Cuvântul decanului

Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior” are o tradiție considerabilă în învățământul universitar mureșean, oferind programe de studii într-o varietate de domenii. Programele de studii ale Facultății sunt organizate în 3 departamente (Științe și Litere 1, Științe și Litere 2, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic), incluzând următoarele programe de studii de licență: Limba și Literatura Română-Limba și Literatura Engleză, Limbi Moderne Aplicate (Engleză,Franceză, Germană, Italiană), Comunicare și Relații Publice, Comunicare și Media Emergente, Istorie, Studii de Securitate, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Educație Fizică și Sportivă. Există posibilitatea continuării studiilor de licență la nivel masteral, prin programele de studiu de masterat Istoria Literaturii și Sistemul Criticii Literare, Anglo-American Studies, Istoria Mondială și Sistemul Relațiilor Internaționale, Elitele, Cultura și Construcția Europeană, Istorie și Turism Cultural, Scriere Creatoare și Compoziție Digitală, Traducere Multimodală și Educație Fizică și Consiliere Sportivă. În același timp, Școala Doctorală de Studii Umaniste și Științe Aplicate oferă, printre altele, posibilitatea pregătirii doctorale în domeniile Filologie și Istorie.

Fiind convinși de importanța procesului de internaționalizare a actului didactic, Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior” a încheiat acorduri internaționale cu universități prestigioase (printre altele amintim Université de Liége (Belgia), Haute Ecole Charlemagne, Liége (Belgia), Université de Cergy-Pontoise (Franța), Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines (France), Université " Robert Schuman" de Strasbourg (France), Panepistimion Pireus (Grecia), Windesheim University of Professional Education, Zwolle (Țările de Jos), Miskolci Egyetem (Ungaria), "Corvinus" Egyetem, Budapest (Ungaria), Debrecen Egyetem (Ungaria), Universidad de Cadiz (Spania), Universidad de Malaga (Spania), Università „La Sapienza” di Roma (Italia), Università degli Studi di Cagliar (Italia), Università degli Studi della Tuscia, Italia), studenții noștri având oportunitatea de a studia, pentru unul sau două semestre, la oricare dintre acestea, prin programe de mobilitate precum Erasmus+ și CEEPUS.

Facultatea pune un accent semnificativ pe cercetarea științifică, cadrele didactice desfășurând această activitate în cadrul Centrului de Cercetări Filologice, Istorice și Culturale. Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” organizează în fiecare an conferința internațională „Humanities in the Spotlight”, ale cărei lucrări sunt publicate la edituri de prestigiu internațional. De asemenea, colectivele de cercetătotri contribuie la editare a două reviste academice (Acta Studia Marisiensis. Philologia și Acta Studia Marisiensis. Historia) incluse in baze de date internaționale prestigioase.

Parteneriatele Facultății cu cele mai importante instituții culturale și economice locale fac ca studenții, masteranzii și doctoranzii noștri să poată beneficia de colaborări valoroase în domeniile lor de specializare încă din primii ani de studiu.

Totodată, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic oferă modulul de pregătire psiho-pedagogică tuturor specializărilor de licență și masterat, precum și posibilitatea de a obține gradele didactice pentru învățământul preuniversitar.

De asemenea, Facultatea gestionează programul de studiu Anul Pregătitor de Limba Română pentru Studenții Străini, care contribuie la internaționalizarea ofertei educaționale.

Decan,

Prof.univ.dr. Giordano ALTAROZZI