Comisia Executivă a Consiliului Facultății de Științe și Litere

Decan: Conf. univ. dr. Giordano Altarozzi
Prodecan: Lector univ. dr.Dumitru-Mircea Buda
Directorul Departamentuluide Informatică: Conf. univ. dr. Béla Genge
Directorul Departamentului de Filologie: Conf. univ. dr. Luminița Chiorean
Directorul Departamentul de Istorie și Științe Politice: Lector univ. dr. Mihaela-Daciana Natea
Student: Raluca-Adina Andruș

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ȘI LITERE

Decan: Conf. univ. dr. Giordano Altarozzi

Prodecan: Lector univ. dr. Dumitru-Mircea Buda

Membrii consiliului

Prof. univ. dr. Călin ENĂCHESCU
Prof. dr. Iulian BOLDEA
Prof. dr. Cornel SIGMIREAN
Conf. dr. Luminiţa CHIOREAN
Conf.dr. GENGE Béla
Lector dr. Mihaela-Daciana NATEA
Lector dr. Corina BOZEDEAN
Lector dr. Maria TĂTAR-DAN
Lector dr. ing. Bogdan CRAINICU
Student Mădălina-Vasilica BRATU
Student Marius-Iulian BELEAN
Student Raluca-Adina ANDRUȘ
Student Andrei CHEBUȚIU