Conducerea Facultății de Științe și Litere "Petru Maior"

Decan
Prof. univ. dr. Giordano ALTAROZZI
giordano.altarozzi@umfst.ro

 

Prodecan
Lector dr. Corneliu-Cezar SIGMIREAN
corneliu.sigmirean@umfst.ro

Date de contact

Facultate de Științe și Litere „Petru Maior"
str. Nicolae Iorga, nr. 1, cod. 540088
Tel./Fax: 0265-236034
E-mail: Secretariat decan: decanat.stiintelitere@umfst.ro