CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR”

 1. Prof. dr. Giordano ALTAROZZI, Decan – președinte

 2. Lector dr. Corneliu-Cezar SIGMIREAN, Prodecan

 3. Conf. dr. Dumitru-Mircea BUDA, Director Departament Științe și Litere 1 (SL1)

 4. Prof. dr. Maria-Ana GEORGESCU, Director Departament Științe și Litere 2 (SL2)

 5. Prof. dr. Iulian BOLDEA

 6. Prof. dr. Dana BĂDĂU

 7. Prof. dr. Adela BĂDĂU

 8. Conf. dr. Smaranda ȘTEFANOVICI

 9. Conf. dr. Bianca-Oana HAN

10. Conf. dr. Georgeta FODOR

11. Lector dr. Nicoleta MARCU

12. Adrian-Iosif BOITI, Student an I, Lb. și lit. română – Lb. și lit. engleză

13. Mara GRINDEAN, Studentă an III, Limbi moderne aplicate (EFIG)

14. Alin-Mihail DECEAN, Student an III, Limbi moderne aplicate (EFIG)

15. vacant