CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ȘI LITERE "Petru Maior"

1. Conf.dr. Giordano ALTAROZZI, Decan – președinte
2. Lector dr. Andreea-Romana BAN , Prodecan
3. Conf. dr. Dumitru-Mircea BUDA, Director Departament Științe și Litere 1 (SL1)
4. Prof.dr. Maria-Ana GEORGESCU, Director Departament Științe și Litere 2 (SL2)
5. Conf.dr. Alexandra SILVAȘ, Director Departamentul pt. Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)
6. Prof.dr. Dana BĂDĂU
7. Prof.dr. Iulian BOLDEA
8. Prof.dr. Vasile-Beneamin CERNAT
9. Conf.dr. Bianca-Oana HAN
10. Conf. dr. Georgeta FODOR
11. Lector dr. Dana-Daniela RUS
12. Todoran Vlad-Bogdan, Student an II, Lb. și lit. română – Lb. și lit. engleză
13. Rusu Anca, Studentă an II, Lb. și lit. română – Lb. și lit. engleză
14. Butiurcă Valentina-Maria, Studentă an II, Lb. și lit. română – Lb. și lit. engleză
15. Culda Ioana-Adina, Studentă an II, Lb. și lit. română – Lb. și lit. engleză