CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR”

1. Prof.dr. Giordano ALTAROZZI, Decan – președinte

2. Lector dr. Andreea-Romana BAN , Prodecan

3. Conf. dr. Dumitru-Mircea BUDA, Director Departament Științe și Litere 1 (SL1)

4. Prof.dr. Maria-Ana GEORGESCU, Director Departament Științe și Litere 2 (SL2)

5. Prof.dr. Iulian BOLDEA

6. Prof.dr. Dana BĂDĂU

7. Prof.dr. Adela BĂDĂU

8. Conf.dr. Smaranda ȘTEFANOVICI

9. Conf.dr. Bianca-Oana HAN

10. Conf. dr. Georgeta FODOR

11. Lector dr. Nicoleta MARCU

12. Adrian-Iosif BOITI, Student an I, Lb. și lit. română – Lb. și lit. engleză

13. Mara GRINDEAN, Studentă an III, Limbi moderne aplicate (EFIG)

14. Alin-Mihail DECEAN, Student an III, Limbi moderne aplicate (EFIG)

15. vacant