Programul de studiu Studii de securitate

Prezentare generală

Domeniul Studiilor de Securitate a cunoscut în ultimii ani în România o dezvoltare remarcabilă, iar preocupările pentru perfecţionarea şi dezvoltarea acestuia continuă mai ales în contextul re-problematizării securității internaționale, regionale și naționale sub aspectul funcționării instituțiilor de securitate. Acest fapt impune pregătirea continuă a unei categorii de experţi printr-un program de studii specializat în Studii de Securitate care să ofere comunității dezvoltarea și cunoștințele necesare în domeniu. Unul dintre elementele specifice programului de studiu este interdisciplinaritatea pe care un demers didactic și științific îl presupune în domeniul studiilor de securitate.

Absolvenţii vor putea urma o carieră în instituţii publice din ţară şi străinătate precum în instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, organizaţii internaţionale sau regionale, instituții de apărare și securitate, instituţii politice centrale şi locale sau organizații  media. O altă direcţie de orientare a carierei viitorilor absolvenţi este zona organizaţiilor nonguvernamentale naţionale sau internaţionale. De asemenea, absolvenţii pot urma o carieră în institute de cercetare, asociaţii culturale, redacţiile unor publicaţii de specialitate şi reviste. Studierea Studiilor de Securitate, ca şi a altor ştiinţe sociale, devine mai importantă decât în trecut, fiindcă contribuie la modelarea noilor generaţii de absolvenţi din punct de vedere intelectual, etic şi social. De asemenea având în vedere dezvoltarea mediului de securitate național și internațional, sub aspect politic, juridic, economic și social este certă nevoia de a pregătii specialiști care să poată identifica amenințări și aplica politici în acest domeniu atât la nivel statal cât și organizațional privat.