Programul de studiu Istorie

Prezentare generală

Programul de licență Istorie se adresează absolvenților de liceu care doresc să aprofundeze cunoașterea trecutului, dar și celor care au dobândit deja o calificare profesională și sunt pasionați de istorie. Prin oferta educațională structurată sub forma planului de învățământ dar și prin oportunitățile extracurriculare oferite – programul Erasmus, excursiile de documentare, laboratoarele și centrele de cercetare, voluntariat – și prin implicarea activă a corpului profesoral, studenții vor putea dobândi nu doar un set de cunoștințe abstracte despre trecut ci vor avea cadrul și resursele necesare pentru a se dezvolta atât din punct de vedere profesional cât și uman.

Programul de licență Istorie este actualizat în permanență în funcție de cerințele actuale ale societății. Oferta de cursuri este adaptată preocupărilor contemporane – istoria religiilor, națiuni și naționalisme, relații internaționale, istoria artei, istoria relațiilor de gen/femeilor, digital history, istorie și cinema – astfel încât să permită absolvenților o cât mai bună inserție pe piața muncii.

 

Misiune :

Misiunea programului de studii de licență Istorie este racordată la nevoile de pe piața muncii și la profilul angajatului viitorului. Parcursul formativ al studentului vizează:

- formarea de specialiști în domeniul istoriei, conform standardelor ştiinţifice şi educaţionale, naţionale şi europene;

- crearea condiţiilor ca absolvenţii universităţii, respectiv ai specializării, să se formeze conform unei noi paradigme a educației, dobândind competenţe şi abilităţi care să le permită în viitor să activeze liber şi responsabil în statul de drept şi democrat;

- antrenarea în număr cât mai mare a studenților în cercetarea ştiinţifică, în vederea creșterii nivelului pregătirii lor, dar mai ales a formării ca cercetători cu spirit critic şi inovativi în munca lor;

- participarea membrilor comunității academice la programe de cercetare ştiinţifică, naţionale şi internaționale, la dezvoltarea culturală în plan regional şi național, la educarea valorilor citadine.

În același timp, misiunea programului de studii de licență Istorie este de a contribui la dezvoltarea unor abilități cheie pentru meseriile viitorului: creativitate, inteligență emoțională, gândire critică, învățare activă, comunicare interpersonală, abilități de conducere, inteligență culturală, abilități tehnologice și competențe digitale.

 

Obiective :

Din analiza ultimelor decenii rezultă că studierea istoriei a cunoscut experienţe inovatoare. În general, înnoirea s-a datorat deschiderii spre pluridisciplinaritate. Istoria poate contribui la înțelegerea prezentului, prin restituirea autentică, cu profesionalism, a trecutului. Astfel, între perspectivele programului de licenţă Istorie remarcăm:

- îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare şi continua compatibilizare curriculară cu specializări similare din mediul universitar național și internațional;

- creşterea calităţii şi relevanţei cercetării ştiinţifice, precum şi perfecționarea sistemului de evaluare a cercetării ştiinţifice;

- dezvoltarea parteneriatelor, îndeosebi cu instituţii în care funcţionează specialişti în domeniul istoriei, cu reţeaua învăţământului preuniversitar, cu instituţii de cultură, colaborarea didactică şi ştiinţifică cu celelalte catedre de profil din ţară dar și din străinătate.

Competențe dezvoltate:

- Regăsirea informației despre trecutul istoric – dezvoltarea gândirii critice, a creativității;

- Stabilirea faptelor istorice pe baza informațiilor din izvoare şi din afara izvoarelor. - dezvoltarea gândirii critice, a creativiății și gândirii computaționale;

- Prezentarea orală și scrisă a cunoștințelor de specialitate. – dezvoltarea abilităților de scriere și comunicare a științei;

- Utilizare la un nivel de bază a metodelor specifice unei științe auxiliare a istoriei (paleografie chirilică/slavă/latină etc., epigrafie;

- Utilizarea conceptelor și a metodelor de bază ale cel puțin unei alte științe sociale sau umaniste, sau ale unei discipline de graniță între istorie și alte științe (sociologia, antropologia, istoria artei, economia, psihologie, filozofia etc.);

- Producerea punctuală a unor noi cunoștințe istorice pe baza cunoașterii aprofundate a unei epoci și/sau probleme istorice de complexitate medie. – dezvoltarea gândirii critice, inteligenței emoționale, inteligenței culturale, creativității;

- Competențe digitale – dezvoltă creativitatea, deschiderea spre abordarea unor domenii în creștere precum sunt învățarea digitală, realitatea virtuală.

Discipline

Anul I : Preistorie; Europa și Lumea în antichitate; Educație fizică 1; Științe auxiliare ale istoriei; Europa și Lumea în Evul Mediu; Istoria Bizanțului; Limba izvoarelor istorice – Latina; Introducere în istoriografie generală și românească; Europa și Lumea în epoca modernă; Disciplină opțională 1; Europa și Lumea în secolul XX; Introducere în arheologie; Educație fizică 2; Disciplină opțională 2; Practică de specialitate

Anul II : Civilizații antice pe teritoriul României; Introducere în muzeologie; Disciplină opțională 1; Educație fizică 3; Istoria civilizației medievale în spațiul românesc; Paleografie și epigrafie (româno-chirilică); Disciplină opțională 2; Istoria românilor în epoca modernă; Doctrine și partide politice în epoca modernă; Disciplină opțională 3; Istoria României în secolul XX; Relațiile internaționale în sec. XX; Educație fizică 4; Disciplină opțională 4; Practica de specialitate

Anul III: Istoria artei; Istoria cărții și a bibliotecilor; Disciplină opțională 1; Societate și cultură în secolul XIX; Disciplină opțională 2; Disciplină opțională 3; Națiuni și naționalisme în epoca modernă; Disciplină opțională 4; Istoria integrării europene; Antropologie culturală; Disciplină opțională 5; Disciplină opțională 6; Elaborarea lucrării de licență.

Discipline opționale (Anul I-III) : Digital History/Digital Humanities/Digital Writing; Limbă engleză /Limbă franceză /Limbă germană /Limbă italiană ; Istoria medicinei/Istorie și cinema/Istoria educației fizice și sportului; Biblioteconomie/Arhivistică/Istoria comunicării; Istorie orală/Istoria și tradițiile minorităților din România/Istorie locală/Cultură și civilizație maghiară/săsească/rroma; Istoria economică/Macroeconomie/Statistică/Introducere în economie; Introducere în științe politice/Democrația și democratizare (teorii ale democrației)/Istoria statului și dreptului/Drept constituțional comparat; Istoria Europei Centrale și de Est/Istoria Balcanilor/Istoria Transilvaniei; Istoria filosofiei/Filosofie politică/Gândire critică/Filosofia istoriei; Istoria religiilor/Istoria bisericii creștine/Biserică și societate în secolele XVIII-XIX; Antropologie istorică/Demografie istorică/Gen și societate/Sociologie /Etnologie și folclor.

Perspective ale absolvenților (nu se aplică la an pregătitor):

Oportunitățile profesionale ale absolvenților sunt următoarele:

· Domeniul educației - Instituții de învățământ

· Domeniul profesional al promovării istoriei și turismului cultural – Arhive, Muzee, Situri arheologice, Centre culturale

· Domeniul mass media, marketing – istoria ca sursă de creativitate

· Domeniul consultanței istorice pentru industria de divertisment; evenimente culturale; documentare pentru instituții publice, firme de avocatură.