CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ȘI LITERE "Petru Maior"

1.    Conf.dr. Giordano ALTAROZZI, Decan – președinte
2.                           , Prodecan
3.    Conf. dr. Dumitru-Mircea BUDA, Director  Departament Științe și Litere 1 (SL1)
4.    Prof.dr. Maria-Ana GEORGESCU,  Director  Departament Științe și Litere 2 (SL2)
5.    Conf.dr. Alexandra SILVAȘ, Director Departamentul pt. Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)
6.    Prof.dr. Dana BĂDĂU
7.    Prof.dr. Iulian BOLDEA
8.    Prof.dr. Vasile-Beneamin CERNAT
9.    Conf.dr. Bianca-Oana HAN
10.    Conf. dr. Georgeta FODOR
11.    Lector dr. Dana-Daniela RUS
12.    Todoran Vlad-Bogdan, Student an II, Lb. și lit. română – Lb. și lit. engleză
13.    Rusu Anca, Studentă an II, Lb. și lit. română – Lb. și lit. engleză
14.    Butiurcă Valentina-Maria, Studentă an II, Lb. și lit. română – Lb. și lit. engleză
15.    Culda Ioana-Adina, Studentă an II, Lb. și lit. română – Lb. și lit. engleză