Universități ”Petru Maior” din Târgu Mureș, cea care, prin unificarea cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, a devenit parte a noii Universități de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, unul dintre cele mai ample proiecte instituționale din zona academică dezvoltate în România ultimilor trei decenii.

Dar istoricul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” începe în anul 1960, prin înființarea, la Târgu Mureș, a Institutului Pedagogic de 3 ani. Acesta a funcționat inițial cu două secții, pe parcursul anilor fiind pregătite cadre didactice în următoarele specializări: română-istorie, română-maghiară, istorie-geografie, matematică-fizică, chimie, fizică, muzică, matematică, educație fizică, institutori. În anii următori, chiar dacă profilul umanist s-a transformat într-un profil tehnic, colectivul de cadre didactice de la profilul umanist şi-a continuat activitatea în domeniul educațional și științific. În linia acestei tradiții, îşi începe activitatea, în anul 1993, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, ca o componentă a Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş, alături de Facultatea de Inginerie şi de Colegiul Universitar.

Păstrând tradiția sa pluridisciplinară, Facultatea de Ştiinţe şi Litere „Petru Maior” oferă și astăzi o paletă diversificată de programe de studii, din domenii diferite precum Filologie, Științe ale comunicării, Istorie, Științe Politice, Educație fizică și sportivă, Științe ale educației. De asemenea, studiile pot fi aprofundate în domenii precum Filologie, Istorie, Educație fizică și sportivă.

Cursurile, seminariile și lucrările practice oferite de Facultatea de Ştiinţe şi Litere „Petru Maior” conferă perspective de cercetare racordate la contextul şi cerinţele economice ale lumii contemporane. Facultatea beneficiază de dotări tehnice de top, laboratoarele fiind conectate la Internet, existând internet wireless în toate clădirile, o sală destinată traducerilor consecutive-simultane cu aparatură de ultimă generație, precum și o Bibliotecă a Facultății cu bogate colecții de volume și publicații seriale și acces la baze de date internaționale prestigioase. Pregătirea studenţilor vizează în principal stimularea creativităţii acestora în gândire şi acţiune, dezvoltarea capacităţii de a inova, de a inventa şi de a-şi folosi pe deplin resursele intelectuale.