Programul de studiu Ştiinţe politice

Prezentare generală

Programul de licență Științe Politice formează specialişti cu competențe privind funcționarea spectrului politic național și internațional. Într-o lume politică internațională și națională tot mai complexă, cu polarizările specifice unei lumi în tranziție, rolul științelor politice devine central pentru formarea specialiștilor cu capacitate de analiză în domeniu. Programul, printr-o structură multidisciplinară oferă posibilitatea creează ca absolvenţii universităţii, respectiv ai specializării, să se formeze conform unei noi paradigme a educaţiei, dobândind competenţe şi abilităţi care să le permită în viitor să activeze liber şi responsabil în statul de drept şi democrat.

Absolvenţii vor putea urma o carieră în instituţii publice din ţară şi străinătate precum în instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, organizaţii internaţionale sau regionale, instituţii politice centrale şi locale sau organizații  media. O altă direcţie de orientare a carierei viitorilor absolvenţi este zona organizaţiilor non-guvernamentale naţionale sau internaţionale. De asemenea, absolvenţii pot urma o carieră în institute de cercetare, asociaţii culturale, redacţiile unor publicaţii de specialitate şi reviste.