Comisia de acordarea de burse studenţilor pentru anul univ. 2022-2023

Președinte:

Lector univ.dr. Andreea-Romana BAN, prodecan                              

 

Membri:

Lector univ.dr. Dana RUS                                                                                        

Lector univ.dr. Maria TĂTAR-DAN                                                                        

Anca RUSU, studentă SCCD an 2                                                            

Mara GRINDEAN, studen LMA III                                                                          

                                            

 

Comisie specială  ”Burse merit sportiv”

               Conf.univ.dr. Florin ȚURCANU                    - președinte

               Prof.univ.dr. Adela  BĂDĂU                         - membru

               Lector univ.dr. SZABO-CSIFO Barna           - membru