Programul de studiu Istorie

Prezentare generală

Misiunea principală a programului de studii de licenţă Istorie este aceea de a pregăti cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar, precum şi specialişti în domeniul cercetării istorice, a mass-mediei dar și a administrației publice locale și naționale, în aspecte precum cultură și  patrimoniu sau relații internaționale. De asemenea absolvenții se pot îndrepta spre o carieră în domeniul arhivisticii, muzeologiei și altele. Licența în istorie reprezintă o foarte buna recomandare pentru dezvoltarea în numeroase specializări și profesii

La ce se poate şi la ce nu se poate angaja azi istoria? La ce întrebări poate şi la ce întrebări nu poate să răspundă azi istoria? Încercând să eliminăm generalizări gratuite, trebuie să admitem că istoria poate contribui la înţelegerea prezentului, doar prin restituirea autentică, cu profesionalism, a trecutului. Între perspectivele programului de licenţă „Istorie” remarcăm formarea specialiștilor în domeniu, care pot activa ca profesori, cercetători, analiști sau experți.