CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ȘI LITERE "Petru Maior"

1. Conf.dr. Giordano ALTAROZZI, Decan – președinte

2. , Prodecan

3. Lector dr. Dumitru-Mircea BUDA, Director Departament Științe ți Litere 1 (SL1)

4. Șef lucr. dr. Ramona-Natalia UNGUR, Director Departament Științe ți Litere 2 (SL2)

5. Conf.dr. Alexandra SILVAȘ, Director Departamentul pt. Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

6. Prof.dr. Dana BĂDĂU

7. Prof.dr. Iulian BOLDEA, Prorector – Director CSUD

8. Prof.dr. Vasile-Beneamin CERNAT

9. Conf.dr. Bianca-Oana HAN

10. Lector dr. Georgeta FODOR

11. Lector dr. Dana-Daniela RUS

12. Todoran Vlad-Bogdan, Student an II, Lb. și lit. română – Lb. și lit. engleză

13. Rusu Anca, Studentă an II, Lb. și lit. română – Lb. și lit. engleză

14. Butiurcă Valentina-Maria, Studentă an II, Lb. și lit. română – Lb. și lit. engleză

15. Culda Ioana-Adina, Studentă an II, Lb. și lit. română – Lb. și lit. engleză