Comisia Executivă a Consiliului Facultății de Științe și Litere "Petru Maior"

Decan: Conf. univ. dr. Giordano Altarozzi
Prodecan: Lector univ. dr.Dumitru-Mircea Buda
Directorul Departamentului de Științe și Litere 1: Conf. univ. dr. Luminița Chiorean
Directorul Departamentului de  Științe și Litere 2: Conf. univ. dr. Mihaela-Daciana Natea
Student: Raluca-Adina Andruș

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ȘI LITERE "Petru Maior"